To Avatar Course

Avatar Times

A tudat felfedezése
Hetedik rész

image of exhaustion

Hogyan viselkedsz a saját elméd jelenlétében?

Érzed magad időnként elveszettnek, túlterheltnek, esetleg elveszíted a tudatosságodat?
Elborítanak az érzelmek?
Toleráns és együttérző vagy? Vaggy inkább türelmetlen és ítélkező?
Bele vagy gabalyodva a tudatos akarat és a megszokásokra épülő mentális tehetetlenség közötti küzdelembe?

 

Barátságban az elméddel

Avatar student

Az Avatar mesterek tudják, hogy az általuk tanított leckéken túl van az elmének egy privát, személyes útja, mely csak a tanuló bátorsága és önmagával szembeni őszintesége révén válik hozzáférhetővé. Ez a teremtményből teremtővé válás folyamata.

Egy Avatar mester felügyelete mellett a hallgatók megtanulhatják és gyakorolhatják az Avatar eszközök használatát; közben fejlődik az ítélőképességük, megtanulnak azonosulni dolgokkal, gyakorolják az ítéletmentességet, az együttérzést, az elfogadást és a leépítéseket. Ezeknek a leckéknek az a céljuk, hogy felkészítsék őket egy a saját elméjük belső vidékein tett önálló utazásra. Az Avatar mesterek nem terhelik (és nem is vigasztalják) a tanulókat hitekkel. Ha ezt tennék, akkor az imádat, a hódolat vagy ragaszkodás lekötelezettségével hátráltatnák a tanulókat a haladásban. A mester gyakorlati tréninget tart, magabiztosságot épít, aztán félreáll.

A befelé vezető út valahol az Avatar tanfolyam III. részében, a beavatás után kezdődik. A hallgatók elkezdik felfedezni saját, egyedi mentális mintáikat, melyeken keresztül eddig az általuk érzékelt dolgokat értelmezték. Ezek nagy része egy jó ideje automata üzemmódban működött. Rendkívüli felfedezés ez; a korábban értelmetlennek tűnő dolgok hirtelen értelmet nyernek.

The Avatar Path

Feltárul a létező (valódi én) és az elme identitásai közötti különállóság. Kinyílik egy titkos és személyes ajtó, melyen keresztül a létező érzelmi reakciók nélkül figyelheti az elmét. Az addig tagadásba burkolózó szándékok, emlékek és következmények elkezdenek felszínre kerülni.

Az utolsó útmutatások a személyes felelősségről szólnak - a szabad akarat választási lehetőségeiről. Nincsenek követendő térképek, sem kitaposott ösvények, melyek kijelölnék a haladási irányt. Eljött az ideje, hogy abbahagyjuk az olvasást, a mások gondolatainak hallgatását, és elkezdjünk figyelni, érezni és szándékunk szerint alakítani a saját valóságunkat. A szóleckéket életleckék váltják fel. Egyesek csodálatosnak találják majd a tapasztalatokat; másokban talán bosszúságot ébresztenek.

Csak ha már a valódi én és az elme közötti különállóság megszilárdult, kezdődik az igazi munka: annak megfigyelése, hiteid hogyan formálják az életedet és hogy a hitek miként alakíthatók. Az elme nagyon összetett. Az egyik pillanatban még tisztán érthető, a másikban szövevényes; életünk ösztönös, intellektuális és spirituális tartományain keresztül működik. A különböző elme-állapotok egymásnak ellentmondó elsődleges célokkal rendelkeznek. Általánosabb állapotaiban az elme utánoz, régi beidegződések alapján reagál és önző módon érvel. Emelkedettebb állapotaiban álmodik, törekszik valamire, önzetlenül viselkedik és képes szokatlan jelenségek megtapasztalására: érzékszerveken túli érzékelés, intuíció, előérzet, stb. Egy klasszikus tibeti forrás, Milarépa dala szerint: “Számosabbak az elme teremtményei, mint ahány porszem van egy napsugárban.”

image of Mindfulness

Önmagában az elme egy kauzális (ok-okozati) rendszer. Egyik dolog a másikhoz vezet. Egy indítékot egy korábbi indíték okozott, amit egy még korábbi indíték eredményezett, és így tovább vissza az időben. Előrefelé haladva, egy döntés egy következő döntéshez vezet, ami egy rákövetkező döntéshez, amíg el nem érsz egészen oda, ahol éppen most vagy az életedben.

