To Avatar Course

Avatar Times

A tudat felfedezése
Tizennyolcadik rész

Vannak szóleckék és vannak életleckék. A szólecke egy élmény továbbadására irányuló kísérlet – kimondott vagy leírt szimbólumon keresztül. A szólecke lehet tanulságos, kellemes vagy inspiráló, de mindig valaki hitének a kifejeződése. A szólecke lehet csodálatos vagy nagyszerű dolog, akkor sem cserélhetjük össze az életleckével.

Az életlecke olyasvalami, amit átélsz, amellyel saját életedben szembekerülsz vagy foglalkozol. Az életleckéből megváltozva, tapasztaltabban és bölcsebben kerülsz ki. Az életlecke egy tapasztalat, egy élmény. Szükségtelen szimbólumok vagy szavak nyelvére lefordítani – e nélkül is emlékezni fogsz rá. Részévé válik annak, amit tudsz, és annak, ahogy önmagadat meghatározod saját magad számára.

Életleckék

Harry Palmer 

photo of Harry Palmer

Az Avatar anyagok többek a könyvekben szereplő információknál és gyakorlatoknál. Bárki összegyűjtheti az írott anyagokat és alaposan áttanulmányozhatja az egészet. Ha azonban minden egyes szó magyarázatát megnézi is a szótárban, esetleg egyenként értelmezi a mondatok jelentését, még akkor is lehet, hogy teljesen elmulasztja azt, amit az Avatar megtapasztalása jelent.

Hát nem különös ez?

photo of Egyptian statue

Hadd osszak meg egy tanmesét. Jóval azelőtt, hogy nyugaton a kultúra bármilyen szikrája megjelent volna, Dél-Egyiptomban a Nílus felső folyásánál létezett egy nagyon fejlett civilizáció. Megvilágosodott társadalom volt, melyet tanár-papok kormányoztak. Az emberek törődtek egymással, szeretet és együttérzés honolt közöttük, valamint fejlett társadalmi kapcsolatok jellemezték őket. Hogyan tudták ezt a magas fejlettségi szintet elérni, amikor a világ legnagyobb részén civilizálatlan barbárok éltek?

A titok Rá misztérium iskolájában keresendő!

„Rá” eredetileg a tudatosság forrását jelentette. Csak később vált a nap jelképévé, és ezzel együtt egy egyiptomi isten megtestesítőjévé. Ezek az emberek nem kiemelkedő technológiai vívmányaik révén jutottak a civilizáció csúcsára, hanem azon képességüknek köszönhetően, mellyel lehetővé vált számukra kívülről szemlélni saját reaktív megnyilvánulásaikat, és így sikeresen működtek összhangban a kollektív tudattal. Megosztották egymással tapasztalataikat, melyek megtisztították őket az ördög minden kísértésétől. Önös vonatkozásaikban való keringés helyett az élet egy tágabb perspektívájáig fejlődtek. A tanításokat és gyakorlatokat, melyek ezt a változást hozták, egy szent papirusz tekercs tartalmazta, amit csak a megfelelő, Rá tanító-papja által vezetett beavatási szertartása után tanulmányoztak.

photo of scroll

A beavatás szó jelentése “előzetes felkészítés az útmutatásra.” A beavatási szertartás valamilyen tapasztalatot hordoz magában. Ha az átélés megtörtént, a szavak mélyebb felismeréseket hoznak és segítik a tapasztalat tisztább megértését. Ugyanezen szavak az élmény nélkül lehet, hogy semmitmondóak vagy félreértésekhez vezethetnek.

Egy helyesen végrehajtott beavatási szertartásnak két hozadéka van. Az egyik, hogy a megszokottnál tudatosabb, éberebb nézőpontot ébreszt a beavatottban; a másik, hogy szoros közösségbe fűzi a beavatottat más felébredt emberekkel.

Az ilyen kapcsolatok szeretettelisége és biztonsága segít lebontani a spirituális fejlődés útjában álló akadályokat: a téveszmét és előítéletet, a hazugságot és megtévesztést, a tisztességtelenséget és a csalást.

