To Avatar Course

De Avatar Times

bewustzijn verkennen
nummer vijfentwintig

De Avatar materialen zijn ontworpen en bedoeld als effectieve middelen om je tot die realisaties en veranderingen te inspireren die jou bewegen in de richting van een stabiel spiritueel ontwaken. Ze moeten eerder gezien worden als middelen (gereedschappen) dan als doctrines.

Verwachte resultaten (deel I)

door Harry Palmer
photo of Harry Palmer

Hoe bereik je verlichting?

Siddhartha Gautama woonde in het bos en verhuisde toen naar de stad, woonde daar een poosje en verhuisde toen naar een berg, woonde daar weer een tijd, verhuisde vervolgens naar een rivier en woonde een tijdje aan de rivier. Uiteindelijk bereikte hij, onder een banyanboom, een toestand van volmaakte verlichting en werd vanaf die tijd de Boeddha genoemd.

Dus het lijkt me toe dat het pad nogal eenvoudig is. Ga eerst in het bos wonen, verhuis dan naar de stad, ga daarna op een berg wonen, ga vervolgens aan een rivier wonen en ga daarna op zoek naar een banyanboom.

image of Buddha

Nee? Dan veronderstel ik dat het niet belangrijk was waar Boeddha woonde. Wat wél belangrijk was, was dat hij bepaalde realisaties en transformaties meemaakte die uitmondden in zijn verlichting. Hoe brengt een spiritueel pad deze realisaties en transformaties teweeg die leiden tot verlichting?

De meeste spirituele paden gebruiken verschillende instructies, technieken van onderricht, rituelen en individuele oefeningen. Samen vormen ze het gereedschap van een spiritueel pad. Sommige paden zijn effectiever dan andere en sommige paden zijn meer persoonlijk geschikt voor een bepaalde mentale instelling dan andere. Als een gereedschap op de juiste manier wordt gebruikt brengt het de beoogde resultaten tot stand of niet. Natuurlijk hebben gereedschappen ook andere kwalificerende aspecten: gebruiksgemak, snelheid van het resultaat, vereiste inspanning, kosten en in sommige gevallen het vermijden van bijkomende schade.

image of path

Het Avatar gereedschap scoort gunstig in alle categorieën en is opvallend effectief gezien de algemene geestelijke conditie waarin de mensen verkeren die ermee in aanraking komen.

Wanneer je de huidige toestand van de wereld onderzoekt, zul je merken dat de meeste mensen reageren volgens grondig geïndoctrineerde overtuigingen. Sommige zullen aanvoeren dat ze niet reactief zijn en keuzes maken vanuit vrije wil, maar de waarheid is dat vroegere conclusies en oude angsten meestal bepalend zijn voor hun beslissingen. Vrijwel iedereen handelt volgens de regels van iemand anders in plaats van volgens eigen intuïtieve uitgangspunten. Mensen leven in het verleden en ze nemen op een selectieve manier maar net genoeg waar van het heden om hun conclusies over de dingen te staven. Hun belangrijkste ambitie is eerder om gelijk te hebben dan om gewaar te zijn.

In dit dwangmatige handelsverkeer van goedkeuring zijn de meeste interacties op een bewuste of onbewuste manier manipulatief. De meeste worden geregeerd door lof (welbevinden) of kritiek (pijn). Wat mensen met elkaar doen en tegen elkaar zeggen creëert reacties. Wanneer de reactie als plezierig ervaren wordt leidt dat tot gehechtheid. Wanneer de reactie als pijnlijk ervaren wordt leidt dat tot weerstand.

Dezelfde ervaring kan mensen op een verschillende manier raken. De overwegingen van mensen om te bepalen wat pijnlijk of aangenaam voor hen is, volgen patronen die gecreëerd zijn door hun overtuigingen en hun herinneringen aan vroegere ervaringen. Als je deze overwegingen over pijn en plezier helemaal zou kunnen herleiden tot hun oorsprong, zou je er waarschijnlijk achter komen dat ze te maken hebben met overwegingen om te overleven: voedsel, onderdak en voortplanting.

image of exposed filmTegenwoordig werkt het overgrote deel van het menselijk bewustzijn als een filmrolletje dat al belicht is. Het vormt zich zelden beelden van de wereld zoals die van moment tot moment is, maar het draagt beelden met zich mee van de wereld zoals die was. Mensen worstelen met hun vroegere angst en lijden – obstructies die eigenlijk tot het verleden zouden moeten behoren en daar ook horen te blijven

Dus daar beginnen we mee.

