To Avatar Course

The Avatar Times

utforska medvetandet
nummer tjugofem

Avatarmaterialen är utformade och avsedda att vara ett effektivt medel för inspiration och insikt och skapa förändringar som förflyttar dig mot stabilt andligt uppvaknande. De bör snarare betraktas som medel (verktyg) än som läror.

Förväntade resultat (Del I)

av Harry Palmer 

photo of Harry Palmer

Hur når man upplysning?

Siddhartha Gautama bodde i skogen och sen flyttade han till staden, där han bodde ett tag och sen flyttade han till ett berg, där han bodde ett tag och sedan flyttade han till en flod och bodde ett tag vid floden. Slutligen, under ett banyanträd, uppnådde han ett tillstånd av fullständig upplysning och kallades hädanefter Buddha.

Så det tycks mig att vägen är ganska enkel. Först bor man i skogen, sen flyttar man till staden, sen bor man på ett berg, sen bor man längs en flod och sen letar man efter ett banyanträd.

image of Buddha

Inte? Då antar jag att det inte var viktigt var Buddha bodde någonstans. Det viktiga var att vissa insikter och transformationer hände honom som kulminerade i hans upplysning. Hur kan en andlig väg frambringa dessa insikter och förändringar som leder till upplysning?

De flesta andliga vägar använder olika instruktioner, undervisningstekniker, ritualer och individuella metoder. Tillsammans utgör dessa verktyg en andlig väg. Vissa vägar är mer effektiva än andra och en del vägar är mer personligt anpassade till vissa tankesätt än andra. Om ett verktyg används på rätt sätt, ger det antingen de förväntade resultaten eller inte. Naturligtvis har verktygen andra kvalificerade faktorer: användarvänlighet, hur snabbt man når resultat, hur mycket ansträngning som krävs, kostnaderna, och i vissa fall, undvikande av indirekta skador.

image of path

Avatarverktygen placerar sig positivt i alla kategorier och är oerhört effektiva med tanke på det allmänna mentala tillståndet hos de personer för vilka de introduceras.

Om du undersöker det aktuella tillståndet i världen, kommer du att finna att de flesta människor reagerar enligt djupt, indoktrinerade föreställningar. Vissa kommer att hävda att de inte reagerar och att de gör val utifrån sin fria vilja, men sanningen är att tidigare slutsatser och gamla rädslor tar de flesta besluten. Nästan alla fungerar enligt någon annans regler snarare än sina egna intuitiva principer. Människor lever i det som var och de uppfattar selektivt bara tillräckligt av nuet för att dra sina slutsatser om saker och ting. Den största ambitionen är att ha rätt snarare än att vara medveten.

I denna tvångsmässiga handel för godkännande, är de flesta samspel medvetet eller omedvetet manipulativa. De flesta styrs av beröm (glädje) eller kritik (smärta). Vad folk gör och säger till varandra skapar reaktioner. Om upplevelsen av reaktionen anses njutbar, utvecklas tillgivenhet. Om upplevelsen av reaktionen anses smärtsam, utvecklas motstånd.

Samma erfarenhet kan påverka olika människor på olika sätt. Människors överväganden om vad som är smärtsamt och vad som är lustfyllt följer mönster som skapats av deras föreställningar och minnen av tidigare erfarenheter. Om du spårade överväganden som var motiverade av smärta och njutning hela vägen tillbaka till sina rötter, så skulle du troligen hitta dem knutna till överlevnadsangelägenheter: mat, skydd och fortplantning.

image of exposed film

I dagsläget fungerar det mesta av det mänskliga medvetandet som en exponerad filmrulle. Det avbildar sällan världen ögonblick för ögonblick som den är, utan bär med sig bilder på hur världen såg ut. Individer brottas med rädslor och lidanden från det förflutna - hinder som med rätta borde förläggas till historien och lämnas där.

Så det är här vi börjar.

De olika delarna i Avatar är utformade för att främja vissa insikter och förändringar som en person måste gå igenom, för att gå från ett liv av indoktrinerade reaktioner till ett liv av att leva avsiktligt. De nödvändiga insikterna och förändringarna är inte samma för alla.

image of railroad tracks

Likaså är inte insikterna och förändringarna en rät linje eller ett exakt antal steg. Istället följer de en slingrande stig av nödvändiga, unika erfarenheter som ibland ger näring åt egot, ibland ett medkännande själv och långsamt eller plötsligt kommer man fram till en upplevelse av ett andligt jag. Det kan låta som en linjär process, men det är det sällan.

Ordlärdomar kan presenteras som en rak väg till att förstå upplysning kapitel efter kapitel, men livslärdomar går vilse; det levande slutar att utforska. Det förlorar sin plats. Det faller ner, går in i väggar, fäller tårar och får sig sedan ett gott skratt när det reser sig upp och borstar av sig själv. Om bara perfekta människor kunde uppleva upplysning skulle mycket få nå fram.

image of overwhelm

Framsteg betyder inte alltid att du rör dig i riktning mot att bli mer medkännande, rättfärdigad eller andlig. Den unika erfarenhet du behöver kan vara smärtsam eller destruktiv. Ibland är nästa lektion negativ, egoförstärkande eller överväldigande. Såvida du inte kan leva ett klosterliknande liv, behöver dina andliga verktyg fungera på såväl praktiska saker, som översinnliga saker.

