To Avatar Course

De Avatar Times

bewustzijn verkennen
nummer zes

Gaat het ook voor mij werken?

door Harry Palmer

will it work for me?

De meeste mensen die zich bij een Master opgeven om de Avatar training te doen, hebben het doel om hun leven te verbeteren. Sociale contacten en intellectuele nieuwsgierigheid kunnen ook meespelen, maar wat de doorslag geeft is: “Gaat het ook voor mij werken?”

Dit is een vraag die een Avatar Master niet altijd kan beantwoorden. Aan iemand laten zien hoe je het gereedschap gebruikt, zelfs als aan de presentatie vele uren van voorbereiding en oefening vooraf zijn gegaan, zal dat niet altijd een succesvolle of gemotiveerde vakman opleveren. De vaststelling dat het gereedschap voor anderen werkt is nog steeds geen antwoord op: “Gaat het ook voor mij werken?”

student smilingHet echte antwoord op deze vraag is een wedervraag: “In hoeverre ben je bereid om toe te laten dat iets indruk op je maakt?”

Weerstand bieden is niet toelaten dat iets indruk op je maakt, ervaren is toelaten dat iets indruk op je maakt. Je hebt waarschijnlijk de legendarische uitdrukking wel eens gehoord: “Datgene waar je weerstand aan biedt blijft doorgaan.”  Maar heb je ook wel eens gehoord: “Als je DOELBEWUST ervaart waar je WERKELIJK weerstand aan biedt, ontstaat WARE wijsheid.”

Bron zijn: diepgaand ontwaken

image of cloudsEr zijn momenten op de Avatar Cursus waarin alle denkprocessen stilvallen en iemand zich volledig gewaarwordt van het bestaan zonder er enige reactie of respons op te creëren. Het zelf treedt buiten de kaders van dagelijkse beslommeringen, ontsnapt aan tijd en definitie en realiseert zich dat het een facet is van de onbeschrijflijke bron waarin alle dingen, reëel of verbeeld, hun oorsprong hebben. Het is een ogenblik van intuïtief inzicht. Een openbaring.

De Avatar cursist leert op een oorspronkelijke manier dat geen woorden of symbolen deze toestand ooit zullen kunnen uitdrukken. En hoewel het bron is van beschrijving, gaat het zelf altijd voorbij aan iedere beschrijving.

Dit is de transcendente ervaring, de goddelijke grond. Het verandert de abstracties van filosofie in een ervaring die veel en veel echter is dan welke levensgebeurtenis dan ook. Het is een spiritueel ontwaken. Er komt een golf van begrip los die terugstroomt in het verleden en vooruit in de toekomst van je leven. De ruzies en onrechtvaardigheden van het verleden worden gesust. De angst en vertwijfeling over de toekomst verdwijnen geleidelijk in verbeelding. Dit is heilige grond, de bron waaruit alle verschillen voortkomen en waarin alle verschillen uiteindelijk terugvloeien. Het is een eeuwig moment waarin de ziener en het geziene, de kenner en het gekende, hun ademhaling delen.     

In deze toestand bestaat er geen conflict met de belangen van anderen, geen strijd tussen tegenpolen. Met een glashelder besef weet je, dat zowel je eigen lijden als dat van de wereld het resultaat zijn van willekeurige structuren van geïndoctrineerde voorkeuren en oordelen. De illusie van afscheiding verdwijnt. Naar alle waarschijnlijkheid zullen je ogen zich vullen met tranen van compassie en zal je hart zich openen voor meer liefde dan je je voor kunt stellen.

Aandachtsenergie, die eens gevangen zat in pijnlijke emotionele herinneringen, keert terug om de zintuigen te prikkelen om nieuwe drempels van perceptie te kunnen nemen. Detail en schoonheid keren in de wereld terug.

Je realiseert je dat deze staat, die veel dichter bij je ware essentie ligt dan de labels die je in je dagelijks bestaan gebruikt, altijd toegankelijk voor je is. Het gaat verder dan de veranderende kwaliteiten van de wereld. Het geeft prioriteit aan de belangrijke aspecten van het leven. Naar alle waarschijnlijkheid zal je in lachen uitbarsten.*

image of skyBoeddhistische geschriften hebben deze toestand van gewaarzijn ‘nirwana’ genoemd. Hindu geschriften spreken van ‘Brahman’. Christelijke geschriften hebben het ‘Christus bewustzijn’ genoemd. Maar elke ervaren Boeddhist, Hindu of Christen zal je snel vertellen dat nirwana, Brahman of Christus bewustzijn niet meer dan labels zijn die verwijzen naar een ervaring die niet beschreven of overgedragen kan worden door woorden.

Dus ontspan maar gewoon en geniet van de ervaring.

Avatar cursisten die deze toestand meestal meemaken op de derde of vierde dag van de training, spreken over deze staat als ‘bronbesef.’ Presentie komt in de plaats van vooringenomen noties. Observatie komt in de plaats van oordelen. Zelfkritiek en het zogenaamde 'gelijk hebben' maken plaats voor een niet-oordelende, compassievolle kijk op het bestaan.

De waarde van Avatar (en de voornaamste reden voor haar wereldwijde succes) ligt in de vaardigheid van een goedgetrainde Avatar Master die een cursist leidt door een op maat gesneden reeks van praktische oefeningen, die een opening creëren voor de lijdende, worstelende en rusteloze geest en een pad openen naar een zijnstoestand van bronbesef.