De delen van Avatar zijn zo opgezet, dat ze de realisaties en veranderingen aanmoedigen die iemand moet doormaken om van een leven van geïndoctrineerde reacties te gaan naar een leven vanuit vrije wil. De realisaties en veranderingen die hiervoor nodig zijn, zijn niet voor iedereen hetzelfde.

image of railroad tracksDeze realisaties en veranderingen gaan ook niet in een rechte lijn of in een exact aantal stappen. In plaats daarvan volgen ze een bochtig pad van ervaringen die noodzakelijk uniek zijn en soms het ego-zelf voeden, soms een compassievol zelf en langzaam of plotseling uitkomen op een ervaring van het spirituele zelf. Het klinkt misschien wel als een lineair proces, maar dat is het zelden.

Ja, woordlessen kunnen gepresenteerd worden als een pad dat rechtstreeks leidt naar het begrijpen van verlichting, het ene hoofdstuk na het andere, maar levenslessen gaan hun eigen weg; het leven stopt met onderzoeken. Het raakt gedesoriënteerd. Het stort in elkaar, loopt tegen muren op, vergiet tranen en dan lacht het eens hartelijk terwijl het overeind komt en zich afklopt. Als alleen maar perfecte mensen verlichting konden ervaren, zou het slechts voor weinigen zijn weggelegd.

image of overwhelm

Vooruitgang betekent niet altijd dat je gaat in de richting van meer compassie, rechtvaardigheid of spiritualiteit. De unieke ervaring die jij nodig hebt zou pijnlijk of destructief kunnen zijn. Soms is de volgende les negatief of ego-versterkend of overweldigend. Behalve als je in staat bent om ‘een kloosterleven’ te leiden, zal je spirituele gereedschap toegepast moeten worden op zowel praktische als metafysische zaken.

Even terzijde: religies hebben de neiging tot uitstel rondom de hoogtepunten van een spiritueel pad. Dit aarzelen kan een obstructie vormen om vooruit te komen. Soms moet een parochiaan tot zonde vervallen en geëxcommuniceerd worden voordat hij of zij verder kan gaan. De laatste stap voorafgaand aan persoonlijke vrijheid zou kunnen zijn, dat je een onvergeeflijke zonde begaat volgens jouw geloof. De misstappen, mits eerlijk onder ogen gezien, transformeren jouw oordelen tot compassie en empathie voor anderen. Iemand die altijd vriendelijk handelt kan moeilijk iemand begrijpen die niet vriendelijk handelt; niet het goede doen kan schijnbaar onvergeeflijk zijn voor iemand die altijd goed doet.

image of word lesson

In het volgende nummer van de Avatar Times ga ik je één voor één door de delen van Avatar leiden en grofweg beschrijven welke veranderingen er naar verwachting gaan optreden in elk afzonderlijk deel. Maar laat ik je waarschuwen: over deze veranderingen lezen, tot in de finesses, is niet hetzelfde als ze ervaren.

 

Het verhaal van de Avatar Cursus

Zijn de resultaten van Avatar blijvend?

photo of butterfly Dat ligt aan jezelf. Leven is verandering. Ik geloof niet dat je gelukkig zou zijn met een geestestoestand of ervaring die nooit zou veranderen. Avatar gaat meer over het managen dan over het stoppen van verandering. De verwachte resultaten van de Avatar Cursus zijn vaardigheden in het gebruik van een verzameling gereedschappen. Vaardigheden blijven meestal lang bestaan. Ik kan nog steeds fietsen, zwemmen en die dingen heb ik lang geleden geleerd.

