To Avatar Course

De Avatar Times

bewustzijn onderzoeken
nummer elf

Er zijn minstens twee soorten identiteiten. De eerste zijn rol identiteiten die opzettelijk gecreëerd worden en alleen maar bestaan voor zolang als je ze creëert en de tweede zijn hardnekkige identiteiten die voortduren precies zoals ze onbewust gekopieerd werden op enig moment in het verleden.


Wie denk je wel dat je bent?

door Harry Palmer

picture of Harry Palmer

De vooropgezette intentie van de spreker is om iemand te vertellen dat ze om de een of andere reden in de war zijn geraakt en niet zijn wie ze denken dat ze zijn. “Wie denk je wel dat je bent?” is niet zo zeer een vraag als wel een uitspraak. Vaak volgt er een onvriendelijk oordeel op, zoals: “Ik zal je wel eens zeggen wie je bent…”

Los van de poging tot belediging heeft de spreker op z’n minst een vage notie dat identiteiten meer van doen hebben met gedachten, ideeën en overtuigingen dan met fysieke verschijningsvormen. En in dat opzicht heeft hij of zij een belangrijke waarheid gecommuniceerd.

picture of theatre masks

Er zijn minstens twee soorten identiteiten. De eerste zijn rol identiteiten die opzettelijk gecreëerd worden en alleen maar bestaan voor zolang als je ze creëert. Ze zijn een replicatie van rolmodellen – abstracte zelfbeelden die je vrijwillig kunt aannemen. De meeste mensen hebben er een heleboel en kunnen ze gemakkelijk veranderen: Edelman, bedelman, dokter, pastoor, koning, keizer, schutter-majoor.

Als je geïdentificeerd wilt zijn neem je één van deze rolidentiteiten aan. Het is alsof je iemand je businesskaart geeft. De identiteit die je aanneemt zou precies overeen kunnen komen met die uit het verleden, wat de indruk van continuïteit kan geven en herkenning en voorspelbaarheid bij anderen. “Oh, het is de postbode.” Of je kunt een volkomen nieuwe identiteit aannemen (je hebt er een heleboel, weet je nog?) die je vormgeeft volgens een heel ander rolmodel. Deze nieuwe identiteit brengt de boodschap over dat je verandert bent, tenminste oppervlakkig, wat waarschijnlijk bij bepaalde mensen de reactie oproept: “Wie denk je wel dat je bent!”

Dat is een andere manier om te zeggen: “Wil je alsjeblieft weer teruggaan naar jezelf creëren zoals je was?” (Je plan voor persoonlijke groei botst op dat moment met iemand die niet wil dat je verandert.)

picture of mask

De tweede categorie zijn hardnekkige identiteiten die, in kleine variaties, precies zo existeren als ze onbewust gekopieerd werden op enig moment in het verleden. Hardnekkige identiteiten zijn wat je laat zien wanneer je niet doelbewust rolidentiteiten neerzet. Ze worden automatisch ‘getriggerd’ door de omgeving of door anderen. Ze lijken buiten je controle te vallen waardoor ze door sommige mensen worden opgevat als facetten van het ware zelf.

De twee categorieën identiteiten functioneren op vergelijkbare wijze: ze werken als filters en vertalers. Ze geven normen voor wat juist is of verkeerd, goed of slecht, wat voldoening geeft of wat lijden veroorzaakt. Ze veroorzaken overwegingen en aannames. Je identiteit van strijder legt waarschijnlijk andere normen aan dan je identiteit van heilige en je moeder identiteit legt waarschijnlijk andere maatstaven aan dan jouw professionele identiteit. Dezelfde ervaring zou welkom kunnen zijn bij de ene identiteit maar weerstand kunnen opleveren bij een andere identiteit.

Dat heeft vérgaande consequenties. De identiteiten die je aanneemt beïnvloeden je relaties door de manier waarop ze de acties van anderen interpreteren. Sommige identiteiten hebben een voorkeur voor bepaalde emotionele reacties. Andere identiteiten zijn van invloed op wat je als echt beschouwt en wat je illusie noemt. Identiteiten kunnen beïnvloeden wat je waarneemt en wat je over het hoofd ziet. Ze openen en blokkeren mogelijkheden en bepalen je prestaties. Ze kunnen ook van invloed zijn op de structuur en gezondheidstoestand van je fysieke lichaam en de mate van gemak of stress die veroorzaakt wordt door een andere omgeving. Identiteiten nemen een goede tweede plaats in na overtuigingen als het gaat om de mate van invloed die ze hebben op je leven. Doelbewust gekozen rol identiteiten kunnen je leven verbeteren, automatisch ‘getriggerde’ hardnekkige identiteiten kunnen je leven saboteren.