Valami (egy ok) kivált egy eseményt (okozat). Ez az okozat egy benyomást, lenyomatot hagy (új ok), aminek hatására valami más történik (új okozat). A szándék és következmény láncolata a végtelenségig követhető, akár időben előre vagy hátrafelé indulunk el az eseménytől. Ez egyfajta mentális tehetetlenség. Hogy miért félek a macskáktól (okozat), visszavezet oda, hogy valamikor megkarmoltak. Hogy miért volt a karmolás olyan nagy trauma, visszavezet anyám arckifejezéséhez, ami visszavezet az ő anyja arckifejezéséhez, ami a végtelenségig vezet visszafelé, ha ez az, amit akarunk.

Bármely eseményláncolat időbeli visszakövetéséhez szükséges fegyelemnek és összpontosításnak van némi terápiás hatása az elme tudatos kezelésének szempontjából, azonban ha valami elsődleges okot keresünk, ami mindent megmagyaráz, akkor csak az időnket vesztegetjük.

Az elme ugyanolyan megjósolható, eleve elrendelt és változatlan lenne, mint a fizikai törvények, ha egy bizonyos dolog nem létezne: TE. Ez a TE, a valódi én, nem függ az elmétől. Felébreszthető. Ez az Avatar megközelítése.
 

monk windowMielőtt a világgal kezdesz foglalkozni, felül kell kerekedned a saját elméden. Az Avatar tanfolyam alapja annak megtanulása, hogyan lehet elméd különböző részeivel jó kapcsolatba kerülni, és ezt a kapcsolatot fenntartani. Tudatosan élni művészet és technológia is egyben; gyakorlást, türelmet és toleranciát igényel. –Harry Palmer

  

Az Avatar tanfolyam története

Milyen hitekre bíztatják az avatárokat?

Az Avatar anyagok jelentős fejlődést eredményeznek a személyes tudatosságban. Ez általában arra ösztönzi az Avatart végzetteket, hogy megváltoztassák értékrendjüket és céljaikat. Ezek a változások mindig saját elhatározásból történnek, nem a tanárok befolyásának vagy rábeszélésének eredményei. Az Avatár mesterek tartózkodnak attól, hogy saját hiteiket átadják a hallgatóknak.

picture of Harry PalmerAz 1990. április 28-án a franciaországi Nizzában megtartott tanfolyamzáró ünnepségen tartott beszédében Harry pontosan megfogalmazta, mit vár el az Avatar mesterektől:

Mindenki dönthet úgy, hogy hitei helyesek; és minden hitet fel lehet úgy öltöztetni, hogy igaznak tűnjön. Az igaz hiteket pergamenekre írják és szent könyvekbe foglalják. Időnként ezek szlogenekké válnak harci zászlókon, és olyan embertelen tettek igazolására szolgálnak, melyekért épeszű ember sohasem vállalná a felelősséget. Ha mégis így tenne, akkor bíróság elé állítanák, és elítélnék gyilkosságért. Szóval az igaz hit nevében mindkét oldalon ezrével halnak meg emberek.

Jobb, ha ezerszer kritizálod az Avatart, mintha csak egyszer is igaz hitként tetteid igazolására használod. Ne helyezz semmit a személyes felelősség fölé.

Amikor elég sokak számára válik nyilvánvalóvá, hogy a közöttünk lévő jelentősebb különbségek kizárólag az általunk létrehozott hitek és eszmék eredménye, az emberek spontán ráébrednek, hogy mindannyian itt a Földön közös sorson osztozunk.

Avatarként visszaemlékeztek arra, hogy kik vagytok – és arra, hogy mik nem. Tudjátok, hogy nem vagytok sem különféle dolgok, sem bármiféle olyan nemzeti vagy faji eszme, amelyek nevében az emberek egymással harcolnak. Nem vagytok semminek a kifejeződései, és nem vagytok azonosak semmilyen identitással. Mindezeknek a forrásai vagytok, és jobbat is tudtok teremteni.

Együttesen segíthetjük az éhezők táplálásának vagy a környezet védelmének ügyét, és szót emelhetünk a béke mellett. Ezen erőfeszítések hozzájárulnak ahhoz, hogy időt nyerjünk, ami szükséges ahhoz, hogy az Avatar elterjedjen és létrehozzunk egy megvilágosodott bolygószintű civilizációt. Végső soron azonban, mindezeket a problémákat ott kell megoldani, ahol azok elkezdődtek – a tudatban.

