To Avatar Course

De Avatar Times

bewustzijn verkennen
nummer vier

De expansie van Avatar: De toelichting op de procedures

(3de deel van 3)
door Harry Palmer

image of reality magic

“En dan gaan we het nu hebben over deel III: het hoofdgerecht. Deel III begint met een begeleide initiatiesessie die gegeven wordt door een Avatar Master.

“De initiatie voert je langs enkele van de meest fundamentele, transparante overtuigingsstructuren van bewustzijn. Transparant, omdat je ze niet ziet, maar er dwars doorheen kijkt. Op een ervaringsgerichte manier laat de initiatie je kennis maken met de procedures en technieken die je kunt gebruiken om zelfsturend om te gaan met je leven. Meestal is dit een verlichtende ervaring die inzicht biedt en je daardoor enige tijd in een euforische toestand kan brengen.”

Ik zou verbaasd zijn als ze niet totaal gelukzalig en euforisch zouden zijn voor de rest van de dag, maar dat zeg ik maar niet.

image of body handle

“Na je initiatie zul je expert worden in de solo Avatar procedures. Nu ben je klaar voor je verkenningen. Met de soloprocedures en af en toe wat hulp van een trainer of een medecursist, begin je je onderzoek met de Avatar hanteringsmethoden. Iedere hanteringsmethode spreekt een specifiek gebied van ervaringen, overtuigingen of attitudes aan, die je waardering van het leven zouden kunnen verstoren. Ik ga ze nu met jullie doornemen."

“De eerste methode wordt de Lichaamhantering genoemd. De processen voor Lichaamhantering geven resultaten die lijken op de isolatietank maar zonder het risico van isolatie of panische reacties en ze werken bovendien sneller. Het doet je de sensaties en overtuigingen herkennen die ervoor zorgen dat je geidentificeerd blijft met jouw fysieke lichaam en laat  je zien, als je daarvoor kiest, hoe je onafhankelijk van een lichaam kunt functioneren. Je ervaart jezelf als een niet-materieel spiritueel wezen.”

Een stel op de eerste rij kijkt elkaar begrijpend aan en ik besef, dat ze zojuist besloten hebben om zich in te schrijven.

“Lichaamhantering helpt je ook bij het herkennen van ongewenste waarnemingen en sensaties die je in je lichaam hebt opgeslagen – de illusie is namelijk dat ze van het lichaam afkomstig zijn. Het gevolg van die herkenning is, dat het lichaam niet langer door pijnlijke overtuigingen of oordelen uit evenwicht wordt gebracht.

Als je eenmaal erkent en ervaart dat je zelf onaangename gevoelens in je lichaam hebt opgeslagen, kun je die vervangen door gevoelens die je wel prettig vindt. Je zou zelfs bijzondere genezingen kunnen meemaken.”

“Een fascinerend neveneffect van de Lichaamhantering is, dat het leidt tot lucide of gecontroleerde dromen. Je leert hoe je de droomtoestand van bewustzijn kunt binnengaan zonder in slaap te vallen. Sommige cursisten hebben verslag gedaan van ervaringen waarin ze dreven of zweefden en zelfs andere lichamen aannamen en andere dimensies ontdekten. Hoe zou jij de middag doorbrengen als dolfijn?”
image of limitation handle

“De tweede methode heet ‘Beperkingen’. Heb je ooit eerder een pad gelopen van spiritualiteit en zelfonderzoek?” De meeste steken de vinger op. “Dan weet je dat we onszelf beperkingen opleggen. We zeggen: “Dít kan ik niet. Dát kan ik niet.” En dan pas vragen we ons af waarom we dat niet kunnen.

“In kinderverhaaltjes komt de kleine stoomlocomotief voor die dacht dat hij het wél kon en het idee van ‘positief denken’ bestaat al jaren. Nou, dit is een nieuwe kijk op dat onderwerp.

“Bij het hanteren van Beperkingen elimineer je specifieke beperkingen die je ambities en alles wat je levensvreugde kan geven in de weg staan. Je kiest er waarschijnlijk niet voor om alle beperkingen te laten varen, omdat je sommige beperkingen gebruikt om focus te krijgen in je leven.”

“De derde hanteringmethode wordt ‘Identiteiten’ genoemd. De meeste mensen hebben een mentale 'kast' vol kostuums, die ze met zich meeslepen en projecteren op de mensen die ze tegenkomen. “Wil je dit kostuum voor me aantrekken? Wil je deze persoon voor me zijn?”

image of identity handle

“Als we goed met mensen kunnen opschieten, is dat vaak omdat ze bereid zijn om het kostuum dat wij ze aanbieden aan te trekken en wij bereid zijn om het kostuum dat zij aanbieden aan te trekken.

“Heb je ooit meegemaakt dat iemand je een identiteit wilde aanmeten die jij niet wilde aannemen?” In de groep wordt instemmend geknikt.