Voordat Avatar op het toneel verscheen was er een grote variatie, die verschilde per persoon en techniek, in de mate waarin hardnekkige identiteiten veranderend konden worden, als dit al mogelijk was. De meeste mensen konden getraind worden met straf en beloning in rolidentiteiten. Universiteiten en hogescholen leverden dokters, advocaten en architecten op – rol identiteiten die met enige inspanning vorm gegeven konden worden. Maar de hardnekkige identiteiten bleven van invloed op het gedrag, in weerwil van de gekozen rol identiteit. Die hardnekkige invloed bracht sommigen ertoe om (opnieuw ten onrechte) aan te nemen dat er een basis persoonlijkheid in het spel was die niet veranderd kon worden.

Leiders van de ‘human potential movement’ zagen als eerste de mogelijkheden om te werken aan hardnekkige identiteiten. Ze redeneerden dat als mensen hun hardnekkige identiteiten konden veranderen er geen beperkingen meer zouden gelden bij het vormgeven van hun leven. Criminelen zouden kunnen worden gerehabiliteerd, asocialen zouden weer maatschappelijk geaccepteerd worden en iedereen zou gaan creëren zonder zichzelf te saboteren. Maar het bleek nog niet zo gemakkelijk om de mentale lei weer schoon te poetsen.

Veel van de workshops op het gebied van ‘self-improvement’ waren (en zijn nog steeds) gebaseerd op het aanmoedigen van succesvolle rol identiteiten. Het doel voor een bepaalde rol identiteit is om zo vanzelfsprekend te worden dat het de invloed van de hardnekkige identiteiten onderdrukt. Over het algemeen lukt dat niet.

image of worry

Benaderingen waarbij over iets heen geschreven wordt werken slechts voor korte tijd. Uiteindelijk verergeren ze de toestand omdat ze een innerlijk conflict creëren tussen geïdealiseerde rol identiteiten en de hardnekkige identiteiten – wie je wilt zijn versus wie je helaas bent. In de loop der tijd bewerkstelligt dit conflict een verlies aan zelfvertrouwen, zelfwaardering en zelfrespect. Deze ongelukkige neveneffecten intensiveren allerlei onderliggende psychologische problemen en zouden wel eens één van de redenen kunnen zijn voor de marktexplosie van antipsychotische medicatie.

Dus sommige mensen bleven rustig hun medicijnen slikken, of klampten zich vast aan hun hulpverleners of gaven meer geld uit aan meer therapie, in de hoop of pretentie dat ze hun hardnekkige identiteiten gewijzigd hadden. Sociaal gezien vertoonden ze om goedkeuring te krijgen of om er voordeel van te hebben, nieuw gedrag maar dat was uitputtend en privé veranderde er eigenlijk niets.

Het kwam erop neer dat hardnekkige identiteiten voor de persoon unieke structuren waren die alleen maar door hun oorspronkelijke vormgevers gewijzigd konden worden. Geen enkele vorm van drillen, medicijngebruik of overreding door iemand anders zou tot een blijvend resultaat leiden. Het juiste gereedschap moest terug gegeven worden in handen van de oorspronkelijke vormgever. Dat werd behoorlijk moeilijk als die verdwenen was of ervan overtuigd was dat hij of zij de lijdende huurder was van een fout bouwsel – gevangen in een identiteit waarover hij of zij geen controle had. Elke poging om met klem te benadrukken dat de lijdende huurder in feite de vermomde bouwmeester was, maakte de ellende alleen nog maar groter.

picture of Avatar students

Dus hardnekkige identiteiten leken, voordat het Avatar Materiaal er was, geëtst in mentaal staal. Het goede nieuws is dat het alleen maar zo leek. Wat de Avatar Materialen duidelijk maakten was, dat gefixeerde, hardnekkige identiteiten slechts de zichtbare helft waren van gepolariseerde mentale structuren. In 1991 werd een proces ontwikkeld voor het integreren en discreëren van beide helften van hardnekkige identiteiten.

Sedertdien is de Hardnekkige Identiteit Hanteringsmethode met succes toegepast door duizenden Avatar Masters.

