To Avatar Course

De Avatar Times

bewustzijn onderzoeken
nummer vijftien 

Rangordes van engelen vormen een interessante metafoor voor onze uiteenlopende gedachtes en attitudes.

Gedachten zijn engelen

door Harry Palmer
photo of Harry PalmerIk was over gedachten aan het nadenken. Of, liever gezegd, zag ik ze voorbij gaan. Het krijg de indruk dat er een bepaalde hiërarchie is in gedachten. Soorten gedachten – net zo als verschillende soorten wolken. Het kunnen gedachten zijn als vederwolken of regenwolken of stapelwolken of gewoonweg mistige gedachten. Totaal in een mist van gedachten, volstrekt geen zicht. Misschien is dat wel aan de hand als je niet voorbij je eigen conclusies kunt kijken.

Hoe dan ook, bepaalde gedachten zijn een stuk beter – althans ze geven je een beter gevoel – dan andere gedachten. De gedachte: “Ik had het bij het rechte eind” voelt beter dan: “Misschien had ik het wel bij het verkeerde eind.” Het levert ook meer op om te denken: “Ik krijg het voor elkaar”, dan te denken: “Ik heb het geprobeerd en het is niet te doen.”

We creëren bepaalde gedachten creëren we en andere gedachten lijken gewoon binnen te komen omdat iemand de deur open liet staan. Het is net alsof ieder van ons in een geest woont als een pension, waarin onze gedachten de bewoners zijn (woordspelletje) die onze ‘pension-geest’ in- en uitgaan. Sommige zijn ongenode gasten maar sommige zijn ook juist meer welkom dan andere. Sommige komen niet verder dan de gang waar ze een bepaalde regel van een liedje steeds maar staan te herhalen. Heb je je wel eens afgevraagd waarom je hen überhaupt een podium biedt? En als een gedachte binnenkomt voorgoed bij je intrekt heb je een mening!

Eén van de definities van het woord ‘engel’ is een boodschapper of gedachte van God. In plaats van gedachten te zien als indringers zouden we ze ook kunnen opvatten als engelen! We zouden niet de eersten zijn die dat zo zien. In plaats van te zeggen: “Ik kreeg een idee”, zouden we kunnen zeggen: “Er verscheen een engel aan mij.” In plaats van onze gedachten met iemand te delen zouden we ‘een koor van engelen’ met hem kunnen delen. En in plaats van te zeggen dat de wereld begon als een gedachte, zouden we kunnen zeggen dat de engelen de wereld hebben gebouwd.

image of ranks of angels

Wist je dat er een hiërarchie van engelen bestaat die analoog is aan de hiërarchie van gedachten: een rangorde van engelen die correspondeert met soorten gedachten.

Laat eens kijken of ik ze nog weet: een aartsengel staat net boven een engel en de daarop volgende rang is een prinsdom – een prins van engelen. Dan komen ‘krachten’, ‘machten’ en ‘vorstendommen’. Volgens mij klopt die volgorde. En de drie rangen aan de top zijn ‘tronen’, ‘cherubijnen’ of ‘cherubs’ en ‘serafijnen’ of ‘serafs.’

Cherubijnen en serafijnen zijn heel machtig en bewaken de troon van de schepper. Zolang ze hun functie vervullen kan niets hen passeren. Cherubijnen worden vaak afgebeeld als gevleugelde gezichten die soms een vlammend zwaard dragen. Serafijnen worden beschreven als pure, witte lichten van brandende liefde die niet te bevatten zijn.

En van wie is de troon die ze bewaken? Wie is degene die jouw gedachten bestuurt? Heb je afstand gedaan van jouw troon? Welke gedachte zit er op jouw troon? ‘Ik ben’. En als je heerst vanaf jouw troon, welke gedachten beschermen je dan en geven jou kracht? Liefde en geloof? Dat zijn jouw cherubijnen en serafijnen! 

image of cherubimHet indelen van engelen nam zijn aanvang in de vijfde of zesde eeuw en de meeste kerkgeleerden nemen aan dat het begon met een schrijver die zichzelf Dionysus de Areopagiet noemde. In de Bijbel komen veel verwijzingen naar engelen voor, vooral bij Jesaja en ‘gevleugelde boodschappers’ kom je veel tegen in hiërogliefen. Maar kennelijk was de Areopagiet degene die ze opdeelde in negen rangen en elke rang verantwoordelijk hield voor een deel van de schepping. Ik vermoed dat Dionysus de Areopagiet zich van een allegorie bediende om de kerkvaders niet voor het hoofd te stoten. Slechts een paar uitverkorenen begrepen of vermoedden dat er psychologische tegenhangers waren voor zijn rangorde van engelen.

