To Avatar Course

De Avatar Times

bewustzijn verkennen
nummer negen

In Deel 1 van deze lezing (zie nummer 8 van de Avatar Times) maakte ik de volgende punten duidelijk: EXCUSES zijn ‘beperkers’ van verantwoordelijkheid ('vermijders' van schuld), die de boodschap overbrengen dat het niet jouw fout was. De meest acceptabele excuses zijn verklaringen die mensen plausibel vinden. HANTEERBARE OORZAKEN zijn overtuigingen, gedachten en acties waaraan je wat kan doen; je kunt ze controleren.

Hanteerbare oorzaken vinden

door Harry Palmer

picture of Harry Palmer

Een situatie is meestal niet optimaal. Verdriet, eenzaamheid, mislukken, uitputting en wanhoop zijn situaties. Dat geldt ook voor failliet zijn, ziek zijn of je overweldigd voelen. En ook voor niet de persoon zijn die je wilt zijn en niet de dingen doen die je wilt doen.

Situaties zijn het gevolg van meerdere oorzaken. Denk aan een meer waarin meerdere waterstromen samenkomen. Het is waar dat sommige oorzaken de verlichtende kwaliteit van ‘noodlot’ hebben, maar sommige oorzaken zijn hanteerbaar. En het hanteren van slechts één oorzaak kan de hele situatie veranderen. Wanneer je focust op de ‘noodlottige’ oorzaken, dan kun je niet veel meer doen dan doorgaan met lijden en plausibele excuses bedenken. Wanneer je echter focust op het vinden van hanteerbare oorzaken en ze onder controle krijgt, kun je de situatie veranderen. Geef je eigen voorbeeld.

image of awareness

Wat je gelooft is de meest krachtige oorzaak die bijdraagt aan welke persoonlijke situatie dan ook. Voeding, gezondheid, invloed van het milieu, invloed van associaties of gewoontes kunnen ook oorzaken zijn die bijdragen aan een situatie, maar elk daarvan heeft een goede kans om gehanteerd te worden, gewoon door je overtuigingen te managen. Dat is de waarde van Avatar; het is een systeem om je overtuigingen te managen.

Als je leven instort kun je het lot de schuld geven of je kunt de situatie eens (eerlijk) onder de loupe nemen en zoeken naar hanteerbare oorzaken.

Nu is er iets heel voor de hand liggends wat je te doen staat om hanteerbare oorzaken te vinden. Je moet gaan kijken! Je moet gaan kijken naar de situatie waarin je zit, je realiseren dat er meerdere oorzaken zijn en tenminste één oorzaak ontdekken die hanteerbaar is. Je moet de situatie onder ogen zien zoals die is. Dat betekent, dat je het vermogen moet ontwikkelen om emoties, aannames, verwachtingen en ontmoediging opzij te zetten. Deze vaardigheden komen aan de orde in het begin van deel II van de Avatar Cursus.

picture of Korean Avatar students

Voor sommige mensen is de eerste reactie op een situatie het toewijzen van schuld. Wie heeft het gedaan? Waar zij aan voorbij gaan is, dat situaties meerdere oorzaken hebben. Meestal zijn dat dezelfde mensen die vinden dat op een vraag slechts één antwoord mogelijk is. Dat is een heel erg bekrompen manier van denken en het valt niet te vermijden dat deze manier van denken ervoor zorgt dat de situatie voortduurt. “Ik ben niet gelukkig omdat mijn moeder gemeen tegen me was.” Dat kan wel waar zijn, maar het is zeker niet de enige oorzaak waarom je je ongelukkig voelt.

Er is een instinctieve neiging om jezelf te beschermen met excuses. Dat zou wel eens de fatale zwakke plek kunnen zijn van onze soort. Om te overleven moet je jouw denken onder controle hebben, anders zal jouw geest automatisch op zoek gaan naar plausibele excuses in plaats van hanteerbare oorzaken.

Het werkt als volgt. Er is iets mis gegaan in je leven. Iets lukte niet. Je ontdekt dat je iets erfvaart dat verre van optimaal is, iets naars of zelfs iets pijnlijks. Herken dat er iets aan de hand is. Je kunt de gemakkelijke weg kiezen, je opstellen als slachtoffer en iemand anders de schuld geven. Of je kunt je concentreren op het ontdekken (en misschien wel veranderen) van oorzaken waar je controle over kunt krijgen. Er niet in slagen om een oorzaak te vinden die je kunt hanteren is het recept voor mislukken.

picture of student

Het enig juiste advies is: geef niet op. Kijk diep genoeg en lang genoeg en dan zul je merken, dat er iets is wat je kunt doen om welke situatie dan ook waarin je je bevindt positief te beïnvloeden.

