To Avatar Course

 

כולל נושאים כגון Avatar Times

 • שפרו את יכולתם לנהל את חייכם
 • מצאו את מטרת חייכם
 • פזרו כוחות עם פוטנציאל של סכנה
 • חשפו רעיונות שהוטמעו באינדוקטרינציה
 • פעלו כמקור יוצר
 • הבנת האמונות המפרידות בינינו
 • יצירת עצמי
 • תפקיד ההתנגדות והקבלה בריפוי
 • ערכה של התמקדות
 • שתי גישות בסיסיות להפחתת מתח
 • מהי מודעות רוחנית?
 • הזדמנויות, (כמו גם בעיות) הן עניין של נקודת מבט
 • חוו שמחה ואושר אמיתיים