Ik vermoed dat we ons wel kunnen voorstellen voor wat voor soort denken de gevallen engel Lucifer staat. Heb je ooit het gevoel gehad dat je eigen gedachten tegen je in opstand kwamen? En zijn verslavingen, verlangens en hunkeringen niet gewoon een terugval in de lagere regionen van zelfmisleidend denken? Hunkerende gedachten komen van Lucifer, nietwaar? 

image of warrior angelIk veronderstel dat als je er vanuit gaat, dat gevallen engelen corresponderen met vormen van zelfmisleidend denken, we een notie krijgen van waar zelfmisleiding op uitloopt. Maar voordat we totaal onderuit gaan, kunnen we onszelf eruit redden door onze cherubijn of serafijn aan te roepen (liefde en geloof). Dat zijn de mentale attitudes die onze tronen verdedigen.

Waar ik naartoe wil is, dat er verschillende soorten gedachten en verschillende manieren van denken zijn. Een gedachte kun je creëren. Je kunt gewoon ergens zijn en een gedachte in het leven roepen en het is niet noodzakelijkerwijs afkomstig van iets buiten jou. Het is een gedachte-engel die jij op pad stuurt. Het is niet een gedachte die afhankelijk is van de wereld om je heen en ze is er ook geen weerspiegeling van. Het is een gedachte-engel die uit jou voortspruit.

Je kunt een gedachte creëren zonder enige reden (een gedachte-engel) en je kunt een reden creëren voor het creëren van die gedachte. De tweede gedachte vloeit voort uit de eerste gedachte (een respons) maar die eerste gedachte – dat is jouw serafijn! Die was geen respons op iets anders. Het was geen commentaar of mening over de werkelijkheid. Het was een gedachte-engel die jij creëerde. 

image of thought bubble

Voor sommige mensen is dit idee nogal verrassend. Ze beginnen zich af te vragen of hun stimulus-response model – waarin de wereld fungeert als stimulus en het denken de response is – zo lek is als een mandje. Volgens mij wel. Om maar iets te noemen: ze hebben er een helse klus aan om te verklaren waar de wereld vandaan kwam die ervoor zorgde dat ze gingen denken. Ze moeten wel een creator creëren. Dat is een behoorlijk slimme truc. Laten we die kant even niet opgaan. Laten we gewoon eens op onze IK-ben troon gaan zitten en cherubijnen en serafijnen op pad sturen om de wereld te creëren zoals wij dat voor ogen hebben. De wereld begint met gedachte-engelen. Jouw gedachte-engelen! Daar komt de werkelijkheid vandaan.

Creëer de gedachte: “Ik ben gelukkig.” Dat is een serafijn-gedachte. Die creëer je gewoon. Je hoeft niet te rade te gaan bij de werkelijkheid om te zien of er wel een reden is om dat te creëren. Het is waar omdat jij zegt dat het waar is.

image of angel

Creëer nu eens de gedachte: “Ik creëer liefde.” Dat is een cherubijn-gedachte. Die heb jij gecreëerd. Je had ook kunnen creëren: “Ik kan geen liefde creëren.” Hoe je het ook bekijkt: de waarheid van de gedachte is de gedachte zelf – deze is niet afhankelijk van de wereld.

Wanneer je jezelf aanzet om te denken ben je God van jouw universum. Je stuurt je engelen erop uit.

Als de wereld je aanzet tot denken – de wereld die jij hebt gecreëerd – ben je teruggevallen in het gebied van zelfmisleidende gedachten. Zie je het verschil? Een gecreëerde gedachte (een engel) creëert een werkelijkheid maar een response-gedachte creëert een leugen. Wat is de leugen?

image of deceptive thought

Die is simpelweg: “Ik heb het niet gedaan!”

Nou, dat kun je je moeder proberen wijs te maken maar je verspilt je tijd als je dat bij mij probeert.

A ls jij de God bent van jouw universum en jij besluit iets, dan zorgen je engelen ervoor dat het gebeurt. Maar dan moet je wel de God van jouw universum zijn. Sommige mensen proberen iets voor elkaar te krijgen met een response-gedachte (een leugen) in plaats van met een gecreëerde gedachte (een engel). Dat is het verschil tussen een fantasie en een gedachte die een werkelijkheid creëert. Een gedachte-engel wordt een feit.

photo of airplane

Dus er zit iemand in een vliegtuig en hij kijkt uit het raam en de motor staat in brand. Sjonge, wat roept dat een hoop response-denken op! “Ik ga neerstorten!” Gelukkig is dat alleen maar een response-gedachte. Als het een doelbewust gecreëerde gedachte geweest was zou hij kansloos zijn. Dan zou hij de crash zelf gecreëerd hebben.

