To Avatar Course

De Avatar Times

bewustzijn verkennen
nummer dertien

Sommige overtuigingen worden dikwijls naar voren gebracht maar hebben heel weinig effect op je leven. Andere overtuigingen worden minder vaak, of helemaal niet, naar voren gebracht en hebben een enorm effect op je leven.


Ben je een schoen kwijt?

door Harry Palmer

photo of Harry PalmerVraag mensen wat ze geloven en dan is de kans groot dat je een allegaartje krijgt van wat ze willen, wat ze gehoord hebben en wat redelijk klinkt of wat volgens de heersende opvattingen waarschijnlijk wel op prijs gesteld wordt. Geloven ze in de dingen die ze beweren? Meestal is het antwoord ontkennend. Maar graaf wat dieper onder de naar voren geschoven overtuigingen en je zult de werkelijke overtuigingen vinden die het gedrag bepalen en werkelijkheid creëren.

Echte overtuigingen, of ze nu doelbewust gekozen of systematisch geïndoctrineerd zijn creëren een blauwdruk voor wat je waarneemt en hoe je dat interpreteert. Tijdens gewone bewustzijnsmomenten is deze blauwdruk er de oorzaak van dat je bepaalde dingen waarneemt en andere dingen uitschakelt. Het veranderen van een echte overtuiging kan je geestestoestand veranderen, kan veranderen waaraan je aandacht besteedt en kan veranderen wat je ziet. Een echte overtuiging kan er inderdaad de oorzaak van zijn dat voorwerpen verdwijnen en geen rol meer spelen.
image of hypnotism

Een goochelaar hypnotiseerde iemand voor een publiek en verzocht hem zijn schoenen uit te doen. Dat deed hij. De hypnotiseur installeerde vervolgens een overtuiging (hij noemde dat een ‘posthypnotische suggestie’) dat als de man weer bij zijn positieven zou komen hij zijn schoenen niet zou zien. De schoenen werden daarna duidelijk zichtbaar op de vloer gezet, een paar decimeter voor de stoel van de man.

De hypnotiseur telde terug van 5 tot 1 terwijl hij de man tussen elk getal vertelde dat hij langzaam aan het wakker worden was en bij het getal 1 volledig zou ontwaken en zich gelukkig en fris zou voelen.

De hypnotiseur telde terug van 5 tot 1 terwijl hij de man tussen elk getal vertelde dat hij langzaam aan het wakker worden was en bij het getal 1 volledig zou ontwaken en zich gelukkig en fris zou voelen.

De man werd glimlachend wakker alsof er niets gebeurd was. “Het spijt me”, zei hij, “ik denk dat ik niet zo’n heel geschikte proefpersoon ben.”

De hypnotiseur wees naar de voeten van de man en vroeg: “Waar zijn je schoenen?”

photo of shoesEen ogenblik was de man uit het veld geslagen dat zijn schoenen weg waren. Hij keek om zich heen, straal voorbij de schoenen die recht voor zijn neus stonden en antwoordde tenslotte dat hij geen schoenen had gedragen.

De hypnotiseur zetten hem onder druk. “Wil je beweren dat je vanavond naar dit theater bent gekomen zonder schoenen?”

Het publiek lachte en de man begon zich minder op zijn gemak te voelen en werd defensief. “Ja,” zei hij, “dat doe ik altijd!”

“Je gaat naar het theater zonder schoenen?”

“Dat is mijn manier om te protesteren,” verzekerde de man.

“Mag ik vragen waartegen je protesteert?” vroeg de hypnotiseur.

“Ik protesteer tegen een systeem dat mij dwingt om dingen te doen die ik niet wil doen,” zei de man met grote stelligheid.

image of thought

“En je wilt geen schoenen dragen?” vroeg de hypnotiseur.

“Dat klopt.”

De hypnotiseur wees nu rechtstreeks naar de schoenen, raakte ze aan en klopte ermee op de vloer. “Zijn dit niet jouw schoenen?”

De man staarde er een paar seconden naar; zijn geest begon besef te krijgen van de schoenen vóór hem en op te merken dat dit zijn eigen schoenen waren.

“O ja, dat is waar ook. Ik heb ze uitgetrokken toen ik het toneel opging om niet te struikelen. Ze zijn nieuw en de zolen zijn erg glad.”

Wat nu zo bijzonder is aan dit voorval is dat de overtuiging die de hypnotiseur aanbracht niet alleen maakte dat de schoenen zich onttrokken aan de waarneming van de man maar ook dat ze de geest van de man misleidde om een redelijke verklaring te creëren voor de ontbrekende schoenen.