 

 

photo of beach

Buitengewone momenten

Op deze cursus realiseerde ik mij hoe ik verantwoordelijkheden in mijn leven heb overgedragen aan anderen en hen vervolgens de schuld gaf als dingen volgens mij fout gegaan waren. Nu besef ik dat ik dingen alleen maar deed om een goede indruk te maken, ten koste van wat mijn hart mij ingaf. Ik hield er ook de overtuiging op na, dat iedereen mij afkeurt en toen ik deze overtuigingen eenmaal gehanteerd had realiseerde ik me dat ik het allemaal kan!

Ik voel dat ik nog meer van mezelf kan vragen en op een echte manier kan bijdragen aan het wakker maken van anderen en aan een verlichte planetaire beschaving®.

Deze cursus heeft me uit mijn hok gehaald en nu weet ik dat ik overal verantwoordelijk voor ben. Nu kan ik mijn vleugels uitslaan. Dank je Harry, Avra, Trainers en iedereen van Star’s Edge.  –D.M

Eindelijk heb ik een glimp ervaring opgevangen van de ernst van de situatie waarin mensen verkeren en met de gekte waar Harry het over heeft. Ik begrijp waarom er een archetype is van de magiër/priester/Jedi Knight in de strijd tegen het duistere. Volgens de inzichten van de laatste toespraak van Harry is het een gecommercialiseerd zinloos verhaal geworden. Maar het is niet alleen maar een verhaal. Het versterken van het gezichtspunt van kwetsbaarheid en het Hogere Zelf om de duisternis te weerstaan, is de goede strijd. We versterken verantwoordelijkheid en gebruiken compassie als onze zwaarden. De strijd om weerstand te bieden en lijden te gebruiken als een gereedschap om onszelf in te tomen en in de hogere modi te brengen is de strijd voor het goede. Het duistere van het ego en andere destructieve automatismen is alles doordringend en echt. En zelfs daarin komt de wijsheid van pas om toe te geven dat het okay is, om te vertrouwen op de loop der dingen die in balans gebracht moeten worden met de notie van een goede strijd. Compassievol met onszelf zijn als evoluerende wezens en met anderen in dit gedeelde bewustzijn is de enige manier waarop de veranderingen bewerkstelligd kunnen worden. Om de creaties van ‘anderen’ ook te kunnen waarderen als de onze, om degenen die ‘niet weten wat ze doen’ met liefde te omringen – Wizards. Liefde vanuit vrije wil. –D.D.
 

Na de Avatar Cursus zijn mijn gezichtspunten of mijn gevoelens over de dingen veranderd. Voordat ik de Avatar Cursus deed zag ik de dingen vaak negatief maar na de cursus kan ik de dingen precies zo zien als ze zijn. Ik gaf datgene op waarvan ik het gevoel had dat ik het niet aankon maar nu heb ik meer en meer vertrouwen om het onder ogen te zien. –J.S.B.

Het was verbazingwekkend om te merken hoeveel vrije aandacht en energie ik kreeg nadat ik mijn geheimen en verborgen agenda’s had ontdekt. Door te begrijpen hoe aangenomen en geprojecteerde identiteiten werken, besefte ik dat ik niet langer kan terugvallen op uitvluchten over slachtofferschap en/of anderen Bron over mij kan laten zijn. Ik ben de enige die verantwoordelijk is voor mijn leven.

Eén van de meest verbazingwekkende ervaringen in alle cursussen is hoe, soms in luttele minuten, volmaakte vreemden veranderen in vrienden voor het leven.

Na de EHP besefte ik dat alles mogelijk is. LAAT MAAR KOMEN!!! –A.G.


photo of girl with butterfly
Kom in actie

Als je wilt dat een Avatar Master contact met je opneemt, klik hier.

Met Avatar wint iedereen. Iedere persoon die een Avatar wordt verschuift het collectieve bewustzijn in de richting van grotere tolerantie en begrip. Jezelf helpen met Avatar helpt ieder ander tegelijkertijd. – Harry Palmer

 

Nodig een vriend of vriendin uit om mee te doen aan de Avatar Times

Als je deze reis wilt delen met anderen, klik dan aan: vertel een vriend.

earth in hands image