Egy napon egy Nílus menti vándorkereskedő fülébe jutott a szent pergamentekercs híre. Mivel őrizetlenül találta a szentírást, ellopta azt. Valamivel később útja során eladta a tekercset a Nílus északi deltáján uralkodó fáraó-királynak. A híresztelések szerint olyan nagy volt a tekercs hatalma, hogy a fáraó aranyművesei egy drágakövekkel kirakott, nehéz aranyládát készítettek az elrabolt bölcsesség tárolására.

Csak a királyság legkiváltságosabb elméi tanulmányozhatták a tekercset; vitáztak is rajta sokat, jelentéséről pedig változatos, egymásnak ellentmondó magyarázatokat tártak a fáraó elé.image of Ra

A fáraó, akit a hatalom jobban érdekelt, mint a tudás, a tekercs birtoklásából saját előnyt kovácsolt. Az értelmezések egy új vallás szellemi alapjává, szóleckéivé váltak, mely istenének Amon-Rát, a napistent tekintette, aki a fáraó személyes védelmezőjévé vált. Egy hatalmas templomot és egy tízméteres Amon-Rá szobrot emeltek: egy sólyomfejű istenét, akit a nap koronaként ragyogott körül, izmos karjának hajlatában pedig a fáraó jogara feküdt. Ekkortól az embereknek kecskéket kellett áldozniuk, hogy a nemzet jó szerencséjét biztosítsák. A leölt kecskék lelkét ünnepélyesen Amon-Rának ajánlották fel, míg húsuk csendben a templom konyhájába vándorolt.

Az Amon-Rá vallás alig volt több politikai eszköznél. Vallási iratai többnyire a templom szimbólumait és azok jelentését magyarázták: Amon-Rá azért sólyomfejű, mert a sólymokról köztudott, hogy kiválóan látnak; Rá azért került napkeretbe, mert a nap a kezdetet szimbolizálja; az uralkodói jogar jelenléte pedig nyilvánvalóvá tette Amon-Rá és a fáraó szövetségét.

image of Egyptian army

Az új vallás nevében a fáraó hatalmas hadsereget toborzott, és hadat üzent minden szomszédos törzsnek, aki megtagadta, hogy Amon-Rára fő istenségeként tekintsen. Valójában a fáraó egy új adót vetett ki a szomszédokra, melyet úgy álcázott, hogy Amon-Rá számára bemutatandó kötelező áldozatként követelte meg. Végül a fáraó, hogy bebetonozza hatalmát, kinyilatkoztatta, hogy ő Amon-Rá földi megtestesülése. A régi istenségek - mint Osiris és Aten - templomait lerombolták, vagy átszentelték őket Amon-Rá szolgálatára.

A hatalom kíméletlen valósága a lélek misztériumának álruhájában több mint ezer évig uralkodott Egyiptomon.

Jut eszembe, idővel a szent tekercs persze eltűnt, az arany ládikót pedig szétverték és lábkörmöt készítettek belőle az egyik hatalmas szobor számára, mely a nemzet fáraó-istenének, Amon-Rának dicsőségét hirdette. A drágakövek is megtalálták új helyüket, borkereskedők erszényeibe vándoroltak.

Ez történhet tehát, ha az emberek nem állnak teljesen készen a spirituális útmutatásra. Az őszinteség nélkül, amit egy bensőséges kapcsolat vagy egy beavatás ébreszt fel, az emberek olyan módon értelmezik az újonnan szerzett információt, hogy az megszokott szándékaikat és elképzeléseiket támassza alá.

image of mind-labyrinth

Így átalakulás helyett csak új szóleckékkel dúcolják alá régi előítéleteiket.
Az emberek alábecsülik az elme bebörtönző képességét. Ha a spirituális ébredés lehetséges volna a gondolkodás megszokott keretei között, már mindenki elérte volna; nem volna többé szükség kívülről jövő útmutatásra.

 

Az Avatar tanfolyam története

photo of Avatar studentsMit tanítanak az Avatar anyagok?