De redelijke verklaring was natuurlijk niet de echte oorzaak van de ervaring. De redelijke verklaring was een naar voren geschoven overtuiging die achteraf gecreëerd werd. De echte oorzaak van de ervaring was een overtuiging in de trant van: Als ik wakker wordt kan ik mijn schoenen niet meer waarnemen ondanks dat ze recht voor me staan.

image of mind blueprintEen transparante overtuiging die onder hypnose is aangebracht kan een mentale blauwdruk creëren die maakt dat je geest selectief gaat waarnemen.

De primaire leidraad van de geest, haar raison d’etre, is om dat wat waargenomen wordt kloppend te maken. In dit geval werd er niet alleen een verklaring gegeven maar werd het geheel nog eens opgeklopt met een nieuwe overtuiging die nergens op gebaseerd was. “Ik protesteer tegen een systeem dat mij dwingt om dingen te doen die ik niet wil doen.” Vanaf nu leeft hij met een leugen.

Waarom zei de man niet gewoon: “Ik weet niet waar mijn schoenen zijn?” Dat zou een eerlijk antwoord geweest zijn maar het zou zijn geest gedwongen hebben om een kwetsbare toestand van niet weten aan te nemen. Niet weten kan vernederend en ook gevaarlijk zijn. Een gebruikelijke reactie op niet weten is dat je terecht komt in speculaties, aannames en illusies.

Sommige psychoanalytici zullen je vertellen dat zoiets een afweermechanisme is: een manier om een potentiële bedreiging van je gevoel van eigenwaarde of een conflict met je zelfbeeld te vermijden. De geest heeft last van onvolledige gegevens en schakelt de eigen verbeeldingskracht in om gelijk te hebben en de eigenwaarde te beschermen. Mensen tolereren niet gemakkelijk een staat van niet weten en kiezen er liever voor om de werkelijkheid te verdraaien dan kwetsbaarheid te moeten voelen. Dat is de weg die onze gehypnotiseerde persoon volgde.

image of mind mazeOnze proefpersoon probeerde onvolledige gegevens te compenseren die werden veroorzaakt door een specifieke ingeprente overtuiging, maar vergelijkbare afweermechanismen vind je ook in allerlei transparante overtuigingen. De geest heeft een bijna onweerstaanbare neiging om gelijk te hebben en deze neiging kan ervoor zorgen dat je dingen beweert die je niet echt gelooft. Dat compliceert wat anders een duidelijk verband zou zijn tussen je echte overtuigingen en ervaring.

 

Het verhaal van de Avatar Cursus

Wat is, volgens het Avatar Materiaal, een Avatar?

photo of sanskrit

Het woord komt uit het Sanskriet van ‘ava’, dat ‘neer’ of ‘afdalen’ betekent en ‘tara’ dat ‘oversteken’ of ‘doorheen gaan’ inhoudt. In de Hindoe mythologie wordt het woord gebruikt voor een godheid die vrijwillig een lichamelijke vorm heeft aangenomen om deel te nemen aan de wereld van gecreëerde dingen. In het Avatar Materiaal wordt het woord gebruikt om iemand aan te duiden die het pad naar ongedefinieerd bron gewaarzijn heeft gevolgd en ‘naar beneden’ kan creëren en zichzelf in de eigen creaties kan manifesteren. Dat is wat je mag verwachten van iemand die met succes de Avatar Cursus heeft gedaan.photo of student on path

De volgende stap zetten

Als je wilt dat een Avatar Master contact met je opneemt, klik dan hier: dit formulier.

Met Avatar wint iedereen. Elke persoon die een Avatar wordt verschuift het collectieve bewustzijn in de richting van meer tolerantie en begrip. Jezelf helpen met Avatar helpt iedereen tegelijkertijd. - Harry Palmer

 

photo of ReSurfacing workbook
Transparante overtuigingen
Korte samenvatting uit ReSurfacing®

Een overtuiging is transparant wanneer je vanuit die overtuiging handelt zonder dat je dat in de gaten hebt. Transparante overtuigingen helpen je bijna nooit, maar kunnen je juist vreselijk verzwakken. De meeste zijn zelfondermijnend en je hebt ze aangenomen op een moment dat je er even niet bij nadacht.