 

Hitek

picture of Harry PalmerTűnődj el a következő kérdésen:

Hiteimet a tapasztalataim alakítják, vagy azt tapasztalom, amit hiszek?

Ha azokról a hitekről beszélünk, amelyek az univerzummal kapcsolatos tapasztalataink eredményeként jönnek létre, (tehát ezért vagy azért ezt és ezt hiszem), akkor a túlélésről beszélünk, arról, hogy mennyire tudunk alkalmazkodni ahhoz, ahogy a dolgok vannak. Ez védekező életmód.

Felvetődik viszont egy másik kérdés: Ki teremtette a dolgokat olyanná, amilyenek? Ezzel ajtót nyitunk az éhes isteneknek, akiknek nincs jobb dolguk, mint próbára tenni az embert –, csábító isteneknek, akik megkísértő csalétket tesznek csapdáikba és olyan teremtményeket hoznak létre, amelyek küzdenek, hogy ellenálljanak.

Ésszerű lenne ez, vagy van-e valami más lehetőség is? Esetleg lehet-e, hogy mi teremtjük a dolgokat olyanná, amilyenek, majd leereszkedünk saját alkotásainkba és elfelejtjük, merre van a hazafelé vezető út?

 

Time

Itt az ideje?

Új határoknál lévő és messzi távlatokra nyíló ajtó előtt állsz éppen. Az Avatarral olyan eszközök kerülnek a birtokodba, melyekkel épp olyan sikeres, izgalmas és nagyszerű kalandokat teremthetsz, ahogy az álmaidban elképzelted. Állítsd helyre életed legjobb napjának a varázslatát. Lépj kapcsolatba egy Avatar mesterrel még ma.

Ha szeretnéd, hogy egy Avatar mester kapcsolatba lépjen veled, add meg az adataidat itt a Star’s Edge-nek.

 

picture of two avatar studentsRendkívüli pillanatok

Úgy érzem, hogy szavak nem tudják kifejezni ezeknek az anyagoknak az igaz mivoltát. Egyszerűen elképesztő, hogy úgy érzem, most már képes vagyok a saját sorsomat alakítani és el tudom érni, amit szeretnék; és mindezt teljesen tiszta lelkiismerettel. Alig várom, hogy hazaérjek és aztán beépítsem a tanultakat, és elkezdjem az életem hátralévő részét. Körülöttem mindenkinek előnye származik ebből és ez mesés érzés. –N.H.

Úgy érzem, erősebb vagyok. Teljesebbnek érzem magam. Bármilyen élményt megteremthetek, amit akarok, mert én vagyok a forrás. Én vagyok a teremtő. Nem vagyok azonos az identitásaimmal. Nem más emberek hibájából vagyok. Örömmel jelentem ki, hogy a múltam teljes egészét én teremtettem. –M.S.

A tanfolyami munka során felismertem egy nagy blokkot, ami 10 éven keresztül kísértett és megakadályozta, hogy egy nagy projektet befejezzek. Felfedtem ezt az összetett mentális teremtményt és feloldottam a tanfolyam alatt. Mostanra megerősödve érzem magam, hogy végre befejezzem ezt a projektet. –J.C.

Ez egy nagyon átfogó munka. Léleksimogató és megvilágosító. Az élet áldottá válik, tele szépséggel. Hálás vagyok, hogy része vagyok az élet játékának. Várakozással nézek elébe a másokért tett szolgálattal teli életemnek. Amit nőként kaptam tőled, békét és szeretetet hozott nekem. Köszönöm. –A.H

Ráébredni, hogy milyen hihetetlenül erősek vagyunk, gyönyörű érzés, mely szavakkal leírhatatlan. Mit tehetnénk ebben a világban, ha mindannyian eljutnánk az összekapcsolódás, a személyes felelősség és a belső béke állapotába? Úgy érzem, ősrégi identitásokat engedtem el, melyek visszahúztak és a régi mintáimban tartottak engem. Kívánom, hogy mindannyian maradjunk éberek, és folytassuk az utazásunkat, osszunk meg, amink van, törődjünk egymással, és teremtsünk egy megvilágosodott bolygószintű civilizációt. –T.R.S.


Avatar résztvevők további "rendkívüli pillanataiért" látogass el ide: AvatarResults.com

 

Oszd meg egy barátoddal az Avatar Times-t

Ha szívesen osztoznál ebben az utazásban a barátaiddal, hívd meg őket a hírlevélre!

Sunflare