To Avatar Course

De Avatar Times

bewustzijn verkennen
nummer zestien

Er bestaat een oud verhaal over een reiziger die een pompoen vindt die net aan het ontkiemen is. Om de kleine pompoen te beschermen tegen de elementen stopt hij hem in een kruik. Dan vervolgt hij zijn weg en vergeet het. Als de oogsttijd nadert is de pompoen niet verder gegroeid dan de grootte van de kruik. De kruik die hem eerst beschermde heeft uiteindelijk zijn groei beperkt.

Breek jouw kruik

door Harry Palmer
photo of Harry PalmerVeel mensen verkeren in dezelfde situatie als de pompoen. Om bescherming te vinden hebben ze hun toevlucht gezocht in overtuigingen wie ze zijn, wat ze kunnen doen en wat ze kunnen worden. Deze overtuigingen bieden tijdelijk comfort en bescherming, maar overtuigingen en met name beperkende overtuigingen verliezen al snel hun bruikbaarheid. Beperkende overtuigingen vormen een kruik. Als de ‘waarheid’ van een beperkende overtuiging eenmaal is gerealiseerd stopt de persoon met groeien. Het zijn de afwegingen van de persoon zelf die zijn of haar potentieel beperken.

phot of rotten pumpkin

De harde werkelijkheid is, dat wanneer de pompoen in de kruik niet langer groeit hij begint te rotten. De moederplant, die haar goddelijke natuur volgt, geeft haar levenwekkende energie aan de vruchten die nog wel in staat zijn om te groeien.

Soms zijn beperkende overtuigingen transparant en soms zijn ze zo vast als een rots; soms heb je ze per ongeluk opgedaan en soms zijn ze met voorbedachte rade aangenomen; soms worden ze gemodelleerd en soms zijn ze geïndoctrineerd. Ze lijken meestal waar te zijn maar bij nader inzien blijken ze niet meer voor te stellen dan één van de vele mogelijkheden.

Onlangs gaf ik iemand die zijn baan verloren had het advies om voor zichzelf te beginnen. “Oh, dat zou ik niet kunnen,” was het antwoord. Ik drong nog verder aan. “Nee, daar ben ik gewoon niet geschikt voor,” hield hij vol. “Mijn zwager is zijn eigen zaak begonnen en helemaal failliet gegaan.” Dat is wat je noemt gevangen zitten in je eigen kruik van afwegingen.

photo of jug

Soms breekt het leven zelf de kruik voor je. Een onverwachte promotie vereist van je dat je verantwoordelijkheden op je neemt die je uit jouw comfortzone halen of een persoonlijke tragedie maakt dat je het hoofd gaat bieden aan dingen waarvan je niet geloofde dat je die aankon. Plotseling ben je uit je kruik en groei je weer.

Ja, er zijn soms tijden en omstandigheden die beperkende overtuigingen in de hand werken, kruik-gebonden blijven, maar dat zijn hoofdstukken in jouw leven en niet het hele verhaal. Groter-dan-jouw-kruik kansen dienen zich aan met de bijbehorende risico’s. Als je de keuzes in je leven alleen maar baseert op het vermijden van risico’s, kom je waarschijnlijk nooit meer uit je kruik. Dan krijg je in jouw toekomst met rotting te maken.

photo of pumpkin field

Aanpassingsvermogen is wijs. Neem je voor om een overtuiging zo lang te gebruiken als het je helpt, maar als het je groei begint te beperken neem het dan in heroverweging. Misschien kan datgene wat jij voor onmogelijk hield in feite toch gerealiseerd worden. Je eigen ‘power’ beperken met starre overtuigingen is onverstandig.

De waarde van het Avatar materiaal bestaat eruit dat het je in staat stelt om je eigen kruik te breken voordat je gaat rotten. Hoe groot, hoe krachtig, hoe succesvol kun je groeien? Je zult het antwoord nooit weten als je jouw kruik niet breekt.

 

Het verhaal van de Avatar Cursus

Heeft Avatar zich sedert 1986 verder ontwikkeld?

photo of Avatar students

Jazeker. Tussen de in 1988 gestencilde nummers van Creativisme en de publicatie in 1994 van ReSurfacing® heb ik nader onderzoek gedaan naar meer dan een miljoen uren Avatar gegeven door Masters. Dat wil zeggen, uit de praktijk afkomstige, meertalige, multiculturele research naar de werking van bewustzijn. In die periode breidde het netwerk zich uit naar 30 nieuwe landen en het aantal mensen dat er aan meedeed nam met 500% toe. Het belangrijkste dat we leerden was om de materialen op zodanige wijze aan te bieden, dat ze een ervaring overbrachten in plaats van een intellectuele of filosofische les.

Wanneer je dag in dag uit met iets leeft, begin je patronen te begrijpen en kun je de gevolgen van acties voorspellen, zelfs als die acties zo subtiel zijn als op een bepaalde manier over iets nadenken. Ik merkte dat het menselijk bewustzijn patronen kent die cultureel onafhankelijk waren. En dankzij de inspanningen van vele voortreffelijke leraren, nam ik kennis van verschillende overtuigingsparadigma’s, leermethodes en vormen van indoctrinatie en transcendente ervaringen. Het meeste hiervan werd doorgegeven en de resultaten die momenteel door de cursisten bereikt worden overtreffen in hoge mate de resultaten die in 1986 werden voorzien.