De juiste aanpak van een noodsituatie is om je naar jouw troon te spoeden en de leiding te nemen over de engelen die al gecreëerd zijn. In de volgende trant: “Ik ben. Ik bevind me in een vliegtuig waarvan een motor in brand staat. Ik ben bang. Het zij zo.” (En daarna een paar nieuwe engelen.) “Ik ga het redden! Ik ben veilig! Het vliegtuig is veilig!”

image of worry

Om iets te creëren moet je creator zijn. De vraag is: hoe machtig kun je worden als creator? Mensen die proberen te creëren “om die en die reden…” creëren niet zo veel. Meestal creëren ze zorgen. Ze maken zichzelf zorgen en ze maken anderen bezorgd. Ze zullen je ervan proberen te overtuigen dat een of andere realiteit machtiger is dan jij bent. Uiteindelijk is dat een leugen.

Er is een grappig spelletje gaande dat altijd maar doorgaat. Iemand creëert een gedachte. De gedachte creëert een werkelijkheid. Die werkelijkheid maakt dat andere mensen gaan nadenken. Het spreekt vanzelf, dat als die werkelijkheid maakt dat ze gaan nadenken, zij dan niet de creators zijn van hun gedachten. Behalve als ze creëren, dat ze de andere persoon gecreëerd hebben om die werkelijkheid te creëren. 

Dat is een leuk spelletje, vind je niet? Je verliest alleen maar, als je geen verantwoordelijkheid wilt nemen voor het creëren van die andere persoon.

 

Het verhaal van de Avatar Cursus

Kan Avatar me helpen met mijn relatie?

image of relationship

Ja.

Voor de meeste mensen beginnen relaties als ze mentale indrukken van elkaar creëren. Zonder deze mentale indrukken zouden ze elkaar misschien niet eens herkennen.

Jouw mentale indrukken van anderen zijn in sterke mate gekleurd door jouw eigen voorkeuren, aannames en verleden. Je doet een steekproefsgewijze observatie van de ander, gekleurd door het moment en de gebeurtenis, voegt er jouw conclusies aan toe en haalt dan een kostuum uit de kast en trekt ze dat aan.

Wil je dit kostuum voor me zijn?

Natuurlijk, als jij dit kostuum voor mij wilt zijn.

Fred en Ginger, James en Moneypenny of pa en ma gaan dansend samen af.

De primaire relatie is die tussen jou en je kostuum. Deze kostuums zijn te vergelijken met volwassen poppen waar je mee speelt, in de clinch ligt en je leven deelt. Zolang als de persoon die jouw kostuum heeft aangemeten gekregen jouw spel niet onderbreekt door afwijkende acties, zullen de dingen zo verlopen als je verwacht.

Om voorbij jouw relaties die uit fantasiekostuums bestaan te gaan moet je al jouw mentale voorstellingen over de ander laten vallen en ze tegemoet treden als een vreemde / een ongedefinieerd wezen. Dat gebeurt op natuurlijke wijze in Deel III van de Avatar Cursus. Relaties worden vernieuwd op een eerlijker niveau.

Tussen twee haakjes: je kunt ook de mentale voorstelling die je van jezelf hebt laten vallen en een verlossende vrijheid ervaren.

 photo of mountain view

Buitengewone momenten

Het doorlopen van de oefeningen van deel III was een unieke, diepgaande ervaring en ik voel me gezegend met een bruikbare procedure die ik zelf kan gebruiken wanneer ik maar wil.

Op het moment zelf merkte ik geen opvallende verandering, behalve dat ik groot ontzag heb voor hoe inspirerend en intelligent het is…nee, pas later, in de ‘nasleep’ heb ik, zoals ik dat nu opschrijf een dynamische verandering waargenomen in mijn psyche (persona).

Ik voel een lichtheid in mezelf. Mijn lichaam is zonder spanning. (En dat in sterkere mate dan na een massage of meditatie.) Ik voel meer zelfvertrouwen dan ooit tevoren en ben aangenaam verrast door de manier waarop ik me gedraag in gesprekken. Iets in de manier waarop ik mij presenteer is veranderd, iets wat ik nooit eerder hebt gekend en het gebeurt op een dieper gevoelsniveau!!!

