To Avatar Course

De Avatar Times

bewustzijn verkennen
nummer zeventien

De Avatar Cursus is niets meer of minder dan een ontsnapping uit de valstrik van de geest, waarin je al zo lang gevangen zit dat je vergeten bent hoe vrijheid voelt.

Vind jouw kracht terug

door Harry Palmer
photo of Harry PalmerIn een poging om werkelijkheden in te delen kwam iemand met de begrippen ‘subjectief’ en ‘objectief’ op de proppen. ‘Objectief’ slaat op een realiteit die zich buiten jouw geest bevindt en ‘subjectief’ heeft betrekking op een realiteit in jouw geest. Bijvoorbeeld: een stoel in het midden van de kamer is buiten je geest dus die valt in de categorie van de objectieve werkelijkheid. Je hebt gevoelens over de stoel en vindt hem mooi. Het idee ‘mooi’ bevindt zich in jouw geest en wordt als een subjectieve realiteit gezien.

Tot zover geen probleem, nietwaar?

Objectief en subjectief lijken logische categorieën te zijn, totdat de onderwerpen die eronder vallen van plek veranderen. Stel je bijvoorbeeld eens voor dat alle andere mensen de stoel midden in de kamer ook mooi vinden. De stoel wordt in een museum gezet en bewonderd door duizenden kunstcritici die deze mooie stoel komen bekijken. Het subjectieve idee ‘mooi’ heeft door een stilzwijgende afspraak de kenmerkende eigenschappen van objectieve werkelijkheid aangenomen. Zowel de stoel als het idee dat hij ‘mooi’ is, bevinden zich nu buiten jouw geest.

Oké, dat is niet iets waar we ons druk over hoeven te maken maar let eens op de creatiestroom. Het begint met een subjectief idee, krijgt instemming en eindigt als een objectieve kwaliteit. Als je hierover nadenkt zul je je realiseren dat het een ander argument is voor het Avatar axioma: “Als je leeft vanuit vrije wil creëert de overtuiging de ervaring.”

Is schoonheid altijd subjectief? Sommige van zeggen: ‘ja’. Dus laten we nog meer teruggaan naar de basis. Er staat ‘iets’ in het midden van de kamer. Dat iets is de objectieve werkelijkheid buiten jouw geest. Andere mensen zijn het ermee eens dat er iets midden in de kamer staat. Zij kunnen het ook zien. Je besluit om dat ‘iets’ midden in de kamer ‘een stoel’ te noemen.

Het idee ‘stoel’ bevindt zich in jouw geest. Het is een subjectieve werkelijkheid. Iemand anders zou dat ding midden in de kamer anders kunnen labelen. “O dat ding daar, dat is een ‘zitter’.”

image of tug-of-war

Zo lang er gebrek aan overeenstemming bestaat over het label voor dat ding midden in de kamer staat het niet ter discussie dat de labels subjectief zijn. Aan de ene kant heb je de groep die het ding een ‘zitter’ noemt en aan de andere kant heb je een groep die het ding een ‘stoel’ noemt. Iedereen heeft recht op zijn of haar gezichtspunt. We zouden het daarbij moeten laten, maar dan stelt iemand de levensgevaarlijke vraag: “Wie heeft er gelijk?”

image of belief signGelijk hebben is zoals ‘schoonheid’, het is altijd subjectief, nietwaar? Daar is niet iedereen het mee eens. In het zitterskamp hebben ze met ‘zitter’ gelijk, in het stoelenkamp met ‘stoel’.

Laten we eens aannemen dat je in plaats van te discussiëren over iets midden in de kamer je een discussie voert over jouw religieuze overtuigingen. Zou je het leuk vinden als iemand je erop attent zou maken dat jouw religieuze overtuigingen subjectief zijn? Waar leidt dat toe? Leidt het ertoe dat mensen hun subjectieve meningen gaan verdedigen?

photo of chess pieces

Het stoelenkamp valt het zitterskamp aan en brengt ze allemaal om. Het is een heilige oorlog. Meteen nadat de laatste omgebrachte zitter zijn laatste adem heeft uitgeblazen wordt het label voor dat ding in het midden van de kamer met unanieme, objectieve instemming ‘een stoel’ genoemd. Zie je hoe het werkt?

photo of chess pieces 2

Werpt dit enig licht op de kruistochten?

Hoeveel bloedvergieten en chaos is veroorzaakt door mensen die een vruchteloze poging doen om een subjectieve mening om te zetten in een objectieve werkelijkheid? Hoeveel mensen stellen hun geloof veilig door anderen te overreden? Er is een bepaalde vrijblijvendheid in de ‘leef en laat leven’ filosofie die niet altijd volledig wordt toegepast op serieuze zaken of op zaken waarvan wij besloten hebben om ze serieus te maken.

Als je het nog basaler wilt maken dan taal en labels, zul je merken dat je terecht komt bij waarnemingen, indrukken en sensaties-gevoelens. Blijf bij de les want ik ga dit verhaal naar een plan brengen dat verder gaat dan mentale speculatie. Kijk om je heen naar wat je ook maar waarneemt en haal gewoon de woordlabels van alles af.

image of viewpoints

Dat kun je. Haal de woordlabels overal vanaf.

