To Avatar Course

 De Avatar Times

bewustzijn verkennen
nummer achtien

Er zijn woordlessen en er zijn levenslessen. Een woordles is een poging om een ervaring via symbolen of klanken over te brengen. Een woordles kan informatief, plezierig of inspirerend zijn. Een woordles brengt de overtuiging van iemand tot uitdrukking. Een woordles kan erg mooi zijn maar moet niet verward worden met een levensles.

Een levensles is iets dat je doorleeft. Het is iets dat je tegenkomt en verwerkt in je leven en uit de levensles kom je anders tevoorschijn, meer ervaren, wijzer. Een levensles is een ervaring. Om je die te blijven herinneren is het niet nodig om het in symbolen of geluiden te vertalen. Het wordt deel van wat je weet en hoe jij jezelf definieert aan jezelf.

Levenslessen

door Harry Palmer
photo of Harry Palmer

De Avatar Cursus is iets meer dan de informatie en oefeningen uit het studiemateriaal. Je zou alle cursusboeken bijeen kunnen brengen en ze grondig bestuderen. Je zou elk woord kunnen opzoeken en de betekenis van elke zin kunnen uitleggen maar toch totaal de ervaring missen van Avatar.

Is dat niet enigszins merkwaardig?

photo of Egyptian statue

Laat me je een parabel vertellen. Lang voordat er in het Westen ook maar in de verste verte sprake was van enige cultuur bloeide er langs de bovenloop van de Nijl, in het zuiden van Egypte een hoog ontwikkelde beschaving. Het was een verlichte beschaving die bestuurd werd door leraren-priesters. De mensen waren liefdevol, hadden compassie en waren bijzonder vaardig in sociale omgang. Ze hadden zorg voor elkaar. Hoe was het hen gelukt om tot deze hoog ontwikkelde staat te komen terwijl de rest van de wereld overwegend bestond uit onbeschaafde barbaren?

Hun geheim was te danken aan de mysterieschool van Ra!

Ra betekende oorspronkelijk ‘bron van bewustzijn’. Pas later werd het de hiëroglief voor zon en de naam van een Egyptische god. Deze mensen bereikten de toppen van beschaving, niet omdat ze technologisch uitblonken maar door hun vermogen om over hun reactieve impulsen heen te stappen en te handelen in lijn met een collectief bewustzijn. Ze deelden ervaringen die hen verlosten van elk verlangen om kwaad te doen. Ze evolueerden van zelfzuchtige belangen naar een ruimer perspectief op het leven. De lessen en de oefeningen die deze veranderingen teweeg brachten stonden opgetekend in een geheime papyrusrol die uitsluitend bestudeerd mochten worden door de leraren-priesters van Ra nadat ze de juiste initiatie hadden ondergaan.

photo of scroll

Het woord ‘Initiatie’ betekent een inleidende voorbereiding voor een instructie. Het ritueel van een initiatie brengt een ervaring over. Nadat je deze ervaring hebt opgedaan kunnen woorden nog diepere realisaties losmaken en de subtiliteit van de ervaring verhelderen. Dezelfde woorden zonder de bijbehorende ervaring kunnen betekenisloos zijn of leiden tot verkeerde interpretaties.

Wanneer het initiatie ritueel op de juiste wijze wordt uitgevoerd brengt het twee dingen tot stand: in de eerste plaats maakt het een gezichtspunt wakker dat meer gewaar is dan ons gebruikelijke standpunt en in de tweede plaats schept het een sterke verbondenheid met anderen die ook ontwaakt zijn.

De liefde en veiligheid van die verbondenheid helpt bij het slechten van de barrières voor spirituele ontplooiing: illusie en vooroordeel, oneerlijkheid en misleiding, smaad en oplichterij.

Dus op zekere dag hoorde een handelaar die in het Nijlgebied rondreisde over de geheime papyrusrol en in een onbewaakt ogenblik ontvreemde hij de rol. Een tijd later op één van zijn reizen verkocht hij de rol aan een koning-farao die heerste in het noordelijk deltagebied van de Nijl.. De macht die aan de rol werd toegeschreven was zo groot, dat de goudsmeden van de farao een zware, gouden kast vervaardigden, afgezet met edelstenen, om de rol met gestolen wijsheid te bewaren.

