To Avatar Course

De Avatar Times

bewustzijn verkennen
nummer veertien

 In het eerste decennium van Avatar van 1986 tot 1996 werden er zes Wizard cursussen gehouden in Orlando, Florida. Dit waren diepgaande ervaringen die de levens veranderden van de deelnemers en tevens een magische invloed hadden op de omstandigheden en gebeurtenissen buiten de muren van het hotel.

Kenmerkend voor de Wizard ervaring was de toespraak iedere morgen. Hieronder volgt een gedeelte uit een toespraak over ‘macht’ die ik gaf op 27 januari 1995.


Het behouden van de 'power' van jouw creatieve Bron

door Harry Palmer

photo of Harry Palmer

Alle schepselen beginnen hun leven met een deel creatieve ‘power’ dat ze wordt toebedeeld. De meeste van ons, vanwege onbewustheid, onwetendheid of erger, verspillen deze ‘power’ aan zinloze twisten of door metaforische zandkastelen te bouwen die verdwijnen in de eerstvolgende vloedgolf. Onze geest is verduisterd door geïndoctrineerde overtuigingen en hardnekkige identiteiten die ons in conflict en verwarring houden. Kogels en het noodlot nemen de rest voor hun rekening.  

Leven vanuit vrije wil vereist moed, wijsheid en ambitie. De kern van moed bestaat uit het vermogen om ‘wat is’ waar te nemen zoals het is en ondertussen aanwezig en gewaar te blijven. Je rent niet weg om je te verbergen. De kern van wijsheid is het vermogen om de gevolgen van acties op lange termijn te voorspellen en de menselijke reacties die ze oproepen. De kern van ambitie is energieke, gefocuste inspanning. Versterk deze kwaliteiten, houd ze in balans en je zult jouw ‘power’ herwinnen om realiteiten te creëren en vorm te geven.

photo of sandcastle

‘Power’ wordt ten onrechte geassocieerd met oorlog en geweld, maar in feite zijn oorlog en geweld vormen van onevenwichtig misbruik van ‘power’. Louter ambitie zal zichzelf altijd vernietigen. Kijk welke koers deze planeet is ingeslagen als je dit betwijfelt. Wijsheid zonder moed raakt uit de tijd. En moed zonder wijsheid heeft nooit oog voor het grotere geheel. Dus deze kwaliteiten moeten in balans gebracht worden. Als dat lukt zal ‘power’ je ontwikkeling eerder versnellen dan je vernietiging. 

Ja, we weten allemaal dat ‘power’ gevaarlijk kan zijn. Het kan gecorrumpeerd en verkeerd aangewend worden. Dus voordat je de bliksemschichten van de Wizard erop loslaat wil ik je wat advies geven over hoe je de ‘power’ kunt hanteren en behouden die je herwint door de procedures toe te passen. Hoe zorg je ervoor dat je er geen terugslag van krijgt? Hoe gebruik je het zonder jezelf nog dieper in de nesten te werken? 

Ik ga je nog vier persoonlijke kwaliteiten aanreiken die je kunt ontwikkelen om de ‘power’ van je creatieve bron te behouden. Wanneer je deze kwaliteiten oprecht toepast zullen ze onbetaalbare geheimen voor je ontsluiten.

De eerste kwaliteit is eenvoud.

photo of stone

Het Taoïstische symbool voor eenvoud is een onbewerkte rots; het is potentieel dat nog geen enkele vaststaande definitie heeft. Loslaten van definitie is laten gaan, geen enkel idee van jezelf verdedigen en niet investeren in een vaststaand gezichtspunt. Wanneer je geest niet gedwongen wordt om zich te uiten in oordelen en een valse voorstelling van zaken zal hij kalmeren en meestromen met wat zich aandient. Dwangmatige verlangens zullen verdwijnen. Het loslaten van rechtvaardigingen en argumenten zal je geest weer terugbrengen in het heden. Stel simpele vragen. Geef simpele antwoorden. Deel in eenvoudige genoegens. Geniet van de dingen die niet voor geld te koop zijn. Observeer. Wees een onbewerkte rots (minus de rots). 

Eenvoud is het geheim van zijn.