“Als je de ander zonder enig kostuum, oordeel of overtuigingsfilters waarneemt, zie je hem als een spiritueel wezen. Het is een bijzonder ontroerende ervaring om de ander zonder enige vertekening te zien. Het is een compassievolle dimensie die sommige van ons onvoorwaardelijke liefde noemen.”

image of persistent mass handle

“De vierde toepassing heet ‘Hanteringmethode voor Hardnekkige Massa’. Het leidt je op een zachtaardige manier door de aspecten van je leven waartegen je de meeste weerstand hebt.

Je kunt er verlangens, dwanggedachten, hardnekkige neigingen en pijn mee elimineren, zaken waarop je geen vat leek te hebben. De eerste sessies van Hardnekkige Massa wordt begeleid door iemand die je erbij helpt. Dit is een bijzonder krachtig proces dat verbazingwekkende, levensveranderende resultaten oplevert.”

De vijfde en zesde toepassing noemen we respectievelijk ‘Universumhanteringmethode’ en ‘Massabewustzijn hanteren’. Deze onderdelen doe je pas als je je persoonlijke conflicten hebt opgelost en een positieve bijdrage wilt leveren aan het wereldbewustzijn.

image of universe handle

“Een van de ideeën die je al vroeg in het leven creëert, is het idee dat je iemand bent. ‘Iemand zijn’ is in feite de ervaring van een overtuiging. Als je gewaarzijn en de overtuiging dat je iemand bent samenvoegt, krijg je een individu. Je kunt een individu blijven door nog meer overtuigingen te creëren die je verder afscheiden van het collectieve bewustzijn – óf je kunt met de Avatar procedures de overtuigingen elimineren die de scheiding veroorzaken en het collectieve bewustzijn gaan ervaren. Je kunt willekeurig welke overtuiging die je hebt en die jou scheidt van puur, creatief gewaarzijn (de Wil die gewaar is) veranderen

“In de Universumhanteringmethode leer je, dat alles op een bepaald bewustzijnsniveau met elkaar verbonden is. Eigenlijk bestaat er geen individueel bewustzijn, alleen maar segmenten van collectief bewustzijn. Met deze oefening werk je aan het opsporen van de beperkingen die je ervan weerhouden om op te gaan in het collectieve bewustzijn en daarbinnen te opereren.

“Dat is duidelijk een bijzonder vérgaande verworvenheid en het vermogen en de bereidheid van cursisten om deze techniek toe te passen zal van cursist tot cursist verschillen.

“De laatste oefening wordt ‘het Ultieme Proces’ genoemd en dat is een toepasselijke benaming. Hierin word je begeleid door een coach.

“De hele cursus duurt zeven tot negen dagen, dat hangt van jezelf af.”

Ik beëindigde de voordracht met de uitnodiging aan de mensen om me te voelen, niet met hun handen maar met hun gewaarzijn.

picture of Harry Palmer

Iedereen in de kamer leek geïnteresseerd. Ik babbelde met wat vrienden  en zag tot mijn opluchting dat zich een rij van cursisten vormde bij de inschrijvingstafel. De volgende dag gingen we van start met achttien nieuwe cursisten.  

Binnen enkele dagen groeide de groep zo uit met nieuwe belangstellenden, dat we moesten uitwijken naar een hotel en onze cursus van één week aan de West Coast werd verlengd tot een verblijf van twaalf weken met een paar honderd cursisten!

Oude vrienden belden elkaar met de boodschap: “Dit is het helemaal! Kom snel!" Een cursist hoorde van Avatar via een telefoontje dat bestemd was voor zijn kamergenoot. Een ander kreeg van een helderziende te horen dat zij Avatar moest doen. En derde kwam vanwege een droom.

Omdat velen Avatar ervaarden als een ontwaken, begonnen ze zichzelf Ontwakende Masters (Awakening Masters/AMs) te noemen. Ontwakende Masters wekten anderen nu op met het langverwachte: “Avatar is waar je naar op zoek bent.”

Sedert 1987 hebben tienduizenden mensen uit 67 verschillende landen hun Avatar training afgerond. Waar wacht je op. Neem vandaag nog contact op met een Master.

 

Het verhaal van de Avatar Cursus

Waarom is het cursus materiaal vertrouwelijk?

picture of avatar students

De delen II en III zijn vertrouwelijk, omdat het materiaal op systematische wijze moet worden aangeboden om volledig begrepen en toegepast te kunnen worden. Het lezen, intellectualiseren of zelfs geloven in de materialen zal nog geen Avatar opleveren. Er is een goed opgeleide en getrainde Avatar Master voor nodig om te garanderen dat de Avatar technieken de geschreven tekst overstijgen en zich in jouw leven zullen waarmaken. De delen II en III zijn slechts dan voor jou waardevol en toetsbaar, als ze in de juiste volgorde en met de relevante bijbehorende ervaringen worden overgedragen. Op de juiste manier gepresenteerd stemmen ze je af op je eigen unieke levenslessen*, die uiteindelijk - als je het goed beschouwd - een Avatar creëren. De levenservaring zelf is zo de leermeester.

