To Avatar Course

Avatar Times

utforska medvetandet
nummer elva

Det finns minst två kategorier identiteter. De första är rollidentiteter som är avsiktligt skapade och bara existerar så länge du skapar dem, och de andra är kroniska identiteter som hela tiden existerar exakt så som de oavsiktligt kopierades vid något tidigare ögonblick.

Vem tror du att du är?

av Harry Palmer

picture of Harry Palmer

Den antagna intentionen hos talaren är att kommunicera till någon att de på något sätt har förvirrats och inte är det de tror att de är. ”Vem tror du att du är?” Det är inte så mycket en fråga som ett påstående. Det åtföljs ofta av en ovänlig värdering såsom ”Jag ska berätta vem du är…”

Utöver den kränkande tonen, har talaren i alla fall en svag förståelse för att identiteter har mer att göra med tankar, idéer och föreställningar än med fysiskt utseende. Och i det avseendet, har hen meddelat en viktig sanning.

picture of theatre masks

När du önskar bli identifierad, antar du en av dessa rollidentiteter. Det är som att ge ut ett visitkort. Den du antar kan vara precis som du antog tidigare, vilket ger intrycket av konsekvens och tillåter igenkännande och förutsägelse hor andra. ”Oh, det är brevbäraren.” Eller så kanske du antar en helt annan, ny identitet (du har många minns du) som du lägger fram enligt en annan förebild. Denna nya identitet skickar du meddelandet att du har förändrats, åtminstone ytligt, vilket troligen framkallar svar som: ”Vem tror du att du är?

Detta är ett annat sätt att säga: “Kan du vara snäll och gå tillbaka och skapa dig själv såsom du var.” (Din plan för personlig tillväxt har just kommit i konflikt med någon som inte vill att du förändras.)

picture of mask

Den andra kategorin är kroniska identiteter, som existerar, med endast smärre variationer, precis såsom de omedvetet kopierades i något tidigare ögonblick. Kroniska identiteter är de du visar när du inte medvetet visar rollidentiteter. De går igång automatiskt av miljön eller av andra människor. De verkar vara oberoende av din kontroll och får vissa människor att felaktigt anse dem vara aspekter av det verkliga jaget.

De två kategorierna av identiteter fungerar på samma sätt: de agerar som filter och tolkar. De sätter standarder för vad som är rätt och fel, vad som är bra och dåligt, vad som ger tillfredsställelse eller orsakar lidande. De ger upphov till överväganden och antaganden. Din krigaridentitet har troligen olika standarder än din helgonidentitet, och din moderidentitet har troligen andra standarder än din professionella identitet. Samma upplevelse kan välkomnas av en identitet när en annan identitet gör motstånd emot den.

Detta har breda följder. Identiteterna som du antar påverkar relationer med hur de tolkar andras handlingar. Vissa identiteter gynnar vissa känslomässiga reaktioner. Andra identiteter påverka vad du kallar verkligt, och vad du kallar illusion. Identiteter kan påverka vad du uppfattar, och vad du har överseende med. De öppnar och stänger möjligheter, och avgör vad som är en prestation. De kan även påverka strukturen och hälsan i den fysiska kroppen, och graden av lätthet eller stress som olika miljöer orsakar. Identiteter är näst efter föreställningar i avseende på mängden inflytande de har på ditt liv. Medvetet valda rollidentiteter kan förbättra ditt liv; automatiskt triggade kroniska identiteter kan sabotera ditt liv.

Innan Avatar dök upp på scenen, fanns det en stor varians från person till person och från teknik till teknik, hur mycket, om något, kroniska identiteter kunde förändras. De flesta kunde tränas in i rollidentiteter med straff och belöningar. Högskolor och universitet skapade läkare, jurister och ingenjörer - rollidentiteter som kunde förändras med viss ansträngning. Men de kroniska identiteter, oavsett vald rollidentitet, envisades med att påverka beteenden. Denna envishet ledde till att några antog (igen felaktigt) att det fanns en grundläggande personlighet som inte kunde förändras.

Ledare för rörelsen den mänskliga potentialen var de första att förstå potentialen av att arbeta med kroniska identiteter. De resonerade att om människor kunde ändra sina kroniska identiteter, skulle de inte ha några restriktioner för att forma sina liv. Brottslingar skulle kunna rehabiliteras; utslagna skulle kunna vinna social acceptans; och vem som helst skulle kunna skapa utan att sabotera för sig själv. Men det mentala bladet var inte lätt att radera.

Många självutvecklande workshops baserades (och är det fortfarande) på att stärka framgångsrika rollidentiteter. Målet för en specifik rollidentitet är att bli så vanemässig att den undantrycker influenserna i den kroniska identiteten. Vanligtvis misslyckas det.

image of worry

Överskrivningsmetoder fungerar under en kort tid. Till slut gör de saker värre genom att skapa en inre konflikt mellan idealiserade rollidentiteter och de kroniska identiteterna – den du vill vara kontra den du inte kan låta bli att vara. Med tiden orsakar den här konflikten en förlust av självförtroende, självkänsla och självrespekt. Dessa olyckliga biverkningar intensifierar eventuella nyskapande psykiska problem, och kan vara en av orsakerna till marknadsexplosionen av antipsykotiska läkemedel.