Inom parentes tenderar religioner att uppehålla sig runt höjdpunkterna på en andlig väg. Dessa tveksamheter kan vara hinder för att röra sig framåt. Ibland måste en församlingsmedlem falla i synd och bli bannlyst innan han eller hon kan gå vidare. Det sista steget före personlig frihet kan vara att begå en oförlåtlig synd enligt din tro. Att ärligt bli konfronterad i överträdelsen förvandlar dina fördomar till medkänsla och empati för andra. Någon som alltid agerar vänligt har att svårt att förstå någon annan som inte agerar vänligt. Att inte göra gott kan verka oförlåtligt för någon som alltid gör gott.

image of word lessonI nästa nummer av Avtar Times skall jag ta dig igenom delarna i Avatar en efter en och grovt beskriva de förändringar som förväntas inträffa i varje del. Men låt mig varna dig, att läsa om dessa förändringar även i detalj, är inte detsamma som att uppleva dem.

 

Historien om Avatarkursen

Håller resultaten från Avatar i sig?

photo of butterflyDet är upp till dig. Livet handlar om förändring. Jag tror inte att du skulle vara lycklig med en upplevelse eller ett sinnestillstånd som aldrig förändrades. Avatar handlar mer om att hantera förändring än att förhindra det. Förväntade resultat från Avatarkursen är förmågan att hantera en uppsättning verktyg. Förmågor brukar hålla i sig länge. Jag kan till exempel fortfarande cykla, fortfarande simma, och det lärde jag mig för länge sedan.


 

Extraordinära ögonblick

På den här kursen insåg jag hur jag i mitt liv har lämnat över ansvaret på andra för att sedan skylla på dem när jag trodde att saker gick snett. Nu inser jag att jag bara gjorde det som fick mig att se bra ut på bekostnad av hur jag kände i mitt hjärta. Jag hade även föreställningen att alla tyckte illa om mig och sen när jag jobbade mig genom dessa föreställningar insåg jag att jag kan göra allt!

Jag känner att jag verkligen kan töja mina gränser och bidra till andras uppvaknande på riktigt och skapa en upplyst civilisation på jorden.

Den här kursen har tagit ur mig ur boxen och jag nu vet jag att jag bär ansvaret för alltihop. Jag kan nu sträcka ut mina vingar. Tack Harry, Avra, Trainers och alla på Star’s Edge. – D.M.


Jag har äntligen fått en upplevelsemässig glimt av allvaret i mänsklighetens situation och galenskaperna som Harry pratar om. Jag förstår varför det finns arketyper som trollkarl/präst/Jedi-riddare i kampen mot mörkret. Som Harry säger i sin sista föreläsning har det blivit en kommersialiserad och meningslös story. Men det är ingen story. Den goda kampen handlar om att stärka sårbarheten och det högre jaget samtidigt som man gör motstånd mot mörkret. Att stärka ansvarstagande och använda medkänsla som våra svärd, kampen i att stå kvar och använda lidande som ett verktyg för att få oss själva att höja våra medvetandetillstånd, det är att kämpa för det goda. Egots mörker och de andra destruktiva mekanismerna är genomträngande och verkliga. Och även i det här ligger det visdom om att låta det vara okej, att lita på flödet som måste balanseras med idén om den goda kampen. Det enda sättet då förändring kan ske är genom att bli medkännande med oss själva som utvecklande varanden och med andra i detta delade medvetande, att uppskatta andras skapelser som våra egna, att omfamna dem som ”inte vet vad de gör” med kärlek – Wizards. Avsiktlig kärlek. – D.D.


Efter Avatarkursen har mitt sätt att se på och mina känslor inför objekten förändrats. Innan Avatarkursen såg jag ofta på objekten som negativt men efter kursen kan jag se objekten bara som de är. Jag gav ofta upp om det jag kände att jag inte kunde göra, men nu har jag självförtroende att möta det mer och mer. – J.S.B.

Det var fantastiskt att se hur mycket fri uppmärksamhet och energi jag fick efter att jag upptäckt mina hemligheter och dolda agendor. Att förstå hur antagna och projicerade identiteter fungerar fick mig att inse att det inte finns några fler ursäkter för offerskap och/eller att göra andra till ursprung över mig. Bara jag är ansvarig för mitt liv.

En av de mest fantastiska upplevelserna, på alla kurser är hur, ibland, bara inom några minuter, kompletta främlingar kan bli ens vänner för livet.

Efter EHP insåg jag att allting är möjligt. BRING IT ON!!! –A.G.


photo of girl with butterfly
Gå till handling

Om du vill att en Avatarmaster kontaktar dig, klicka här.

Med Avatar är alla vinnare. Varje människa som blir Avatar skiftar det kollektiva medvetandet mot större tolerans och förståelse. När du hjälper dig själv med Avatar hjälper du alla andra samtidigt. – Harry Palmer

 

Bjud in en vän till att läsa Avatar Times

Om du vill dela denna resa med andra, berätta för en vän.

earth in hands image