1. A tudatos élet és a szándékunk szerinti teremtés képességét 
2. Olyan tudást, mely megtisztít annak vágyától, hogy rosszat kövessünk el
3. Erőt, hogy félelem nélkül nézzünk szembe a halállal

 

Rendkívüli pillanatok

Az anyagok valóban csodálatosak és elengedhetetlenek bárki számára, aki szeretné a tudatot és a tudatosságot megérteni, és hogy miként működjön szabadon ezeken a területeken. Azt hiszem, ez a legnagyobb ajándék, amit bárki adhat saját magának vagy egy másik embernek. És még szórakoztató is!

Azt tapasztaltam, hogy ezeknek az anyagok a használata - különösen a titkok, bújtatott szándékok, a teremtő listák, a sok fantasztikus leépítés – nem csak magasabb tudatmódokba emelt és megerősítette az ottlétemet, de sokkal boldogabb is lettem általuk, könnyebben kapcsolódom másokkal, és sokkal őszintébben, hitelesebben vagyok összhangban a megvilágosodott bolygószintű civilizáció megteremtésével, természetes és áramló módon.

Nagy csodálattal vagyok Harry, Avra, az összes tréner és minden Star’s Edge személyzet előtt. Hurrá! –R.S.


Kedves Harry,

Én 10 éves vagyok. Új-Zélandról jöttem Melbourne-be és éppen most fejeztem be az Avatar tanfolyam 2. részét. Hajlamos voltam lenyomni a problémáimat, de most megtanultam, hogyan oldjam meg őket az elnyomásuk helyett. A kedvenc DVD-m a "Minden rendben van." Szeretnék olyan szép világban élni, amilyen szépek az Avatar emberek. –E.D.A.


Kedves Harry, Avra, & Miken,

Az Integritás mini-tanfolyam befejeztével a Geelong nemzetközi tanfolyamon, szerettem volna megosztani veletek egy örömteli pillanatot.

Először is, végre megértettem, hogy az önmagunkkal és másokkal szembeni őszinteség vezet boldogsághoz és ez az, ami felszabadít. Az őszintétlenségem kitisztítása után valódinak és szabadnak éreztem magam, és újra eltöltött az élet iránti izgatottság.

Egy másik élményem a rákhoz kötődik. Az Integritás mini-tanfolyam végén az utolsó gyakorlat az Együttérzés gyakorlat, amit először a rákra, majd a testemre végeztem el. Miután a gyakorlatot a rákra is elvégeztem, sokkal együttérzőbb vagyok most azzal szemben. Nem ellenségnek látom többé, amit le kell győzni vagy ellen kell állni neki (aminek ellenállsz, fennmarad).

Majd elvégeztem az Együttérzés gyakorlatot a testemre, és újra mély együttérzéssel vagyok iránta. Eltűnt minden harag, hibáztatás és bírálat; helyette egy áhítattal teli csodálat jelent meg a gyógyulási képessége iránt.

Minden nap egy áldás, a legfontosabb dolog pedig számomra a saját spirituális fejlődésem, mely által én is hozzájárulhatok a megvilágosodott bolygószintű civilizáció megteremtéséhez. Most már látom, hogy a szolgálat egy ajándék, amit MOST kell csinálni! Köszönöm. Köszönöm. Köszönöm. –R.B.


Avatar résztvevők további "rendkívüli pillanataiért" látogass el ide: AvatarResults.com


photo of girl with butterfly

Cselekedj

Ha szeretnéd, hogy egy Avatar mester kapcsolatba lépjen veled, kattints ide.

Az Avatárral mindenki nyer. Minden ember, aki Avatárrá válik, ezzel a kollektív tudatot egy nagyobb tolerancia és megértés felé mozdítja el. Ha segítesz magadon az Avatárral, azzal mindenki másnak is segítesz. – Harry Palmer


Oszd meg egy barátoddal az Avatar Times-t

Ha szívesen osztoznál ebben az utazásban a barátaiddal, hívd meg őket a hírlevélre!

image of friendship