De eerste indruk die je van een transparante overtuiging hebt is dat ze zonder meer waar is. Zo is het leven nu eenmaal. Zo ben ik gewoon. Hier is het bewijs! Maar dan gebeurt er iets grappigs. Je ontdekt dat het bewijs waardoor je die overtuiging erop nahoudt in feite geleverd wordt door die overtuiging zelf. Dan begint zich een patroon af te tekenen.

Je ontdekt transparante overtuigingen door jezelf ertoe te brengen ze uit te spreken, waarna je een stap terug doet en kijkt naar wat je hebt gezegd.

Transparante overtuigingen zitten vaak verscholen achter de behoefte om gelijk te hebben. Vandaar dat het opsporen van transparante overtuigingen een zekere mate van kwetsbaarheid vereist.Koop ReSurfacing en doe de Transparante Overtuigingen oefening

ReSurfacing book

ReSurfacing®:
Technieken om bewustzijn te verkennen

door Harry Palmer

ReSurfacing gaat over jezelf losmaken uit oude creaties zodat je weer opgaat in gewaarzijn.

Wie ben ik?
Waarom ben ik hier?
Waar ga ik naar toe?

ReSurfacing is een nieuwe benadering van deze aloude vragen. Je zult de antwoorden vinden door de onderliggende structuur van jouw eigen bewustzijn te verkennen.

Je zult nieuwe inzichten en realisaties krijgen over hoe jouw leven werkt - of waarom het niet werkt.

€ 15.00 euros

Buy Now link

 

Buitengewone momenten

Als student en docent van Een cursus in wonderen in de afgelopen 20 jaar vond ik de Avatar ReSurfacing cursus een ervaringsmatige demonstratie van de principes die in die materialen aan de orde komen. Het was voor mij heel fascinerend om overtuigingen te zien verschuiven van transparant naar non-actief en te zien dat perspectieven ruimer werden of helemaal veranderden. Het was een indrukwekkende, plezierige ervaring en ik kijk uit naar nog veel meer. –S.S. 


Beste Harry, vandaag heeft mijn zus Rebecca ReSurfacing voltooid. Dag 1 deed ze twee jaar geleden en ze had nooit de tijd gevonden om het af te maken.

We namen de mini-cursus Wil door voordat we in Resurfacing doken. Meteen vanaf het startschot begon ze realisaties te krijgen en ging ze levens- en familiekwesties hanteren – baby Huey stopt met mishandelen vanuit familie overtuigingen die sinds mensenheugenis rondspookten.

Tegen de tijd dat ze de Expansie Oefening deed, ontwaakte ze als een ‘IK’ dat jarenlang gesluimerd had. Voor de allereerste keer kon mijn zus hart en ziel met elkaar verbinden. We huilden en omhelsden elkaar zonder kostuums. Ze komt naar de eerstvolgende Internationale Cursus. Een nieuwe Avatar is aan het ontwaken.

Vanuit de diepste dankbaarheid en liefde. –L.W.

Zeg, lezer, als je dacht dat de Master Cursus net zoiets als Avatar zou zijn, heb je het mis. De Master Cursus is net als de Avatar Cursus een hele nieuwe levenservaring.

Het lijkt wel of je elke dag uit een nieuw omhulsel kruipt. Elke dag voel je dat je dichter bij verlichting komt. Elke dag voel je je meer in het heden en elke dag kom je meer te weten over jezelf.

Dus wat betekende de Master cursus voor mij? Nou… het was echt! Ik bedoel écht echt!!! Ik vond het veel beter dan de Avatar Cursus.

Verlegen als ik ben vond ik het behoorlijk moeilijk om te communiceren met de mensen in mijn wereld. De wereld van Avatar is echter totaal anders. Je leert zoveel mensen kennen en al snel krijg je meer zelfvertrouwen. Ja, zo voelde ik mij. Het was net als op de kleuterschool waar het allemaal niet uitmaakt en je gewoon vriendjes bent. Geniet ervan, toch?

Dus ik kan het jou, lezer, echt uit de grond van mijn hart aanraden als je nog niet naar de Masters bent geweest. En voor degenen die de Master Cursus gedaan hebben, ga lekker door en hopelijk komen we elkaar op zekere dag tegen op de Pro of de Wizard Cursus. Je weet maar nooit… PRIMARY?

Ik hou van jullie en ik hoop dat je jullie volop van je leven genieten. —J.L 

 


photo of Avatar students
Nodig een vriend of vriendin uit om mee te doen aan De Avatar Times

Als je deze reis met anderen wilt delen klik dan hier: tell a friend.