(De zaal wordt muisstil.)

Dit is de wereld van pure vormen. Sommige mensen beschouwen dit als de ultieme objectiviteit. Maar merk op, dat ik nog steeds het woord ‘beschouwen’ gebruik. Sommige mensen beschouwen…

Beschouwen is een subjectief proces. Dus er is nog steeds dat kleine beetje subjectiviteit aanwezig, zelfs als het gaat om deze wereld van pure vormen. De volgende uitspraak zou sommige van jullie enigszins kunnen verbazen: dat kleine beetje subjectiviteit dat niet geëlimineerd kan worden uit de wereld van pure vormen ben jij.

Ben jij subjectief? Is ‘IK’ subjectief? Nou, je bent geen ding nietwaar?

En je bent ook geen kwaliteit waar iedereen het over eens is.

Zullen we nog een stap verder gaan en eens doorgraven in dit ‘jij-IK’?

image of I

Haal alle woordlabels af van het jij-ding dat om zich heenkijkt. Laat gewoon elke overweging of definitie die je hebt voor jouw zelf-ding vallen.

De kern van de zaak is dat jij meer bent dan de tweedeling van subjectief en objectief. Er is een besef van mentale vormen die vorm krijgen vanuit gewaarzijn.

image of formlessZou je nog verder kunnen gaan?

De illusie die je van je afwerpt is, dat gewaarzijn zich in de geest bevindt en dat er iets anders buiten de geest zou zijn. Dat iets buiten de geest – objectieve werkelijkheid – lijkt onafhankelijk van jou te zijn. Maar jij bent het die het onafhankelijk maakt. Jij besluit op subjectieve wijze wat objectief is.

Wanneer je niet langer de begrippen scheidt van de vormen, alle definities en kaders weggooit, dan is alles een ongedifferentieerd geheel. Gooi het subjectieve ‘IK’ weg en het objectieve ‘het’ en dan blijft er alleen een potentiële eenheid over die erop zit te wachten om zichzelf te definiëren. 

Er staat een citaat in de Bijbel: “In den beginne was het Woord en het Woord was met God en het Woord was God.”

Nu hebben we het over de geboorte van een Avatar.

Waar ik het over had is hoe jij in de valstrik van de geest bent beland. Het is als volgt begonnen: je concludeert dat je het resultaat bent van een onafhankelijke, objectieve realiteit die buiten je is en buiten jouw controle valt. “Laat alle hoop varen, gij die hier binnentreedt.”

image of trappedJe verbeeldt je dat bewustzijn ontstaat uit de wereld in plaats van dat de wereld ontstaat uit bewustzijn. Of anders gezegd: je gelooft dat jouw subjectiviteit ontstond uit het objectieve. Vanaf het moment dat je dit gelooft zit je in de valstrik. Tot ziens, bronwezen. Je laat de stroom van creatie de verkeerde kant op gaan. Het stroomt van buiten naar binnen.

De valstrik probeert je ervan te overtuigen dat jouw overtuigingen veroorzaakt worden door jouw ervaringen. Je begint de wereld te zien als de oorzaak van jouw overtuigingen. Je bent in de val gelopen.

Dan krijg je psychotherapie die in het verleden kijkt. Je krijgt religies die kijken naar zonden en anti-sociale invloeden. Je krijgt zoekers die kijken naar vorige levens, prenatale ervaringen en oudermishandeling. En de enige troost die al deze benaderingen te bieden hebben is, dat je ophoudt met strijden en jezelf overgeeft aan de valstrik.

Je hebt het geheel opgeofferd voor een uiterst klein beetje hulpeloosheid. Je hebt de kracht van zelf beslissen opgegeven.

image of open window

Ik ben blij dat ik je kan meedelen dat het niet de wereld of het verleden of jouw ouders zijn die de verantwoordelijkheid dragen voor hoe jij de werkelijkheid ervaart. Je lot wordt niet gevormd door de impact van welke objectieve werkelijkheid dan ook, het wordt gevormd door de interpretatie die jij koppelt aan de waargenomen impact. Jij bent het, makker! Blijf in de valstrik of word wakker en heb het allemaal.

De Avatar Cursus is een betoverende tocht door bewustzijn op zoek naar de macht om werkelijkheid vorm te geven, zowel subjectief als objectief. Kom aan boord.