De tweede kwaliteit is integriteit

photo of key

Wees zodanig ‘heel’ dat nergens de voorkeur aan wordt gegeven vanwege verborgen mentale invloeden. Breng je geest in het licht. Stop met het zijn van je verhaal. Herken je verbinding met alles en iedereen. Maak oneerlijkheid en ontkenning van verantwoordelijkheid ondenkbaar. Blijf aanwezig. Wees buiten de tijd in plaats van erbinnen, Creëer geen gevolgen die anderen niet willen ervaren. Doe geleidelijk aan. Draai je vormen van kritiek om en neem er zelf verantwoordelijkheid voor; de fouten die je vindt in anderen zijn de sleutels om jezelf te kunnen begrijpen.

Integriteit is het geheim van een vredige geest.


De derde kwaliteit is dienstbaarheid. 

photo of Avatar students hugging

Bevrijd je geest van de slavernij opgelegd door het ego. Je bent geen materie, energie of ruimte. Jij gaat elke definitie te boven dus waarom zou je er slaaf van zijn? Gun jezelf het geschenk van een universeel perspectief. Wijsheid zal tevoorschijn komen en je acties zullen gemotiveerd worden door een intuïtieve, spontane, welwillende intentie. Van spijt is geen sprake. Doe nuttige dingen. Help anderen vanwege het genoegen om anderen te helpen. Concentreer je op het toevoegen van waarde aan de wereld in plaats van de wereld te consumeren.

Dienstbaarheid aan anderen is het geheim van geluk.

De vierde kwaliteit is acceptatie.

image of triumph

Sommige dingen zijn onvermijdelijk in het leven: fouten, verlies, verwondingen, onrechtvaardigheden, emotioneel ontdaan zijn, verschrikkingen, pijn, overmand worden en natuurlijk: dood. Weerstand bieden aan wat onvermijdelijk is, maakt alleen maar dat het voortduurt en diepere littekens achterlaat. Maar hoe accepteer je lijden? Het antwoord is dat je er iets positiefs in moet ontdekken. Op het eerste gezicht lijkt dit onmogelijk maar als je de ervaring moedig tegemoet treedt en jouw Avatar gereedschap gebruikt is dat mogelijk. 

Iets positiefs ontdekken in een ervaring waartegen je weerstand hebt, kan met zich meebrengen dat je iemand vergeeft of een misstap opbiecht of een ruimer perspectief inneemt. Het transformeren van een negatieve ervaring in iets positiefs maakt dat  je kan groeien.

Acceptatie is het geheim voor het beëindigen van lijden.

 

Het verhaal van de Avatar Cursus

Waarom benadrukt de Avatar training ‘ levenslessen’ boven ‘woordlessen’?

image of world lesson

Algemeen gezegd: lessen beïnvloeden je op een bepaalde manier. Je wordt slimmer, sneller, gelukkiger of bekwamer. Een levensles heeft fysieke invloed op je door de inspanning en beweging, maakt emotionele reacties bij je los en dan, als je er doorheen gaat of er later over nadenkt beïnvloedt het je intellectueel. Een levensles is iets dat je doorleeft en een plaats geeft. Het blijft je bij omdat het klopt binnen de context van jouw leven. Je hebt er vertrouwen in omdat het z’n wortels heeft in jouw eigen ervaring. Het wordt een onderdeel van jouw toekomstige beslissingen. Het verandert je houding en gedrag.

image of word lesson

Een woordles heeft voornamelijk invloed op je intellect en stopt daar meestal ook. Het heeft zelden enig emotioneel of fysiek effect. Het komt niet voort uit een bepaalde ervaring die je hebt gehad. Een woordles is iets wat iemand anders heeft uitgezocht. Een woordles kan maken dat je weet wat de juiste keuzes zijn maar dat je nog steeds hardnekkig doorgaat met foute keuzes te maken. In het ergste geval leidt een woordles tot schaamte en afkeer van jezelf in plaats van dat het jezelf verbetert.

Om depressie en armzalige resultaten te vermijden moeten lessen voor zelfverbetering ervaringsmatig in plaats van intellectueel worden overgebracht. Ze moeten eerder begrepen worden in de context van jouw leven dan in de context van een overtuigingssysteem. Ze moeten eerder aangeleerd worden als vaardigheden dan als geopenbaarde geheimen. Het is onwaarschijnlijk dat je jouw leven zult veranderen alleen maar door te lezen of te luisteren. 

