To Avatar Course

Avatar Times

utforska medvetandet
nummer fjorton

Under Avatars första decennium, 1986 till 1996, hölls tre Wizardkurser i Orlando, Florida. Djupgående upplevelser förändrade liv hos de individer som gick kursen, men de påverkade även omständigheter och händelser bortom hotellväggarna på ett magiskt sätt. En del i Wizardupplevelsen var morgonföreläsningarna. Här följer ett utdrag ur en av dessa från 27 januari 1995 och det handlar om kraft.

Att bevara ditt kreativa ursprung

av Harry Palmer

photo of Harry PalmerAlla varanden inleder livet med en del skapande kraft. De flesta av oss, genom omedvetenhet, okunnighet eller värre, slösar bort denna kraft med meningslösa tävlingar, eller genom att bygga metaforiska sandslott som försvinner i nästa tidvatten. Våra sinnen fördunklas av indoktrinerade föreställningar och kroniska identiteter som håller oss i konflikt. Kulor och ödet kräver sin andel. Att leva avsiktligt kräver mod, visdom och ambition.

photo of sandcastle

I kärnan av mod ligger förmågan att förnimma vad som är, som det är, samtidigt som man stannar i nuet och är närvarande. Du springer inte iväg och gömmer dig.

I kärnan av visdom finns förmågan att förutspå handlingars långsiktiga konsekvenser och de mänskliga reaktioner som de skapar.

I kärnan av ambition ligger spänstig, fokuserad ansträngning.

Öka dessa kvaliteter, håll dem balanserade och du kommer att återta din kraft för att skapa och forma verkligheter. Kraft har av misstag förknippats med krig och våld, men faktum är att krig och våld är obalanserad misshandel av kraft. Ambition bara kommer alltid att självförstöras. Titta på i vilken riktning den här planeten är på väg, om du tvivlar på detta. Visdom utan mod blir gammalt och mod utan visdom ser aldrig hela bilden. Så dessa kvaliteter måste balanseras. När de är det, accelereras din utveckling, istället för din förstörelse. Ja, vi vet alla att kraft kan vara farligt. Den kan vara korrupt och missriktad. Så innan du kastar dina Wizardblixtar, vill jag ge dig några råd om hur du kan hanterar och bevarar kraften som du återfår genom ditt processande. Hur ser du till att den inte hoppar tillbaka? Hur använder du den för att se till att du inte gräver dig en än större grop? Jag kommer att föreslå fyra mer personliga kvaliteter som du kan utveckla för att bevara din kreativa ursprungskraft. Om du ärligt praktiserar dessa kvaliteter kommer de att avtäcka ovärderliga hemligheter.


Den första kvaliteten är enkelhet.

photo of stone

Taosymbolen för enkelhet är en oristad sten; Det står för potential som inte bär på någon fastlåst definition. Att släppa definition är att släppa taget, att inte försvara idén om ditt jag, att inte investera i en fastlåst synvinkel. När ditt sinne inte är tvingat in i dömande uttryck eller falska presentationer, kommer det att tystna och flöda med nuet. Tvångsmässiga begär kommer att försvinna. Att släppa rättfärdigande och argument kommer att leda ditt sinne tillbaka till nuet. Ställ enkla frågor. Ge enkla svar. Dela enkla nöjen. Njut av saker som inte går att köpa för pengar. Observera. Var en oristad sten (minus stenen).

Enkelhet är varandets hemlighet.


Den andra kvaliteten är integritet.

photo of key Know such wholeness that nothing is favored because of hidden mental influences. Bring your mind into the light. Stop being your story. Recognize your connection to everyone and everything. Make dishonesty and denial of responsibility unthinkable. Stay present. Be outside of time rather than in it. Don't create effects that others are unwilling to experience. Use gradients. Turn your criticisms around and own them; the faults you find in others are your keys to self-understanding.

Integrity is the secret to peace of mind.


The third quality is service.

photo of Avatar students hugging Release your mind from the slavery imposed by the ego. You are not matter, energy, or space. You are beyond any definition, so why be a slave to one?  Allow yourself the gift of universal perspective. Wisdom will appear and your actions will be motivated by an intuitive, spontaneous, benevolent intent. There is no regret. Do useful things. Help others for the delight of helping others. Concentrate on adding value to the world rather than consuming the world.

Service to others is the secret to happiness.


The fourth quality is acceptance.

image of triumphAtt göra motstånd mot det som är oundvikligt leder bara till att det håller i sig längre och ger djupare ärr. Men hur accepterar man lidande? Svaret är att du måste hitta något positivt med det. I början kan det verka omöjligt, men om du närmar dig upplevelsen med mod och använder Avatarverktygen, är det möjligt. Att hitta det positiva i en upplevelse som man gör motstånd emot kan kräva att du förlåter någon, eller bekänner en överträdelse, eller antar ett bredare perspektiv. Transformationen av en negativ upplevelse till något positivt får dig att växa.

Acceptans är hemligheten som stoppar lidande.