Så visa tog sin medicin i tysthet, eller höll sig fast vid sina hjälpare, eller spenderade mer pengar på mer terapi i hopp eller fantasi att de hade förändrat sina kroniska identiteter. Utåt set, för att vinna godkännande eller framgång, visade de upp nya beteenden men det var utmattande och innerst inne hade ingenting förändrats.

I grund och botten var kroniska identiteter personligt unika strukturer som bara deras ursprungliga byggherre kunde förändra. Ingen mängd hamrande, drogande eller övertygande av någon annan skulle kunna producera ihållande resultat. Rätt verktyg skulle behöva läggas tillbaka i händerna på byggherren. Detta blev ganska svårt när den ursprungliga byggherren hade försvunnit, eller var övertygad om att hen inte hade någon kontroll. Varje ansträngning att med våld insistera på att den lidande hyresgästen egentligen var den utklädde byggmästaren ökade bara på misären.

picture of Avatar students

Innan Avatarmaterialen verkade kroniska identiteter vara etsade i mentalt stål. De goda nyheterna är att det bara verkade så. Vad Avatarmaterialen noterade var att låsta, kroniska identiteter bara var den synliga delen av polariserade mentala strukturer. 1991 utvecklades en process för att integrera och oskapa båda halvorna av kroniska identiteter.

Hantering av kroniska identiteter har sedan dess framgångsrikt används av tusentals Avatarmasters.

 

Historien om Avatarkursen

Vad är ”primärer” och ”sekundärer”?

picture of students laughing

En primär är ett påstående som uttalas med tillräcklig intention att den skapar en verklighet för den som uttalar den. Exempelvis ”Jag är lycklig” och uttalaren blir lycklig. Det är ett verktyg för att forma framtida upplevelser.

En sekundär är någonting som skapas utöver det som var intentionen. Det är ett hinder som rörs upp av en primär. Exempelvis ”Jag är lycklig” och uttalaren känner sig besviken att hen inte blev lycklig. Känslan av besvikelse är en sekundär.

Sekundärer kan processas tills de inte längre dyker upp automatiskt, och primären skapas.

 

  picture of ReSurfacing workbook

Övning
Utdrag ur Åter till ytan

Mål:
Att visa på effekten av att byta synvinkel

Förväntat resultat:
Insikter, ökad känsla av ansvarstagande

Instruktioner:
• Välj ut något och tänk på det som den/det här ______.

•Välj ut något och tänk på det som den/det där ______.


Extraordinära ögonblick

picture of Avatar students hugging

För det första, ett ord av tacksamhet till er för att ni gör detta material tillgängligt för mig. Jag har kämpat med att försöka vara mig i större delen av mitt liv. Jag var så långt ifrån mitt ursprung att jag inte ens kunde identifiera vem jag var eller när jag inte var mig själv. Genom övningarna har jag tydligt upplevt vad problemet var och ännu bättre, övningarna erbjöd en lösning. Vilket är mer än de flesta terapier gör.

Jag har skapat primären att gå Masterkursen och känner mig väldigt motiverad att bidra till att göra denna fina planet mer upplyst genom att hjälpa andra människor att återta sin förmåga till positiv kontroll i sina liv och att bli lyckligare och ta mer hand om hela världen. Tack. – L.v/d L.

Hej Harry, Detta är första gången som jag har förmedlat Avatar och jag har hur roligt som helst. Varje dag under kursen faller saker på plats. Identiteter försvinner, sekundärer oskapas och insikter dyker upp.

Den viktigaste insikten: Jag har funnit att jag har skapat mina egna fiender hela mitt liv. Jag kan låta det gå nu och helt och fullt uppskatta alla såsom de är. Världen är verkligen en spegling av mig.

Integreringen av det har lett till att allt möjligt händer. Det är som att önskningar beviljas utan att man hinner önska dem! ”Adjöss och tack för fisken”. – L.S

Jag kom till Avatarkursen för att ändra min karaktär. Förändra intrycket jag ger till andra och bli en framgångsrik person som har tillräckligt med pengar för att bygga skolor och andra faciliteter för människor som inte kan göra det själva. Jag insåg att min dröm var väldigt liten.

Jag har förtroende nu att genom att expandera Avatar kommer mina drömmar att bli verklighet och händelser i världen såsom krig och motsättningar kommer att lösa sig med hjälp av integrering av föreställningssystem. Mitt nya liv startar idag. Jag är fylld av glädje. – M.O.


Om jag inte lärde känna Avatar skulle jag ha varit ett offer som levde i mörkret. Tack för ert stöd och alla Masters. Jag kunde bli en bebis utan värderingar. Jag kan se till att saker händer som en primär, inte en sekundär. Jag kan vara vad jag vill. Tack från mitt hjärta. Detta är min första dag som återfödd. Med kärlek och tacksamhet. – Y.T.

För fler “extraordinära ögonblick” från Avatardeltagare, gåtill AvatarResults.comÄr du redo?

Om du vill att en Avatarmaster kontaktar dig, klicka här.

Med Avatar är alla vinnare. Varje människa som blir Avatar skiftar det kollektiva medvetandet mot större tolerans och förståelse. När du hjälper dig själv med Avatar hjälper du alla andra samtidigt. -Harry Palmer


 

Bjud in en vän till att läsa Avatar Times

Om du vill dela denna resa med andra, berätta för en vän.

images of eyes profile
image of eyes profile 2