To Avatar Course

De Avatar Times

bewustzijn verkennen
nummer drie

De expansie van Avatar: verlichting of je geld terug

(Deel 2 van 3)
door Harry Palmer

picture of Harry Palmer

“De Avatar Cursus bestaat uit drie onderdelen. Deel I is voor het intellect. Het biedt stof tot nadenken. De enige vereiste is dat je luistert, leest, kijkt en als je wilt, nadenkt over je ervaringen. Het is bedoeld om begrip te brengen en verband te leggen met een groter levensgebied.

“Dan ga je het materiaal van Deel II op verkenning uit – kleine uitstapjes naar de achtertuin van je bewustzijn. Een nachtje weg! Je oefent met de specifieke vaardigheden en gereedschappen die nodig zijn om succesvol om te kunnen gaan met wat je al in het leven ervaart. Het is een gelegenheid om je zaakjes op orde te krijgen, voordat het grote avontuur begint.

“Deel II verduidelijkt en ontvouwt een buitenzintuiglijk waarnemingskanaal naar het fysieke universum, waarvan je je misschien al vaag bewust bent – uitgebreider voelen. Dit is een vorm van niet-zintuiglijk voelen waar geen fysiek contact bij nodig is. Het brengt de geest tot rust en versterkt je gevoel van 'zijn' dramatisch.

picture of sunriseIemand in het publiek stak een hand op. “Lijkt het op meditatie?”

“Ja en nee. Het levert dezelfde geestelijke rusttoestand op als meditatie maar doet dat op een interessantere en veel snellere manier. Het lijkt op meditatie in de zin dat je zeggenschap krijgt over de geest – de geest toestaat om tot rust te komen  – maar bij Avatar gebeurt dat speels, zonder strijd of confrontatie. Het is het verschil tussen het openen van een kluis met een breekijzer of met behulp van de cijfercombinatie. Avatar is de cijfercombinatie.” Die vergelijking bevalt de groep. Velen van hen zijn heel lang met breekijzers in de weer geweest.

“Een andere oefening uit deel II ontwikkelt een vaardigheid om oordelen te herkennen, te creëren en te veranderen. Dit maakt je pas echt wakker als het gaat om de patronen in je leven.  

“We ervaren wat we ervaren in overeenstemming met onze oordelen, want dat zijn de overtuigingen waardoor we onze percepties filteren. Twee mensen kunnen dezelfde gebeurtenis op heel verschillende wijze beleven. Voor de een is het traumatisch en vergalt het zijn leven, voor de ander maakt het helemaal niets uit. Het verschil wordt bepaald door de oordelen die de twee mensen aan hun ervaringen koppelen.

“Het eindresultaat van die oefening is het vermogen om in alle eerlijkheid je oordeel over wat je ook maar ervaart op te schorten. Het laat je in de ervaringen waartegen je weerstand hebt glijden als in een warm bad om alles eens goed te laten weken. Als je het moeilijk hebt gehad met een lichamelijke conditie of een relatie, biedt deze oefening krachtige realisaties en keerpuntervaringen.   

“Het laatste deel van het materiaal uit deel II bevat gereedschappen en oefeningen om barrières of blokkades op te ruimen, die je voor je vermogen om je werkelijkheid te creëren gezet hebt. We noemen het de meest uitdagende ervaring waar iemand ooit schaterlachend doorheen kwam. Je krijgt er lachstuipen van, het vergroot je vermogen om te creeren en herstel de controle over jouw bestaan.”

image of realizations

 “Het laatste deel van het materiaal uit deel II bevat gereedschappen en oefeningen om barrières of blokkades op te ruimen, die je voor je vermogen om je werkelijkheid te creëren geplaatst hebt. We noemen het de meest uitdagende ervaring waar iemand ooit schaterlachend doorheen kwam. Je krijgt er lachstuipen van, het vergroot je vermogen om te creëren en geeft je de controle over je bestaan terug.”

Ik zie de lachende gezichten voor me van de cursisten die me bedankt hebben nadat ze deze oefening hadden gedaan. Hun vochtige ogen hebben een speciaal plekje in mijn herinnering. Ik herinner me, tot m'n verdriet, ook het boze gezicht van een cursist die het niet voor elkaar kreeg en Avatar oplichterij noemde. Hij zat vast achter het stuur van zijn falend leven en kon zijn gerechtvaardigde boosheid niet loslaten. Maar ja, als het hem niets meer oplevert om slachtoffer te zijn, zal hij wel weer terugkomen. En met iets meer inspanning, iets meer eerlijkheid, komt hij er ook.

Voor het geval dat er chronische slachtoffers aanwezig zijn, lijkt een kleine waarschuwing me wel op zijn plaats. “Als je niet volledig tevreden bent met de resultaten van deel II, moet je niet verder gaan met deel III. Er zit niets in deel III dat slechte resultaten van deel II herstelt. Als je niet verder gaat en binnen een week of zo beslist dat deel II het geld niet waard was, zal ik er persoonlijk voor zorgen dat je je geld terugkrijgt.” Ik moet om mezelf lachen. Heeft iemand ooit verlichting aangeboden met een niet-goed-geld-terug garantie?

