To Avatar Course

De Avatar Times

bewustzijn verkennen
nummer zeven

image of exhaustion

Hoe gedraag je je in aanwezigheid van je eigen geest?

Raak je de draad kwijt, word je overweldigd en onbewust?
Word je bestormd door emoties?
Ben je tolerant en compassievol of intolerant en oordelend?
Raak je verzeild in de strijd tussen jouw vrije wil en je gebruikelijke mentale inertie?

 

Bevriend raken met je geest

Avatar studentAvatar Masters begrijpen, dat voorbij de lessen die ze onderwijzen nog een privé, persoonlijk mentaal pad is, dat alleen maar ontdekt kan worden door de moed en de persoonlijke eerlijkheid van de cursist. Het is de overgang van creatie zijn naar creator worden.  

 Onder leiding van een Avatar Master kunnen cursisten het gebruik van de Avatar gereedschappen bestuderen en praktiseren, zich onderscheidingsvermogen, identificatie, niet-oordelen, compassie, acceptatie en discreatie eigen maken. Maar deze lessen dienen als voorbereiding op de solo-tocht die de cursisten moeten maken in hun eigen geest. De Avatar Master belast (of troost) de cursisten niet met overtuigingen. Als hij dat wel zou doen, zou hij de cursisten afremmen met verborgen verplichtingen van verering, respect of binding. De Master geeft praktische training, bouwt vertrouwen op en doet dan een stap opzij.

Het mentale pad begint ergens na de initiatiesessie in Deel III van de Avatar Cursus. Cursisten beginnen hun eigen unieke mentale patronen te ontdekken die ze gebruikten voor het interpreteren van waarneming. De meeste gingen automatisch. Het is een nogal opzienbarende ontdekking. Dingen die zinloos leken worden opeens zinvol.

The Avatar Path

Er wordt een scheiding gerealiseerd tussen het wezen (het ware zelf) en de identiteiten van de geest. Er wordt een privé en persoonlijke deur geopend, waardoor het wezen de geest kan gadeslaan zonder emotionele reactie. Intenties, herinneringen en gevolgen die verborgen bleven door ontkenning komen tevoorschijn.

De laatste instructies gaan over persoonlijke verantwoordelijkheid – keuzes vanuit vrije wil. Er hoeven geen kaarten of voetstappen gevolgd te worden. De tijd is aangebroken om te stoppen met lezen, te stoppen met luisteren en om te beginnen met kijken, voelen en je eigen geest vorm te geven. Woordlessen maken plaats voor levenslessen. Sommigen zullen die ervaring geweldig vinden, andere vinden hem irritant.

Als de scheiding tussen het ware zelf en de geest is gestabiliseerd, begint het echte werk, waarbij je observeert hoe jouw geest je leven vormgeeft en hoe het op zijn beurt vorm kan krijgen. De geest is complex. Hij is zowel duidelijk zichtbaar als bij tijden subtiel; hij is tegelijkertijd werkzaam in de instinctieve, intellectuele en spirituele domeinen van het leven. Verschillende toestanden van de geest hebben conflicterende primaire doelen. In zijn meest duidelijke toestand kopieert de geest, reageert hij volgens oude conditioneringen en redeneert hij op een egocentrische manier. In zijn meer subtiele staat droomt hij, streeft hij naar het hogere, is hij altruïstisch en in staat om buitengewone verschijnselen te ervaren: ESP, intuïtie, voorkennis, etc. Volgens het Lied van Milarepa: “De creaties van de geest zijn talrijker dan de stofjes in een straal zonlicht.”

image of Mindfulness

Op zichzelf is de geest een causaal systeem, waarin het één leidt tot het ander. Een motivatie  wordt veroorzaakt door een eerder motivatie, die weer veroorzaakt werd door een nog eerdere motivatie enzovoort, terug in tijd. In voorwaartse richting leidt een beslissing tot een andere beslissing die weer leidt tot nog een andere beslissing die leidt tot waar je nu op dit moment bent in je leven.

