To Avatar Course

Avatar Times הירשמו כמנויים לAvatar Times הינה סידרה של עלונים בחסותה חברת Star's Edge, והרשת הבינלאומית שלה להסמכת מאסטרים של אווטר. כל גיליון כולל מידע הנוגע לתפקוד הבסיסי של התודעה האנושית, ודוגמאות לאופן בו ניתן לשפר תהליכים מנטאליים. הגיליון הראשון שלכם יגיע באמצעות דואר אלקטרוני זמן קצר לאחר שתירשמו כמנויים. תוכלו לבטל את הרשמתכם בכל עת.

אנא מלאו טופס הרשמה זה כדי להתחיל להיות מנויים על ה-Avatar Times