De intonatie van mijn stem is zelfs veranderd en de woorden die ik spreek echoën in en om me heen met grote stelligheid. (Primary gemanifesteerd!!)

Ik ben heel blij om te kunnen schrijven dat ik werkelijk geloof dat duurzame verandering voor mij mogelijk is – de verandering waarvoor ik me zoveel jaren aan heb gewerkt en bijna had opgegeven voordat ik aan Avatar begon. Er gaat vast nog meer komen dus nu richt ik vol vertrouwen mijn aandacht op de voorbereiding voor de Master Cursus. Zie je daar! –G.G.

Meer dan vijftig jaar aan knopen ontward in 10 dagen!!

I k heb geleerd om mijn prestaties als Bronwezen te waarderen, te vieren en om de verantwoordelijkheid te nemen voor mijn hele leven. En alsof dat nog niet genoeg is…om ook nog eens onbegrensd gewaarzijn te beleven! Om bewustzijn te ervaren dat vorm creëert en discreëert! En het gereedschap in handen te hebben om dit dagelijks toe te passen. Een onbetaalbaar cadeau! –M.S.


Ik voel me als herboren. Dat betekent niet dat ik iemand anders geworden ben. Ik het gevoel dat ik geherstructureerd ben tot een nieuw mij dat de toekomst accepteert, een vredige geest hervindt en gaat in een richting waar mijn essentie heen wil.

De ruimte die d Avatar Cursus biedt is uniek. Er doen mensen aan mee van alle leeftijden, beroepen en sociale status maar daar maakte niemand zich druk om. Oppervlakkige verschillen hebben geen enkele relatie met de persoon. Het voelt fijn om geïntegreerd te zijn. Vertrouwen te voelen om wat ik ook maar wil te doen. Het is niet een gevoel dat mijn vreugde ergens vandaan komt maar meer een gevoel dat mijn vreugde alles omvat. Het is niet mee bewegen met de kracht van een overtuiging, het is gewoon dat ik mezelf beweeg. –T.A.


Dit was de MEEST verbazingwekkende ervaring van mijn leven! Mijn vrouw deed mee aan de Avatar Cursus en toen ze tijdens de cursus belde om mij te spreken straalde de hele kamer waar ik in zat van een helder licht dat ze uitzond vanuit haar opnieuw gevonden bewustzijn. Toen wist ik dat ze iets te pakken had.

Toen ik zag hoe zij veranderd was, voelde ik een hunkering naar iets dat alles wat ik wist over het leven (pijn, lijden, twijfel, angst, woede) diepgaand zou veranderen.

Aanvankelijk aarzelde ik. Ik verwachtte een doortrapte verkoopstechniek en de aanschaf van talloze handleidingen, sleutelhangers, bumperstickers om me deel van de beweging te voelen. Nou, dat lag wel even anders.

Nog nooit had ik zoveel liefde en acceptatie gevoeld als daar in die zaal vol cursisten, Masters, etc….Het was OK om wat dan ook te zeggen, te voelen. Geen goed of fout, alleen maar liefde! Eerst wist ik niet wat ik moest doen. Heel veel pijnlijke zaken om aan te pakken in zo weinig tijd. Maar er was gereedschap en liefde en zorgzame hulp om me verder te gidsen. De reis was af en toe heftig omdat ik daarvoor koos.

Wat echt werkte was de eenvoud. De ervaring is zo krachtig dat het niet te beschrijven is. Echt prachtig. –D.R.

Bij het doen van één van de oefeningen besefte ik dat ik de macht had om een herinnering haar lading te geven. Ik was degene die het goed of slecht, verschrikkelijk of fantastisch maakte. Toen ik mijn oordeel losliet werden het gewoon ervaringen; gewoon een deel van mijn levensreis zonder emotionele lading.        

Het was alsof ik bagage van mijn leven had achtergelaten op het perron. Ik was vrij en zo licht als een veertje. –J.L.F. photo of Avatar students
Kom in actie

Als je wilt dat een Avatar Master contactmet je opneemt klik dan: click here.

Met Avatar wint iedereen. Iedere persoon die een Avatar wordt verschuift het collectieve bewustzijn in de richting van grotere tolerantie en begrip. Jezelf helpen met Avatar helpt ieder ander tegelijkertijd. -Harry Palmer

 


Nodig een vriend of vriendin uit om mee te doen aan De Avatar Times

Als je deze reis wilt delen met anderen klik dan hier aan: tell a friend.

image of sunrise over ocean