Oké, tijd voor wat pijnlijke eerlijkheid. Vraag jezelf eens af: ben ik op zoek naar een hanteerbare oorzaak die ik kan controleren om de situatie op te lossen, of ben ik op zoek naar een plausibel excuus waarmee ik kan aantonen dat het niet mijn fout is en dat ik er niets aan kan doen? Vaker wel dan niet zul je precies vinden wat je zoekt.

De volgende vraag – en dit is een 'linkse directe' - is: “Wil je werkelijk de situatie oplossen?” Als een situatie in je voordeel is dan zou je die wel eens niet willen oplossen. Het zou kunnen dat je iets ergers probeert te voorkomen. Het zou kunnen dat je extra aandacht of speciale privileges wilt. Het zou iets kunnen zijn waar je onbewust behoefte aan hebt. We hebben allemaal wel mensen gekend die aan een probleem ontsnapt zijn en er onmiddellijk toe overgaan om het allemaal weer opnieuw te creëren. Je geest gebruiken om je in de problemen te houden in plaats van je problemen op te lossen noemen we ‘zelfsabotage’. Deze toestand tast meer mensen aan dan je denkt, zelfs hele naties.

Sommige vooroordelen liggen zo vast door voortdurende indoctrinatie of pijnlijke ervaringen, dat iemand eenvoudig weigert om ze nader te onderzoeken. Het gedrag van die persoon kan dom of zelfs bizar overkomen. Bekijk willekeurig welke haatgroep eens wat beter en dan zul je merken dat hun manier van denken ernstige gebreken vertoont. Hun gemeenschappelijke noemer is anderen de schuld geven. Ze zijn niet bereid of in staat om wat voor hanteerbare oorzaak dan ook te vinden voor waarom ze zich zo boos en slachtoffer voelen. Dat brengt namelijk persoonlijke verantwoordelijkheid met zich mee. Maar waar ze vast van overtuigd zijn is, dat de situatie waarin ze zitten niet aan hen ligt. Ze geven de schuld voor hun onderdrukking aan minderheden, overheden of zelfs aan buitenaardse wezens. Hun situatie komt nooit tot een oplossing.

picture of person on path

Wanneer je een situatie onderzoekt, kan je vermogen om toe te geven dat je het niet weet nauwelijks overgewaardeerd worden. Het maakt het mogelijk om verder te kijken dan gefixeerde ideeën en excuses en een hanteerbare oorzaak te vinden waar je iets aan kunt doen. Het vraagt een bepaalde mate van moed om te kijken zonder verwachting, om het spoor terug te volgen van iets dat onplezierig is tot zijn oorsprong en dan te bepalen voor welke stap in die ontwikkeling jij verantwoordelijkheid kunt nemen.

De Avatar training draait er grotendeels om een ‘spirit’ (jij) aan te leren hoe je efficiënt een ‘mind’ gebruikt.   

Het is gemakkelijk om gefixeerd te raken op wat je niet kunt veranderen, maar daar ben je niet naar op zoek. Je bent op zoek naar hanteerbare oorzaken. Het vinden ervan zal bepalen of je door het leven zult gaan met het steeds maar aanvoeren van excuses voor je problemen of dat je oplossingen creeert. Die les op zichzelf al is een grote stap voorwaarts in de ontwikkeling van de mens.

 

Het verhaal van de Avatar Cursus

Wat is persoonlijke verantwoordelijkheid?

picture of Avatar Course
Persoonlijke verantwoordelijkheid is het vermogen om je eigen beslissingen te nemen en je keuzes en acties te bepalen. In Avatar wordt dat ‘bron zijn’ genoemd. Een natuurlijk gevolg van het verder ontwikkelen van dit vermogen is, dat mensen gebieden in hun leven ontdekken die ze niet de baas waren.

Een fundamenteel kenmerk van mensen die de creatie van een verlichte planetaire beschaving steunen is een hoge mate van persoonlijke verantwoordelijkheid. De nadruk van Avatar op grotere persoonlijke verantwoordelijkheid draagt rechtstreeks bij aan de creatie van een verlichte planetaire beschaving. 


 

 picture of Avatar students

Buitengewone momenten

Terwijl ik de oefening ‘Elk oordeel laten varen’ deed, besefte ik dat ik het vermogen heb om lading te geven aan een herinnering. Ik maakte er zelf iets goeds of slechts van, iets rampzaligs of geweldigs. Toen ik mijn oordeel liet varen werden het gewoon ‘ervaringen’, gewoon onderdelen van mijn levensreis, niet geladen met emotie. Het was alsof ik de bagage van mijn leven achterliet op het perron. Ik was vrij en zo licht als een veertje. –J.L.F.