Iets (een oorzaak) zorgt ervoor dat iets anders (een gevolg) gebeurt. De indruk die achterblijft door het gevolg (nieuwe oorzaak) zorgt ervoor dat iets anders gebeurt (nieuw gevolg). Gevolg en beweging strekken zich eindeloos vooruit en terug vanuit welke gebeurtenis dan ook als vertrekpunt. Dat is mentale inertie. De reden dat ik bang ben voor katten (gevolg) valt te herleiden tot gekrabd te zijn. De reden dat het gekrabd zijn zo’n trauma werd, valt te herleiden tot de uitdrukking op het gezicht van mijn moeder, die teruggaat naar de uitdrukking op het gezicht van haar moeder, die teruggaat tot in het oneindige als je het zo wilt bekijken.

De discipline en concentratie voor het volgen van deze ketens van gebeurtenissen terug in de tijd, heeft een zekere therapeutische waarde in termen van doelbewuste training van de geest, maar zoeken naar een of andere grondoorzaak die alles verklaart is tijdverspilling.

De geest zou net zo voorspelbaar, voorbestemd en onveranderlijk zijn als de wetten van de natuurkunde, ware het niet dat er nog één ding in het spel: JIJ. Dit JIJ, dit ware zelf is niet afhankelijk van de geest. Het kan wakker gemaakt en getraind worden om de geest te controleren. Dat is de Avatar benadering.

monk looking out windowVoordat je de wereld aanpakt moet je meester worden over je geest. De grondslag van de Avatar training is te leren hoe je goede relaties kunt creëren en onderhouden met de verschillende aspecten van je eigen geest. Leven vanuit vrije wil is zowel een kunst als een toegepaste technologie. Het vereist oefening, geduld en tolerantie. –Harry Palmer

  

Het verhaal van de Avatar Cursus

Waar moeten Avatars in geloven?

De Avatar Cursus brengt een verregaande toename in zelfbewustzijn teweeg. Dat inspireert succesvolle cursisten om hun waarden en doelen te veranderen. Die veranderingen bepalen ze altijd zelf, zonder daarbij onderhevig te zijn aan welke opzettelijke invloed of overreding dan ook van de leraar. Het wordt Avatar Masters afgeraden om hun eigen overtuigingen aan de cursisten door te geven.

picture of Harry Palmer

Ter gelegenheid van de afronding van een cursus op 28 april 1990 in Nice, maakte ik in een toespraak  duidelijk wat ik van Avatar Masters verwacht.

Iedereen kan besluiten dat zijn of haar overtuigingen gerechtvaardigd zijn. Elke overtuiging kan zo opgetuigd worden dat ze gerechtvaardigd lijkt. Gerechtvaardigde overtuigingen schrijft men op perkament en in heilige boeken. Uiteindelijk worden het kreten op oorlogsvlaggen en gebruikt men ze om zinloze daden te rechtvaardigen waarvoor geen enkel individu die bij zinnen is ooit persoonlijke verantwoordelijkheid zou nemen. Deden ze dat wel, dan zouden ze verhoord worden en veroordeeld voor moord. Dus mensen sterven aan beide kanten met duizenden tegelijk als gevolg van gerechtvaardigde overtuigingen.

Het is beter dat je Avatar duizend keer afwijst dan dat je ook het maar één keer als een gerechtvaardigde overtuiging gebruikt om jouw acties goed te praten. Streef geen hoger doel na dan persoonlijke verantwoordelijkheid.    

Wanneer genoeg mensen kunnen inzien dat het enige echte verschil tussen ons onderling de ideeën en overtuigingen zijn die we creëren, zal er een spontane wereldwijde ontvankelijkheid ontstaan voor het feit dat iedereen op deze planeet deelt in een gemeenschappelijke bestemming.

Als Avatars herinner je je wie je bent en wat je niet bent. Je herinnert je dat je geen ding bent. Je herinnert je, dat je geen van de denkbeelden over nationalisme of ras bent waarover mensen strijd voeren. Je bent noch een uitdrukking van iets noch identiteit. Je bent er de bron van en je kunt beter creëren.

Samen kunnen we eraan werken om de hongerigen te voeden, het milieu te beschermen en ons uit te spreken voor vrede – dat zijn de inspanningen waarmee we tijd kunnen winnen om Avatar te expanderen en een verlichte planetaire beschaving te creëren. Maar uiteindelijk ligt de werkelijke oplossing voor al deze problemen waar het begon – in bewustzijn.