 

Buitengewone momenten

image of hands and sun

Het was boven verwachting! Een geweldige ervaring en een snelle manier om Bron te worden. Ik kijk nu anders tegen de toekomst aan. Ik wilde me zekerder van mezelf voelen. Ik wilde de ‘power’ van intuïtie voelen en ervaren. Ik ben hier. Ik wilde deze ervaring en ‘power’ gebruiken om meer inspiratie te creëren in het Politiekorps in Nederland, om intuïtie op een professionele manier in het werk te gebruiken. Elke politieagent moet vaak beslissingen nemen in een ‘split second’. En weten wat intuïtie kan doen en hoe het professioneel kan helpen zou een grote stap voorwaarts zijn, geloof ik. —Met vriendelijke groet.


Ik had de indruk dat ik het werk van Jezus in de Bijbel echt begreep. Bijvoorbeeld: “Ik ben degene die is.” Het is zo anders om iets te voelen en het niet alleen met mijn verstand te begrijpen. Ik voelde hoe nutteloos en wreed sommige van mijn creaties zijn. Ik kwam in aanraking met Liefde en hoe bijzonder ik ben. -V.C.


Allereerst wil ik je heel erg bedanken. Ik heb me nog nooit zo gelukkig, zo zeker en zo bewust van mezelf gevoeld. Ik doe aan ‘gliding’ als hobby en ik kan je verzekeren dat het een wonderbaarlijk gevoel is om voor het eerst solo de lucht in te gaan. Nou, op dit moment voel ik me alsof ik opnieuw voor de eerste keer aan het vliegen ben. Zeker van mezelf en mijn mogelijkheden. Zo blij dat ik mijn doel dat ik me voor deze week had gesteld heb bereikt. In bepaald opzicht kom ik van heel ver en het voelt geweldig om daar te zijn waar ik nu ben en om te voelen en te weten dat ik daar kan blijven zolang als ik wil. —N.B.

Ik deed de Avatar Cursus drie jaar geleden, daarna de Masters en drie stages. In het begin was ik zo verward en had ik geen primary. Ik had bijna mijn afstudeerprogramma opgegeven. Drie jaar later voltooide ik mijn studie met veel succes. Mijn onderzoeksrichting is zelfwerkzaamheid en hulpverlening. In het eerste hoofdstuk van mijn scriptie schreef ik een dankwoord: “Dank aan Harry Palmer en al mijn vrienden op het Avatar Pad die mij eraan herinneren dat mijn overtuigingen mijn leven creëren! —O.D.photo of Avatar students


Beste Harry en Avatar Familie. Jullie zijn absoluut mijn familie en ik heb geen woorden voor mijn dankbaarheid. Met jullie hulp in deze afgelopen tien dagen laag na laag van transparante overtuigingen ervaren als de schillen van een ui ik vond de moed en de Avatar gereedschappen en mijn geweldige Master/s en mede studenten hebben mijn proces ondersteund om ze te ontrafelen. Meer dan vijftig jaar aan knopen ontward in 10 dagen!!

Ik heb geleerd mijn prestaties als Bronwezen voor mijn rekening te nemen en te vieren en mijn verantwoordelijkheid voor mijn hele leven te erkennen. En alsof dat nog niet genoeg was…om tenslotte onbegrensd gewaarzijn te ervaren! Om bewustzijn te ervaren dat vorm creëert en discreëert. En om het gereedschap te hebben om dit dagelijks toe te passen. Een onbetaalbaar geschenk! Ik voel een sterk ‘commitment’ aan dit werk ten behoeve van anderen en ik zal op de Masters zijn in september. Dank je! Ik doe het! —M.S.


image of alarm clock

Wordt het niet eens tijd?

Als je wilt dat een Avatar Master contact met je opneemt, klik dan hier.

Met Avatar wint iedereen. Iedere persoon die een Avatar wordt verschuift het collectieve bewustzijn in de richting van grotere tolerantie en meer begrip. Jezelf helpen met Avatar helpt tegelijkertijd iedereen. -Harry Palmer

 

Nodig een vriend of vriendin uit om mee te doen aan De Avatar Times

Als je deze reis wilt delen met anderen, klik dan aan: tell a friend.

image of color bar