Een Avatar Master is de sleutel. Het pad is smal en loopt langs steile afgronden. Als de zoeker niet wordt begeleid, heeft hij meer kans om ten prooi te vallen aan zelfmisleiding of ontmoediging dan dat hij moeiteloos bronzijn zal ervaren. Je kunt iets niet zien terwijl je het bent. Je kunt geen auto besturen door te kijken naar de weg die achter je ligt. De grote valkuil – en hele naties zijn in deze val gelopen – is het volgen van de leiders en leraren, zelfs degene die het goed met je voor hebben, die prediken vanuit de ervaring van zelfmisleiding of ontmoediging. Het is een gemiste kans voor de wereld dat ze geen Avatar Master hadden die het pad echt kende.

* Terwijl sommige mensen de neiging hebben om deze ervaring te vergelijken met toestanden die teweeg gebracht worden door geestverruimende middelen (bv. LSD, mescaline, psilocybine) of yoga ademhalingsoefeningen, moet benadrukt worden dat in Avatar geen gebruik gemaakt wordt van chemische of fysieke middelen om een transcendente toestand te bereiken en gaande te houden.  

 

Het verhaal van de Avatar Cursus

Ik heb al genoeg problemen.Waarom zou ik me druk maken over spiritueel ontwaken?

image of contemplationEven alle spirituele redenen daargelaten, het praktische antwoord is: hoe dichter je komt bij bronbesef, hoe meer controle je hebt over jouw leven.

Als je jezelf kunt ervaren als iets anders dan het intellect, ben je in staat om de patronen van aannames en overtuigingen te onderscheiden die je begrip van (en controle over) de werkelijkheid filteren en verstoren. Deze aannames en overtuigingen, ofwel omdat ze geïndoctrineerd werden om het belang van iemand anders te dienen óf omdat je ze aannam in een pijnlijk moment van angst en weerstand, werken slechts zelden in je voordeel. Waarschijnlijk zijn ze eerder beperkend en zelfsaboterend en in het ergste geval stompen ze je door en door af. Ze zijn verborgen voor je gewone gewaarzijn, maar bepalen collectief niettemin jouw gedragspatronen en je kijk op het leven.

De eerste taak is te ontdekken dat deze overtuigingen bestaan (samen met de motieven die ze instand houden) en de tweede taak is het vervangen van deze overtuigingen door keuzes die je maakt vanuit een wijsheid die zelfbepaald is en onderscheid maakt. Verander je gezichtspunt en je kunt je leven veranderen.

 

picture of Harry Palmer

Voor iedereen die het onderwerp Avatar voor het eerst tegenkomt: Avatar is een negendaagse 'self-empowerment training' die gegeven wordt door een Avatar Master.

Het Avatar gereedschap is een synergetisch geheel van oefeningen, technieken en procedures die, als je ze op de juiste manier begrijpt en gebruikt, je vermogen zullen verbeteren om te leven vanuit vrije wil. Het zijn bijzonder effectieve en efficiënte gereedschappen om controle te krijgen over je leven. Als je zelfsaboterende overtuigingen of gedrag wilt identificeren of oplossen, kan het Avatar gereedschap helpen.

Wanneer je een harmonische relatie wilt creëren, of succes wilt hebben, of gewoon een plezierige toestand van vreugde en tevredenheid wilt bereiken, kunnen de Avatar gereedschappen je helpen. Ze zijn ook effectief bij het wegnemen van verdriet en stress uit je leven, bij het herstellen van gezondheid en bij het verkrijgen van een rustige geest.

Het bewijs dat het Avatar gereedschap voor jou werkt is, dat bepaalde dingen die je voorheen niet kon creëren, controleren of veranderen door uitsluitend inspanning en wilskracht te gebruiken nu wel mogelijk zijn.

 

the avatar path

Zet de volgende stap

Als je wilt dat een Avatar Master contact met je opneemt, klik dan hier.

Met Avatar wint iedereen. Iedere persoon die een Avatar wordt verschuift het collectieve bewustzijn in de richting van grotere tolerantie en begrip. Jezelf helpen met Avatar helpt tegelijkertijd iedereen. – Harry Palmer

 

students applauding

Buitengewone momenten

Ik heb bij Avatar veel diepgaande, compassievolle en dierbare ervaringen gehad. Mijn meest favoriete tot nu toe is die na de Bronlijst, toen ik naar huis ging en me tevreden, verbonden en vrij van pijn voelde. Dat was een grote opluchting omdat ik in het verleden nogal wat pijn in mijn borst heb gehad die te maken had met angst. Voor de eerste keer dat ik me kan herinneren had ik de hele nacht absoluut geen pijn in mijn borst! De masters waren erg goed in het aanvoelen van mijn secondaries bij mijn creatielijst met persoonlijke primaries. Toen ik eenmaal de volgende stappen op mijn pad had gecreëerd, voelde ik me herboren en uitermate enthousiast. Ik wist dat ik precies gecreëerd had wat ik wilde en dat er niets in de weg stond. Ik kreeg tranen van vreugde.  

Hoe het ook zij, ik klets nu maar wat. Het is verwonderlijk om te beseffen hoeveel we maar wat kletsen nadat we ontwaakt zijn als bron en het onszelf horen doen – net of het ego ons probeert bij te benen! —N.P.


Ik maakte vanmorgen een ongelooflijk gevoel mee toen ik de bronlijst deed. Ik ben bron! Niet alleen maar de woorden maar het gevoel van inspiratie en liefde binnenin mij, met een uitstraling naar alles en iedereen in de wereld. Als ik vertrek met alleen maar dit gevoel dan heeft mijn zoektocht op zich al een enorm succes gehad. –R.P.

 


Nodig een vriend of vriendin uit om mee te doen aan De Avatar Times

Als je deze reis met anderen wilt delen klik dan hier: tell a friend.

image of sky