 

Het verhaal van de Avatar Cursus

Wat zijn ‘primaries’ en ‘secondaries’?

picture of students laughingEen primary is een creatie die met voldoende intentie en inspanning naar voren wordt gebracht om een werkelijkheid te creëren voor de creator ervan. Bijvoorbeeld: “Ik ben blij” en dan wordt de creator blij. Het is gereedschap voor het vormgeven van toekomstige ervaringen.

Een secondary is iets dat gecreëerd wordt anders dan wat de bedoeling is. Het is een obstakel dat opgeworpen wordt door een primary. Bijvoorbeeld: “Ik ben blij” en de creator voelt zich teleurgesteld omdat hij niet blij werd. Het gevoel van teleurstelling is een secondary.

Secondaries kunnen worden gehanteerd totdat ze niet langer automatisch optreden en de primary zich manifesteert.

 

picture of ReSurfacing workbook
Oefening
Korte samenvatting uit ReSurfacing®

Doel:
Het effect laten zien van veranderende gezichtspunten.

Verwacht resultaat:
Inzichten, sterker verantwoordelijkheidsgevoel

Instructies:

· Kies iets uit en vat het op als deze of dit _____.
· Kies iets uit en vat het op als die of dat  _____.

 

Buitengewone momenten

picture of Avatar students hugging

Allereerst een woord van dank aan jou dat je dit materiaal aan mij beschikbaar stelt. Ik heb het 

grootste deel van mijn leven geworsteld met te doen alsof ik mezelf was. Ik was zo ver verwijderd van mijn Bron dat ik zelfs niet meer kon uitmaken wie ik was of wanneer ik niet mezelf was. Door de oefeningen heb ik duidelijk ervaren wat het probleem was en wat nog beter is: de oefeningen boden de oplossing. Dat is meer dan de meeste therapieën doen.

Ik heb de primary gemaakt om naar de Master Cursus te gaan en ik voel me erg gemotiveerd om eraan bij te dragen dat deze prachtige Planeet meer verlicht wordt, door andere mensen te helpen om hun vermogen te herstellen om positieve controle te krijgen over hun leven en gelukkiger te worden en beter te zorgen voor de hele wereld. Dank je. –L.v/d L.

Hi Harry, ik heb nu voor de eerste keer Avatar gegeven en ik vond het helemaal te gek! Tijdens de cursus vallen er elke dag dingen op hun plek. Identiteiten worden afgelegd, secondaries discreëren en je komt tot realisaties.

De belangrijkste realisatie: ik heb ontdekt dat ik mijn hele leven lang mijn eigen vijanden aan het creëren ben. Ik kan dat nu loslaten en iedereen volledig waarderen zoals die is. De wereld is inderdaad een weerspiegeling van mij.

Dat ik het kon integreren heeft ertoe geleid dat er van alles gebeurde. Het is alsof je wensen uitkomen zonder dat je ze gewenst hebt! Tot ziens en bedankt voor alle vis. –L.S.


Ik ben naar de Avatar Cursus gegaan om mijn karakter te veranderen. De indruk veranderen die ik op anderen maak en een succesvol iemand te worden die genoeg geld heeft om scholen en andere faciliteiten te bouwen voor mensen die zichzelf niet kunnen helpen. Ik realiseerde me dat mijn droom wel erg klein was.

Ik heb er nu het volste vertrouwen in, dat door de expansie van Avatar mijn dromen zullen uitkomen en incidenten in de wereld als oorlog of twisten zullen oplossen door de integratie van alle overtuigingssystemen. Mijn nieuwe leven begint vandaag. Ik ben vol vreugde. -M.O.

Als ik Avatar niet had leren kennen zou ik een slachtoffer geweest zijn die in het duister leeft. Dank je voor je steun en de Masters. Ik zou een baby kunnen zijn zonder oordeel. Ik kan dingen in gang zetten als een primary, niet als een secondary. Ik kan worden wat ik wil. Dank je vanuit mijn hart. Dit is de eerste dag van mijn wedergeboorte. Met liefde en waardering. -Y.T.

 


Ben je er klaar voor?

Als je wilt dat een Avatar Master contact met je opneemt: dit formulier.

Met Avatar wint iedereen. Iedere persoon die een Avatar wordt verschuift het collectieve bewustzijn in de richting van grotere tolerantie en begrip. Jezelf helpen met Avatar helpt ieder ander tegelijkertijd. – Harry PalmerNodig een vriend of vriendin uit om mee te doen met De Avatar Times

Als je deze reis wilt delen met anderen, klik dan aan: tell a friend

images of eyes profile
image of eyes profile 2