 

cover of Living Deliberately

Het verhaal van de Avatar Cursus

Bovenstaand artikel is een toespraak die ik gaf over de achtergrond van Hoofdstuk 13, ‘De grote kloof’ uit mijn boek Leven vanuit vrije wil, de ontdekking en ontwikkeling van Avatar. Je kunt gratis een  electronische versie van Living Deliberately downloaden: here. (website alleen in het Engels)

 

photo of Avatar students

Buitengewone momenten

Allereerst een woord van dank aan jou dat je dit materiaal voor mij toegankelijk hebt gemaakt. Ik heb het grootste deel van mijn leven geworsteld met te doen alsof ik mezelf was. Ik was zo ver verwijderd van mijn Bron dat ik zelfs niet meer kon uitmaken wie ik was of wanneer ik niet mezelf was. Door de oefeningen heb ik duidelijk ervaren wat het probleem was en wat nog beter is: de oefeningen boden de oplossing. Dat is meer dan de meeste therapieën doen. Ik heb de primary gemaakt om naar de Master Cursus te gaan en ik voel me erg gemotiveerd om eraan bij te dragen dat deze prachtige Planeet meer verlicht wordt, door andere mensen te helpen om hun vermogen te herstellen om positieve controle te krijgen over hun leven en gelukkiger te worden en beter te zorgen voor de hele wereld. Dank je. –L. v/d L.

Ik heb een gevoel van momentum en persoonlijke vrijheid gevonden om dat te creëren wat bedolven lag onder dikke lagen secondaries. Ik heb een sterke ambitie om te helpen met de creatie van mondiaal eco-sociaal welzijn en de economie van de nieuwe wijsheid verder te brengen vanuit de huidige kenniseconomie. Avatar is de eerste cursus die ik ben tegengekomen die gaat over de manier waarop bewustzijn functioneert.  –A.W.


Beste Harry,

Vandaag zijn we op Dag 10 van de Avatar Cursus in Melbourne en ik ben getuige van de vele wonderen die jouw gereedschappen creëren.

Barbara werd zojuist afgekondigd en vertrekt als een gelukkige vrouw die houdt van het leven en van haar familie.

Haar dochter Alison is een collega AI en ik vind het prachtig hoe wij zorg dragen voor elkaars families op zo’n bemoedigende wijze. Ook Alison straalt helemaal als ze naar buiten wandelt met haar nieuwe Mam die in slechts 10 dagen zoveel veranderd is dat ze nieuwe liefde heeft opgevat voor haar man en familie en kinderen en vrij is van de schuldgevoelens en boosheid waarin ze leefde sinds de dood van haar zoon. We kunnen echt van geluk spreken dat we deel uitmaken van het ware wonder van dit verbazingwekkende team. –S.Z.

Beste Harry,

Iemand heeft me verteld dat dit rechtstreeks naar jou toe gaat. Dat is gaaf, hoewel het me wel opvalt hoeveel mensen hier het woord ‘gaaf’ gebruiken.

Nou ja, ik ben 16 jaar, in Australië. Ik ben in Melbourne, de 1ste-9de maart Avatar Cursus. Je hebt geniaal werk geleverd! Echt waar, ik had enorm veel twijfels voor ik hier kwam. Mijn Mam had me al bij drie raadslieden langs gestuurd en ze stond op het punt om me op te geven. Ze deed deze cursus als eerste. Ze veranderde zo in haar voordeel. Ik voel me geweldig. Mijn vlucht vertrekt over een paar uur en ik heb zin om weg te gaan, niet omdat ik de ervaring niet zag zitten maar omdat ik in mijzelf de verschuiving kan voelen. Mijn verleden maakt niet langer de dienst uit. Ik heb er zin in om te groeien. Ik kan me niet eens meer mijn gevoelens herinneren over teruggaan. Ik wil zoveel mensen bedanken waarmee ik tot de kern ging, hoewel het maar om twee mensen gaat! 1.Jij vanwege je geloof en overtuiging. Je hebt zoveel mensen veranderd door ze bewust te laten worden en te laten ervaren. En 2. Ikzelf. Dat is nog het mooiste. Nu ben ik de Bron, de Macht! ALLES! Ik ben het zelf die het voor mij doet. Je zou trots moeten zijn en dat is gaaf (daar heb je dat woord weer) en zo cool! –S.B.

Beste Harry,

Vijf maanden geleden verliet ik mijn woonplaats Park City, Utah omdat ik niet in de stad wilde wonen waar mijn vroegere echtgenoot, voormalig alcoholicus en zijn nieuwe vrouw (een vriendin van mij) woonden. Ik verhuisde naar Hawaii om bij ze uit de buurt te zijn. Na mijn Wandeling voor verzoening vanavond in het avondzonnetje, wist ik dat ik dichtbij ze zou kunnen wonen, ze zou kunnen ontmoeten en niets dan Liefde en Compassie voor hen allebei zou kunnen voelen. Dank je Harry. Dit is wonderbaarlijk. Deze cursussen zijn ongelooflijk. –C.H.photo of sundial

Wordt het niet eens tijd?

Als je wilt dat een Avatar Master contact met je opneemt klik dan aan: click here.

Met Avatar wint iedereen. Iedere persoon die een Avatar wordt verschuift het collectieve bewustzijn in de richting van grotere tolerantie en begrip. Jezelf helpen met Avatar helpt ieder ander tegelijkertijd. – Harry Palmer


  Nodig een viend of vriendin uit om mee te doen aan De Avatar Times

Als je deze reis met anderen wilt delen klik dan op: tell a friend.