…wordt vervolgd in nummer 4

 

Het verhaal van de Avatar Cursus

Ik vermoed dat de vraag die je het meest gesteld wordt luidt: "Wat is Avatar?" dus, wat is Avatar. picture of avatar students

Avatar gaat over elke realiteit die is, was of zal zijn. Ik weet dat dit niet veel zegt maar het is de meest ware uitspraak die ik erover kan doen. Avatar gaat over creatie en dat omschrijf ik als alles wat definitie of grenzen heeft in ruimte, tijd of gewaarzijn. Dat omvat het universum en alles wat daar deel van uitmaakt.

Aangezien de meeste mensen er niet echt klaar voor zijn om Avatar toe te passen op een dergelijk veelomvattend niveau, heb ik het meestal over overtuigingen. Mensen weten instinctief, dat hun overtuigingen gevolgen hebben in hun leven. Het fundamentele dilemma van het bestaan is: wat ga ik geloven? Dat is de filosofische afgrond waar we allemaal vóór staan. Dat is de afgrond die "Ik weet het niet" heet. Het is gevaarlijk om het niet te weten. Aan de rand van de afgrond staan de winkeltjes van de handelaars in overtuigingen. Sommige winkels zijn luxueus en rijkelijk voorzien van heilige verhalen. Andere zijn Volkswagenbusjes, bestuurd door mensen die zieltjes proberen te winnen voor een sekte. Iedereen verkoopt een overtuigingsprogramma met een kaartje enkele reis naar het land van de waarheid aan de overkant van de afgrond. Er zijn duizenden bruggen over de afgrond en elk daarvan leidt naar een enigszins andere ervaring. 

Natuurlijk is Avatar daar ook bij, maar wat Avatar anders maakt is, dat het programma je een retourtje oplevert!

 

Wil je contact?

De waarheid die een Avatar Master aanreikt hoeft niet benoemd te worden, want het is niet een wereldse aangelegenheid maar het liefderijke voorbeeld van de bereidheid om bewustzijn te delen. – Harry Palmer

Als je wilt dat een Avatar Master contact met je opneemt, dan stuur je dit formulier naar Star's Edge.

 

Buitengewone momenten

Avatar is het wonder van ontdekken, een plek om te lachen en te zingen, een gevoel van kracht en vertrouwen dat ik nooit eerder heb bereikt.

Omdat ik opensta voor elke techniek (welke dan ook) waarmee je verder kan groeien, was ik helemaal bereid om ook deze te proberen, ‘wetend’ dat ik er wat aan zou hebben maar dat er altijd verder op het pad weer iets zou komen dat me een volgende stap zou opleveren.

Dat weet ik nu niet meer.

Na Avatar ben ik keuzes anders gaan zien, luister ik anders naar mezelf. Mocht ik morgen sterven, dan is deze afgelopen week op de cursus reden genoeg geweest om een tijdje voor het leven te kiezen. –A.G.

Overtuigingen managen

Download een gratis mini-cursus
(zie hieronder)

“Je manier van observeren, ZOALS je observeert, heeft invloed op wat je als waar beschouwt. Je manier van handelen, ZOALS je handelt, heeft invloed op wat je kunt doen. Onverenigbaarheden in je observaties en vaardigheden komen voort uit verschillen in ZOALS...”

Avatar Wizard Cursus
lezing, 1991

Dingen die we zeggen, kunnen op het ene bestaansniveau waar zijn en op een ander niveau niet. Dingen die we vanuit het ene perspectief als waar beschouwen, kunnen vanuit een ander perspectief onwaar zijn. De meeste meningsverschillen en conflicten vooral bij religie, filosofie en psychologie, zijn niet zozeer het gevolg van wat wordt waargenomen, maar komen voort uit een gebrek aan overeenstemming tussen waarnemingsniveaus of perspectieven.

Methodes en procedures die een leven op één bestaansniveau kunnen transformeren, kunnen op een ander bestaansniveau onbruikbaar of ineffectief zijn.

Weten welk referentiekader de waarnemer gebruikt is van essentieel belang voor het evalueren van de waarheid van een waarneming. Dronkelappen zien soms echt roze konijnen!

Omdat de procedures voor het managen van overtuigingen van Avatar het bewustzijn dat van die procedures gebruik maakt rechtstreeks aanspreken, passen ze zich automatisch aan bij het bestaansniveau dat door de betreffende persoon ervaren wordt.

Het is eenvoudig om dat, wat wij als ons bestaan beschouwen, in specifiekere categorieën of niveaus in te delen. We kunnen het bestaan definiëren en indelen aan de hand van de invloed of zekerheid waarmee we het waarnemen, aan de hand van de mate van overeenstemming of verlangen dat door andere gezichtspunten wordt uitgedrukt, of aan de hand van het systeem of de methode waarmee we het waarnemen. We kunnen het hebben over persoonlijke werkelijkheden, zintuiglijke werkelijkheden of conceptuele werkelijkheden, over overeenkomsten en verschillen, maar uiteindelijk is het zo, dat wanneer we het over een bestaansniveau hebben, we altijd praten over de uitkomst van onze overtuigingen.

Overtuigingen zijn de gekleurde lenzen die uit alles-wat-is datgene filteren wat wij wensen te ervaren. 

Deze mini-cursus zal je helpen bijj je onderzoek naar het verband tussen jouw overtuigingen en je ervaringen.

Download de mini-cursus 'Overtuigingen managen' door Harry Palmer

 

avatar students hugging

Nodig een vriend of vriendin uit om mee te doen aan De Avatar Times

Als je deze reis met anderen wilt delen klik dan hier: tell a friend.