* Er bestaan levenslessen en er bestaan woordlessen. Een levensles is iets dat je doorleeft. Het is iets dat je tegenkomt en hanteert in het leven. Het is een ervaring. Een woordles is de uitdrukking van iemands overtuigingen. De eerste heeft invloed op je wezen, de tweede beïnvloedt je verstand.

 

image of tree sprouting

1987 West Coast Tour

De eerste Avatars werden gecreëerd in oktober 1986. Luister naar één van de eerste toespraken van Harry Palmer over Avatar, opgenomen binnen een jaar nadat het allemaal begon.

Deze toespraak werd spontaan opgenomen, slechts vier maanden nadat Harry Palmer het Avatar Materiaal had ontwikkeld.

Toets play in om deze toespraak te horen. (duur: 37:00)  (website alleen in het Engels)

 

Buitengewone momenten

…Ik had de ervaring van een gezichtspunt met zo'n ruim besef, dat mijn huidige leven in z'n geheel aanvoelde als een bijna onbeduidend splintertje in een eeuwige, oneindige zee van gewaarzijn. Moeilijk om precies onder woorden te brengen. Maar vanuit dit perspectief is er niets dat niet begrepen wordt – niets en niemand valt erbuiten. Het is een stille, vredige en compassievolle ruimte, zonder geluid en vorm. Het is de plek waar we in wezen leven en altijd geleefd hebben.

Al het andere flakkert aan en uit in het bestaan, maar deze ruimte is eeuwig. –N.M.

Hoe kun je de diepgang van deze ervaring uitleggen? Ik voel me nederig tot in de kern van mijn wezen. Ik ‘zag’ voor het eerst het ‘ware’ zijn van anderen - familie, vrienden, dierbaren - dat niet gecreëerd is. Ik ben sprakeloos over hun ware schoonheid, liefde en essentie. Ik heb een diepgaande liefde en acceptatie en compassie beleefd. Ik ben nederig in deze liefde en heb lief. Menselijke woorden schieten tekort om deze ervaring uit te drukken. –P.G.J.
 

Toen ik aan dit proces begon had ik geen idee wat ik moest verwachten. De kracht van het inzicht in mijn weerstanden, mijn slachtofferschap, mijn zware bagage, was overweldigend. Ik kan je wel vertellen dat ik het ‘slachtoffer zijn’ tot in de finesses beheers. Dat is mijn beste creatie tot nu toe en ik ben er de producent van en verdien er een kosmische Oscar voor! Ik zou er ook een kunnen krijgen voor de beste bijrol in ‘gebrek aan waardigheid’ en ‘grootste verliezer’.

Weet je, met mijn verstand wist ik het allemaal al. Ik kon het moeiteloos opdreunen; ik kon er de spot mee drijven; ik zou nog tien jaar in therapie kunnen gaan om het allemaal weer op te hoesten. MAAR NIETS op deze planeet had me voorbereid op de gevoelens die ik met Avatar ontdekte. Voor het eerst was ik in staat om te praten over een pijnlijke ervaring waardoor ik altijd in tranen uitbarstte. Nu is de emotionele lading ervan af.

Ik zag stadia in mijn leven waarin ik ervan overtuigd was, dat van iemand houden gepaard moest gaan met pijn en gekwetsheid. Ik zag fases waarin mijn irritaties meestal vlak onder de oppervlakte lagen en heel gemakkelijk toegankelijk waren. (En ik dacht nog wel dat ik een geduldige, welwillende, liefdevolle ziel was.) Mijn masker viel af en met veel geduld van mijn master en de Avatar begeleiding  kwam ik terecht in mijn essentie! –S.G.K.

 

cover of ReSurfacing book

ReSurfacing®

Technieken om bewustzijn te verkennen

door Harry Palmer

ReSurfacing gaat over jezelf losmaken uit oude creaties zodat je weer opgaat in gewaarzijn.

Wie ben ik?
Waarom ben ik hier?
Waar ga ik naartoe?

ReSurfacing is een nieuwe benadering van deze eeuwenoude vragen. Je zult de antwoorden vinden door de onderliggende structuur van je eigen bewustzijn te onderzoeken.

Je gaat nieuwe inzichten en realisaties krijgen over hoe jouw leven werkt - of waarom het niet werkt.

€15,00

 

image of girl with butterfly

Nodig een vriend of vriendin uit om mee te doen aan De Avatar Times

Als je deze reis met anderen wilt delen klik dan hier: tell a friend.