Slechts de hoogst ontwikkelde geesten uit het koninkrijk mochten de rol bestuderen; zij argumenteerden over de betekenis ervan en legden de farao verschillende, tegenstrijdige interpretaties voor.

image of Ra

De Farao die uit was op macht, nam de gelegenheid te baat om met het bezit van de rol kansen te creëren. De interpretaties werden het intellectuele fundament, de woordlessen, voor een nieuwe religie die Amon-Ra, de zonnegod, uitriep tot de persoonlijke beschermer van de Farao. Er werd een grote tempel en een tien meter hoog standbeeld voor Amon-Ra gebouwd: een god met de kop van een valk en een zonneschijf als kroon, die in de knik van zijn gespierde arm de scepter van de farao droeg. De mensen werd opgedragen om geiten te offeren om de goede voorspoed van het land zeker te stellen. De zielen van de geiten werden ceremonieel toegekend aan Amon-Ra en het vlees vond heimelijk zijn weg naar de tempelkeuken.

De religie van Amon-Ra was niet veel meer dan een politiek instrument. Het voornaamste deel van de religieuze geschriften bestond uit verklaringen van de tempelsymbolen en hun betekenis: Amon-Ra had de kop van een valk omdat valken bekend stonden om hun buitengewoon scherpe blik; de zon omlijstte Ra omdat dit het symbool was van een nieuw begin; de aanwezigheid van de scepter liet zien dat Amon-Ra en de Farao hecht met elkaar verbonden waren.

image of Egyptian army

In naam van de nieuwe religie rekruteerde het koninkrijk een sterk leger en verklaarde de oorlog aan alle naburige stammen die niet bereid waren om Ra, de zonnegod, te accepteren als hun belangrijkste godheid. In werkelijkheid hief de Farao gewoon belasting bij de naburige stammen die hij camoufleerde als verplichte offers aan Amon-Ra. En tenslotte claimde de Farao, om zijn macht te verstevigen, dat hij de wereldlijke incarnatie was van Amon-Ra. De tempels van Osiris en Aten, de voormalige goden, werden verwoest of opnieuw gewijd aan Amon-Ra.

De wrede realiteit van de macht, gehuld in spirituele mysteriën, zou Egypte gedurende meer dan duizend jaar beheersen.

En oh, even tussen haakjes, de geheime rol werd verstopt en de gouden kast werd omgesmeed tot teennagel voor één van de vele beelden ter ere van de Faraogod van de natie: Amon-Ra. De edelstenen vonden hun weg naar de zakken van de wijnkooplieden.

Dus dat is wat er kan gebeuren als mensen niet goed zijn voorbereid op spirituele instructies. Zonder de oprechtheid die wordt wakker gemaakt door eerlijke kameraadschappelijkheid en initiatie, interpreteren mensen de nieuwe informatie binnen de gewoontekaders van hun oude intenties en ideeën. In plaats van te transformeren schragen ze hun vooroordelen met woordlessen.

image of mind-labyrinth

Mensen onderschatten hoezeer hun eigen geest hen gevangen houdt. Als verlichting mogelijk zou zijn binnen het gewoontekader van denken, dan zou iedereen het allang zijn; geen enkele instructie van buitenaf zou ooit noodzakelijk zijn.

  

 

Het verhaal van de Avatar Cursus 

photo of Avatar students

Wat leren de Avatar Materialen ons?

  1. Het vermogen om doelbewust te leven en te creëren
  2. De kennis die je verlost van de neiging om kwaad te doen
  3. De macht om de dood onbevreesd onder ogen te zienBuitengewone momenten

Beste Harry,

Opnieuw doet dit gereedschap me verbaasd staan. Ik heb zojuist de Label oefeningen #2 afgerond en heb me gerealiseerd hoeveel pijn ik mezelf bezorgd heb door de labels die ik anderen heb opgeplakt. Ik heb mezelf opgesloten in een gevangenis van pijn en lijden en was niet meer in staat om mijn weg helder voor me te zien. Ik weet dat je het gezegd hebt, ik heb het dikwijls gelezen: liefde en compassie zijn deugden. Maar de helderheid van deze oefening is verbazingwekkend. Ik voel wroeging voor de strijd, de pijn en de ziekte die ik gecreëerd heb door anderen de deugden van liefde, vriendelijkheid en compassie te onthouden vanwege mijn oordelen.