Dit was de MEEST verbazingwekkende ervaring van mijn leven! Mijn vrouw Jill deed de Avatar cursus en toen ze belde tijdens de cursus om met me te praten kwam er in de hele kamer waar ik zat een gloed van schitterend licht dat ze uitstraalde vanuit haar nieuw gevonden bewustzijn. Toen wist ik dat ze iets op het spoor was.

Toen ik de verandering in haar zag, kreeg ik een sterk verlangen naar een overtuiging die zo diepgaand zou zijn dat hij alles zou veranderen wat ik tot nu toe over mijn zogenaamde Leven wist, zoals pijn, lijden, twijfels, angst, woede. Eerst aarzelde ik nog. Ik verwachte een glad verkooppraatje en duizenden handleidingen, sleutelhangers, bumper stickers die ik zou moeten kopen om me deel van de beweging te voelen.

Jeetje, dat was me een schok. Ik heb nog nooit zoveel liefde en acceptatie gevoeld van een zaal vol cursisten, Masters, etc…Het was OK om alles wat ik maar wilde te zeggen, te voelen. Niet goed, niet fout. Alleen maar liefde!

Ik wist eerst niet wat ik hiermee aan moest. Een heleboel pijnlijke kwesties om te hanteren en dat in zo’n korte tijd. Maar ik kreeg het gereedschap en liefdevolle en zorgzame hulp om me op het spoor te houden. Het was bij tijden een onstuimige reis omdat ik daarvoor had gekozen. En de eenvoud deed het hem. De ervaring is zo krachtig dat hij niet te beschrijven is. Echt prachtig. Zo kan ik het het best uitdrukken. Bedankt. We houden van je, Harry. –D.R.


Ik heb het gevoel dat ik nu pas begrijp waarom God een ziel in menselijke wezens heeft gestopt nadat Hij ze geschapen had. Als Hij ons geschapen zou hebben als eenvoudige creaties, dan had Hij ons net als de andere dieren of levensvormen kunnen vormgeven. Maar Hij schiep de mens naar Zijn beeld en gelijkenis. Dus menselijke wezens zijn de wezens die het meest overeenkomen met de Schepper. Dat betekent: menselijke wezens zijn scheppers. God gaf ons de vrijheid om in zijn wereld te creëren. En het omarmen en hanteren van deze vrijheid is de essentie van Avatar. –O.J.H.

Ik ben echt blij dat ik naar de Avatar cursus ben gegaan. In het begin was ik wantrouwig. Ik was er niet zeker van of deze cursus mij zou kunnen helpen. Maar nu is alles anders. Ik begrijp dat ik Bron ben van mezelf. Ik gebruik elk afzonderlijk instrument dat ik bij Avatar geleerd heb. Het gereedschap helpt erg, zeker als het mezelf betreft.  

Ik kwam een hoop problemen tegen waar ik bang voor was. Ik ruimde de identiteit op van iemand die makkelijk van z’n stuk te brengen is (kwam daar in elk geval een eind verder mee). Ik ben dankbaar en dank mijn ouders die me de mogelijkheid gaven om de cursus te doen. Voordien was ik erg onzeker over deze cursus, alleen maar omdat mijn twee Wizard ouders niet altijd even ‘wijs’ zijn. Maar nu begrijp ik het. Het is hun eigen beslissing. Ik hoop dat ik een goed voorbeeld kan zijn, want ik ben Bron.

Verder bedank ik alle Masters, onze Trainer en natuurlijk Harry. Je liet me het beste van mijn leven begrijpen. Ook ben ik blij voor de mensen die bereid zijn om hun best te doen in het leven. Hoe dan ook, dit is een heel goede cursus. Ik wil het graag delen met mijn vrienden. Hen laten weten dat het leven echt goed kan zijn. Hoop dat ik van nu af aan met mijn bescheiden  kracht ook kan bijdragen aan de planeet. L.N.T.


picture of alarm clock

Word het niet eens tijd?

Als je wilt dat een Avatar Master contact met je opneemt, klik dan hier: dit formulier.

Met Avatar wint iedereen. Iedere persoon die een Avatar wordt verschuift het collectieve bewustzijn in de richting van grotere tolerantie en begrip. Jezelf helpen met Avatar helpt tegelijkertijd iedereen. – Harry Palmer

 

Nodig een vriend of vriendin uit om mee te doen met De Avatar Times

Als je deze reis met anderen wilt delen, klik dan aan: tell a friend.

picture of sunrise