 

 

Time

Wordt het niet eens tijd?

Je staat voor de poort die toegang geeft tot nieuwe grenzen en verre horizonten. Met Avatar zul je het gereedschap krijgen om een avontuur te creëren dat net zo succesvol, spannend en bevredigend is als alles waar je maar van droomt. Vind de magie terug van de mooiste dag uit je leven. Neem vandaag nog contact op met een Avatar Master.

Als je graag wilt dat een Avatar Master contact met je opneemt, stuur dan dit formulier naar Star's Edge. 


 

Overtuigingen

picture of Harry Palmer

Denk eens na over de vraag: “Worden mijn overtuigingen gevormd door mijn ervaringen of ervaar ik 

datgene waarvan ik overtuigd ben?”

Als je de overtuigingen bekijkt die opkomen als gevolg van jouw ervaring met het universum, bv. daar-en-daardoor ben ik ervan overtuigd dat…, dan hebben we het over ‘overleven’. We hebben het over ons vermogen ons aan te passen aan de dingen zoals die zijn. Dat is defensief leven.

Maar dat leidt tot een andere vraag: Wie heeft de dingen geschapen zoals ze zijn? Nu halen we het doek op voor hongerige goden – goden die niets beters te doen hebben dan de mensheid te testen, haar in de val te lokken van verleiding en dan toe te kijken hoe hun imperfecte creaties worstelen om dat alles te weerstaan.

Klinkt dat redelijk of zijn er nog andere mogelijkheden? Is het mogelijk dat JIJ de dingen creëert zoals ze zijn, afdaalt in je creaties  en de weg terug vergeet?

 

 picture of two avatar students

Buitengewone momenten

Ik vind dat woorden geen recht kunnen doen aan dit materiaal. Het is gewoon wonderbaarlijk dat ik nu voel dat ik m’n eigen lotsbestemming kan vormgeven en kan bereiken wat ik wil en dat allemaal met een zuiver geweten. Ik kan niet wachten om thuis te integreren en te beginnen met de rest van mijn leven. Iedereen om me heen zal hiervan profiteren en dat geeft me gewoon een fantastisch gevoel. –N.H.


Het voelt alsof ik sterker ben. Ik voel me completer. Ik kan elke ervaring creëren die ik wil, want ik ben bron. Ik ben de creator. Ik ben niet mijn identiteiten. Het is niet de schuld van anderen. Ik ben blij dat ik kan zeggen dat ik degene was die mijn hele verleden heeft gecreëerd.  –M.S.

Terwijl ik met de cursus bezig was, kwam ik een belangrijke blokkade tegen die me al 10 jaar lang achtervolgde en me in de weg zat om een groot project af te maken. Ik legde deze ingewikkelde mentale creatie bloot en ontrafelde hem tijdens de cursus. Ik voel me nu gesterkt om mijn project af te maken.  –J.C.


Dit geheel is zo veelomvattend.
Het masseert en verlicht de ziel. Het leven vult zich met gratie en schoonheid. Ik ben er dankbaar voor dat ik meedoe aan het levensspel. Ik kijk uit naar mijn leven in dienst van anderen. Wat jullie hebben gedaan voor mij als vrouw heeft me geweldig veel vrede en liefde gebracht. Dank je. –A.H


Om door en door te beseffen hoe ongelooflijk machtig we zijn is mooier dan je met woorden kunt uitdrukken.
Wat zouden we in de wereld kunnen bereiken als we allemaal aangesloten zouden zijn op dit reservoir van onderling verbonden zijn, persoonlijke verantwoordelijkheid en innerlijke vrede? Ik voel me alsof ik levens van identiteiten heb afgelegd die me terughielden en maakten dat ik vast bleef zitten in oude patronen. Mogen we allemaal wakker blijven en onze reis vervolgen van delen, zorgen voor en creëren van een verlichte planetaire beschaving. –T.R.S.

 

Nodig een vriend of vriendin uit om mee te doen met De Avatar Times

Als je deze reis wilt delen met anderen, klik dan aan: tell a friend.

Sunflare