Waar kwam de titel ReSurfacing vandaan?

image of skyAls je ooit aan scuba duiken hebt gedaan ken je waarschijnlijk de vreugde die optreedt wanneer je de duik beëindigt en weer langzaam omhoog komt. Tijdens dit opstijgen gebeuren er een aantal dingen. Er treedt een natuurlijke ontspanning op naarmate de druk afneemt, het licht wordt helderder, het geluid van je ademhaling heeft een rustgevend effect op je geest. Van onderaf gezien is de oppervlakte van het water de grens van een realiteit. ‘Resurfacing’ (weer aan de oppervlakte komen) is tegelijkertijd oversteken, achterlaten en terugkeren.

Ik heb de titel gekozen vanwege die gevoelens. Ik denk dat de oceaan, met zijn stromingen, geheimen en dieptes een goede analogie is voor bewustzijn. De processen van ReSurfacing zijn een opwaarts pad door de niveaus en stromingen van oceanisch bewustzijn heen terug in puur gewaarzijn.De volgende stap

Als je wilt dat een Avatar Master contact met je opneemt klik je: click here.

Met Avatar wint iedereen. Iedere persoon die een Avatar wordt verschuift het collectieve bewustzijn in de richting van grotere tolerantie en begrip. Jezelf helpen met Avatar helpt ieder ander tegelijkertijd. - Harry Palmer

 

Buitengewone momenten

De mate van zorg en verbinding in deze cursus is buitengewoon ondersteunend geweest. Ik besef dat mijn werk hier de ruimte heeft geopend waardoor dit gevoeld en ervaren kan worden. Ik voel me geraakt en diepgaand gekend. Ik voel me bevrijd van een innerlijke strijd die in mijn vroege tienerjaren begon en sedertdien mijn relaties heeft beïnvloed. Iets dat verborgen zat is nu verwijderd en mijn hart ademt in alle openheid en volheid en dankbaarheid en kracht.

Dit zijn zulke nietige woorden voor dat waarin de cursus mij heeft geholpen om te worden of te Zijn. –D.C.

Hallo Harry,

Mijn dankbaarheid gaat naar jou uit omdat je me op zo’n diepgaande wijze in de richting van Zelfrealisatie gidst. Mijn reis begon jaren geleden met bewustzijnsverruimende middelen en hoewel ze zo hun eigen diepgang hadden bereikte ik er tot op heden geen volledig ontwaken mee. Ik wist dat deze deuren van waarneming geopend konden worden zonder er iets voor te slikken. Wat je me hebt getoond is dat ikzelf al die tijd de sleutels in handen had…

Hier volgt een samenvatting van mijn Initiatiesessie voor jou. Nogmaals: dank je!

"Hoewel bewust van mijn lichaam en de plek waar het zich bevindt, beweeg ik me als Bron, geïnteresseerd in de wereld die ik om me heen creëer. Ik kijk ernaar, ervaar, zonder oordeel. Ik voel dat ik de mogelijkheid heb van oneindige primaire originatie. Ik heb besef van secondaries zodra ze opkomen en discreëert ze moeiteloos. Ik stroom door het leven. Ik ben Bron.” –H.M.C.

Hiya Harry!

Avatar is alles waar ik naar op zoek was. Ik heb altijd al geweten dat we onze eigen werkelijkheid creëren, maar ik kon er niet precies achter komen hoe. In de laatste paar jaar ben ik vastbesloten op zoek gegaan naar het dichten van die gaten in mijn kennis waarvan ik wist dat ze me afbrachten van de eed om het bewust te doen en met een gekozen intentie. Zodra ik dacht dat ik ‘het goed deed’ dook er een onverdraaglijke pijn op die steeds weer van achteren te pakken nam, steeds maar weer.

Hier in Geelong heb ik mijn moed bijeen geraapt en steun gekregen om de pijn rechtstreeks aan te pakken in plaats van te doen alsof het er niet was of het gewoon vermijden of iets anders geloven.

Ik leerde om te ‘discreëren’. WOW!!! Wie had dat gedacht? Nou, jij kennelijk en ik wil je dan ook Bedanken. Natuurlijk!! Dat is het. Ik leerde dat ik de pijn creëerde en dat niet alleen, maar dat ik het ook kon discreëren. Zo krachtig. Ik voel me alsof ik dit echt ben, helemaal hier ben en dat ik gewoon gelukkig ben. Dank je. Tot ziens volgende week in Florida!!! –B.C.

 

Beste Harry,

Opnieuw doet dit gereedschap me verbaasd staan. Ik heb zojuist de Label oefeningen #2 afgerond en heb me gerealiseerd hoeveel pijn ik mezelf bezorgd heb door de labels die ik anderen heb opgeplakt. Ik heb mezelf opgesloten in een gevangenis van pijn en lijden en was niet meer in staat om mijn weg helder voor me te zien. Ik weet dat je het gezegd hebt, ik heb het dikwijls gelezen: liefde en compassie zijn deugden. Maar de klaarheid van deze oefening doet me opnieuw versteld staan. Ik voel wroeging voor de strijd, de pijn en de ziekte die ik gecreëerd heb door het achterwege laten van de deugden van liefde, vriendelijkheid en compassie voor anderen vanwege mijn oordelen.

Ik zal deugden praktiseren en afstemmen op het doel. Aandacht gericht op het doel en een stroom van compassie naar anderen. Ik voel een diepe waardering voor datgene wat jij hebt gecreëerd. Dank je vanuit de grond van mijn hart. en hoewel ze op zich middelen ot psychon bij alles wat deze cursus me heeft helpen –C.C.


photo of forest at sunrise

Nodig een vriend of vriendin uit om mee te doen aan De Avatar Times

Als je deze reis met anderen wilt delen klik dan aan: tell a friend.