Ik zal de deugden toepassen en afstemmen op het doel. Aandacht gericht op het doel en een stroom van compassie naar anderen. Ik voel een diepe waardering voor datgene wat jij hebt gecreëerd. Dank je vanuit de grond van mijn hart. –G.G.

Het gereedschap is echt verbazingwekkend en van essentieel belang voor iedereen die erop uit is om bewustzijn en gewaarzijn te begrijpen en zich vrijelijk op deze gebieden te bewegen. Het is volgens mij het grootste geschenk dat iemand zichzelf of een ander kan geven. En het is leuk!

Ik heb gemerkt door deze materialen te gebruiken, vooral geheimen, verborgen agenda’s, creatielijsten, de vele fantastische procedures, dat ik niet alleen veel stabieler naar de hogere modi van bewustzijn ben verschoven maar ook dat ik veel gelukkiger, echter, authentieker en veel meer afgestemd ben geraakt op de creatie van een verlichte planetaire beschaving op een manier die natuurlijk is en stroomt.

Ik heb grote bewondering voor Harry, Avra, alle Trainers en alle ondersteunende medewerkers van Star’s Edge. HoeRAH! –R.S.

Beste Harry,

Ik ben 10 jaar oud. Ik ging naar Melbourne vanuit Nieuw-Zeeland en ik heb zojuist deel 2 van de Avatar Cursus beëindigd. Ik had de gewoonte om mijn problemen te onderdrukken maar nu heb ik geleerd ze op te lossen en ze niet weg te poetsen. Mijn favoriete DVD is: “Alles is OK.” Ik zou het heerlijk vinden om in een wereld te leven die net zo leuk is als de mensen van Avatar. –E.D.A.

Beste Harry, Avra & Miken,

Na het afronden van de mini-cursus Integriteit op de Internationale Cursus in Geelong wil ik met jullie allemaal een moment van vreugde delen.

Om te beginnen: eindelijk begreep ik dat het eerlijkheid met jezelf en anderen is wat leidt tot geluk en vrijheid. Door mijn oneerlijkheid op te ruimen voelde ik me echt en vrij en had ik weer zin in het leven.

Opnieuw doorleef ik een ervaring van kanker en aan het eind van de mini-cursus Integriteit staat de Compassie-oefening, dus die heb ik eerst toegepast op de kanker en toen op mijn lichaam.

Door deze oefening te doen op de kanker kon ik er een heel diepe compassie voor voelen. Het was niet langer een vijand die bestreden en weerstaan moet worden (datgene waaraan je weerstand biedt blijft doorgaan). Vervolgens deed ik de Compassie-oefening op mijn lichaam en opnieuw kreeg ik er een diepe compassie voor. Alle boosheid en afkeuring en kritiek waren verdwenen en hadden plaats gemaakt voor een gevoel van ontzag voor zijn wonderbaarlijke vermogen om te genezen.

Elke dag is een zegen en het belangrijkste voor mij is mijn spirituele ontplooiing, zodat ik kan bijdragen aan de creatie van een Verlichte Planetaire Beschaving. Ik besef nu dat dienstbaar zijn een geschenk is om te omhelzen en dat NU te doen! Bedankt. Bedankt. –R.B.


photo of girl with butterfly

Kom in actie

Als je wilt dat een Avatar Master contact met je opneemt klik dan aan: click here.

Met Avatar wint iedereen. Iedere persoon die een Avatar wordt verschuift het collectieve bewustzijn in de richting van grotere tolerantie en begrip. Jezelf helpen met Avatar helpt ieder ander tegelijkertijd. – Harry PalmerNodig een vriend of vriendin uit om mee te doen aan De Avatar Times

Als je deze reis met anderen wilt delen klik dan aan: tell a friend.

image of friendship