Historien om Avatarkursen

Varför betonas livslärdomarna över ordlärdomarna i utbildningen?

image of world lessonRent generellt kan man säga att lärdomar påverkar dig på något sätt: Du blir smartare, eller snabbare, lyckligare, eller skickligare. En livslärdom påverkar dig fysiskt med ansträngning och rörelse, triggar emotionella reaktioner och sen, när du jobbar dig igenom eller tänker över det senare, påverkar det dig på det intellektuella planet. En livslärdom är något som du lever dig igenom och löser. Du minns den, eftersom den passade in i ditt livs sammanhang. Du känner förtroende för den eftersom den rotas i din egen upplevelse. Den blir ett element i dina framtida beslut. Den förändrar attityd och beteende.

image of word lessonEn ordlärdom påverkar huvudsakligen ditt intellekt och det slutar vanligtvis där. Den har sällan någon fysisk eller emotionell effekt. Den kommer inte utifrån någon upplevelse som du har haft. En ordlärdom är något som någon annan har löst. En ordlärdom kan se till att du vet vilka som är de rätta valen men att du senare, rent tvångsmässigt ändå väljer de felaktiga. I värsta fall leder en ordlärdom till skam och självömkan istället för egen utveckling. För att undvika depression och dåliga resultat, måste självutvecklande lärdomar överföras upplevelsemässigt istället för intellektuellt. De måste förstås i ditt livs sammanhang istället för i sammanhanget av ett föreställningssystem. De måste läras ut som färdigheter istället för som avslöjade hemligheter. Det är inte troligt att du kommer att förändra ditt liv bara genom att läsa eller lyssna.

 

Extraordinära ögonblick

image of hands and sun

Det överträffade mina förväntningar. Fantastisk upplevelse och en genväg till att bli ursprung. Jag ser annorlunda på framtiden nu. Jag ville känna mig mer självsäker. Jag ville känna och uppleva kraften av intuition. Jag är här. Jag ville använda denna upplevelse och kraft åt att skapa mer inspiration inom polisväsendet i Holland, att använda intuition på ett professionellt sätt i jobbet. Varje polis måste ofta fatta beslut på bråkdelen av en sekund och att veta vad intuitionen kan göra och hur den kan hjälpa mig professionellt kommer att vara ett stort steg framåt. Det är jag övertygad om. - Vänliga hälsningar


Jag fick intrycket av att verkligen förstå Jesus ord i bibeln. Ett exempel, "Jag är den som är." Det är så annorlunda att känna något och inte bara förstå det i tanken. Jag kände mig så värdelös och några av mina skapelser är så elaka. Jag mötte kärlek och hur underbar jag är. -V.C.


Först vill jag säga tack så mycket.
Jag har aldrig känt mig så lycklig, så säker och så närvarande i mig själv. Jag har glidflygning som hobby och jag kan försäkra dig om att det är en fantastisk känsla när du kör solo i luften första gången. Nåväl, just nu känns det som att jag flyger igen för första gången. Säker på mig själv och mina möjligheter. Så lycklig att ha uppnått mitt mål som jag satte den här veckan. Jag har kommit så långt ifrån på några punkter att det känns härligt att komma dit jag är nu och att känna och veta att jag kan stanna här så länge jag vill. -N.B.

photo of Avatar students
Jag tog Avatarkursen för tre år sedan, sen Masters och tre praktiktillfällen. I början var jag så förvirrad och hade ingen primär. Jag gav nästan upp min fil.dr.-utbildning. Tre år senare tog jag min examen med stor framgång. Jag utforskar egen-effektivitet och socialt stöd. I första kapitlet skrev jag Tack: Tack till Harry Palmer och alla mina vänner på Avatarvägen som påminner mig om att mina föreställningar skapar mitt liv! -O.D.


Kära Harry och Avatarfamiljen. Ni är definitivt min familj och jag är tacksam bortom ord. Med er hjälp under de gångna 10 dagarna har jag upplevt lager på lager av genomskinliga föreställningar som lager i en lök och hittat modet och fått Avatarverktygen, och min/-a underbara Master/-s och mina medstudenter har stöttat mitt arbete med att skala av dem. Knutar som har dragits åt i femtio+ år är nu uppknutna, på 10 dagar!! Jag har lärt mig att äga och fira mina framgångar som ett ursprungsvarande och att bekräfta mitt ansvar för hela mitt liv. Och som om det inte vore nog... att slutligen uppleva obegränsad närvaro! Att uppleva medvetandets skapande och oskapande form! Och att ha verktygen att praktisera detta dagligen. En ovärderlig gåva! Jag känner ett djupt engagemang i detta arbete för andras skull och kommer till Mastern i september. Tack! Jag gör det! -M.S.

För fler "extraordinära ögonblick" från Avatardeltagare, gå till AvatarResults.com

 

Är det inte dags?

image of alarm clock

Om du vill att en Avatarmaster kontaktar dig, klicka här.

Med Avatar är alla vinnare. Varje människa som blir Avatar skiftar det kollektiva medvetandet mot större tolerans och förståelse. När du hjälper dig själv med Avatar hjälper du alla andra samtidigt. - Harry palmer. - Harry palmer.


Bjud in en vän till att läsa The Avatar Times

Om du vill dela denna resa med andra, berätta för en vän. 

image of color bar