To Avatar Course

The Avatar Times

utforska medvetandet
nummer arton

Det finns ordlärdomar och det finns livslärdomar. En ordlärdom är ett försök att förmedla en upplevelse genom talade eller skrivna symboler. En ordlärdom kan vara upplysande, underhållande eller inspirerande. En ordlärdom är ett uttryck för någons föreställning. En ordlärdom kan vara väldigt trevlig, men den ska inte blandas ihop med en livslärdom.

En livslärdom är någonting som du lever dig igenom. Den är någonting som du stöter på och hanterar i livet och ur livslärdomen träder du fram förändrad, mer erfaren, mer vis. En livslärdom är en integrerad upplevelse. Den kräver inte någon översättning till symboler eller ljud för att du ska komma ihåg den. Den blir en del av det du vet, av hur du definierar dig själv för dig själv.


World Lessons

av Harry Palmer 

photo of Harry Palmer

Avatarkursen är mer än den information och de övningar som ingår i studiematerialet. Någon skulle kunna samla allt material och studera dem noggrant. De skulle kunna slå upp varje ord och visa på betydelsen av varje mening och ändå skulle de kunna missa Avatarupplevelsen helt och hållet.

photo of Egyptian statue

Nå, är inte det konstigt?

Låt mig dela med mig av en liknelse. Långt innan det fanns något som ens liknade kultur i väst, fanns det en högt utvecklad civilisation längs med den övre Nilen i södra Egypten. Det var en upplyst civilisation som styrdes av prästlärare. Folket var kärleksfulla, medkännande och kunniga i social gemenskap. De tog hand om varandra. Hur kunde de uppnå detta högt utvecklade tillstånd medan resten av världen till stor del förblev ociviliserade barbarer?

Hemligheten var deras mysterieskola Ra!

Ra betydde ursprungligen "källa för medvetandet”. Först senare blev det solens hieroglyf och namnet på en egyptisk gud. Dessa människor nådde civilisationens höjdpunkt, inte genom teknisk briljans, men genom deras förmåga att skilja sig från sina reaktiva impulser och agera i samstämmighet med ett kollektivt medvetande. De delade upplevelser som rensade dem från alla önskningar att göra ont. De utvecklades från själviska motiv till en bredare syn på livet. Den undervisning och de övningar som medförde dessa förändringar, fanns på en helig papyrusrulle som bara studerades efter den korrekta initieringen av Ras prästlärare.

photo of scroll

Ordet initiering betyder "en första förberedelse för undervisning.” En initieringsritual förmedlar en upplevelse. Efter upplevelsen kan ord utlösa djupare förståelse och klargöra det subtila bakom upplevelsen. Samma ord, utan upplevelsen, kan vara meningslösa eller leda till feltolkningar.

När den initieringsritualen utförs korrekt uppnås två saker. Först väcker den en synvinkel som är mer medveten än ens vanliga synvinkel, sen gör den att man knyter an till en stark gemenskap med andra, som också har vaknat upp.

Kärleken och tryggheten i gemenskapen hjälper till i avlägsnandet av hindren för andlig utveckling: vanföreställningar och fördomar, oärlighet och svek, vanära och bedrägeri.

Så en dag fick en kringresande handlare som arbetade utefter Nilen, höra talas om den heliga papyrusrullen. Han hittade den obevakad och stal rullen. Någon gång senare under hans resor sålde han den till en faraokung som regerade i Nilens norra deltaregion. Så stort var ryktet om rullens makt att Faraos guldsmeder byggde en tung guldkista, täckt med ädelstenar för att ge utrymme till rullens plundrade visdom.

Endast de mest privilegierade tänkarna i riket tilläts studera rullen, de argumenterade om dess betydelser och presenterade olika och motstridiga tolkningar till Faraon.

image of Ra

Faraon, som var mer sugen på makt än kunskap, vände innehavet av rullen till en möjlighet. Tolkningarna blev till en intellektuell grund, ordlärdomar, för en ny religion som utnämnde Amon-Ra, solguden, till Faraos personliga försvarare. Ett stort tempel och en tio meter hög staty av Amon-Ra byggdes: En gud med huvud som en hök och omgiven av solen som en krona, bärande på Faraos spira i sin muskulösa armkrok. Folket beordrades att offra getter för att försäkra sig om nationens lycka. Köttet fann tyst sin väg in i templets kök, medan Amon-Ra ceremoniellt fått getternas själar.

Religionen Amon-Ra var inget mer än ett politiskt verktyg. Dess huvudsakliga innehåll av religiösa skrifter bestod av förklaringar av tempelsymbolerna och deras innebörd: Amon-Ra hade huvud som en hök eftersom hökar var kända för sin stora förmåga att se, solen inramade Ra eftersom det var en symbol för början, närvaron av spiran visade att Amon-Ra och Faraon var allierade.

image of Egyptian army

I den nya religionens namn rekryterade Faraon en mäktig armé och förklarade krig mot alla närliggande stammar, som inte hade accepterat Amon-Ra som sin främsta gudomlighet. I verkligheten tog Faraon bara ut en skatt från de angränsande stammarna, som han kamouflerade såsom obligatoriska uppoffringar för Amon-Ra.
För att förankra sin makt hävdade Faraon slutligen att han var den jordiska inkarnationen av Amon-Ra. Osiris och Atens, de äldre gudarnas tempel, förstördes eller ny-tillägnades Amon-Ra.

Maktens hårda verklighet höljt i andens mysterier, skulle härska i Egypten i över tusen år.

Men oj, förresten, den heliga rullen blev felplacerad och guldkistan hamrades in i en tånagel på en av de många statyer, för att hedra nationens Farao-Gud, Amon-Ra. De ädla stenarna fann sin väg in i vinhandlarnas plånböcker.

Så det är vad som kan hända, när människor inte är ordentligt förberedda för andliga instruktioner. Utan den 

image of mind-labyrinthuppriktighet som väcks av ärlig gemenskap och initiering, tolkar människor ny information till stöd för sina vanliga intentioner och idéer. Istället för att omvandlas, stöttar de upp sina fördomar med ordlärdomar.

Folk underskattar sinnets förmåga att fängsla. Om andligt uppvaknande var möjligt inom ramen för det vanliga tänkandet så skulle alla ha det; ingen extern instruktion skulle någonsin bli nödvändig.

 

Historien om Avatarkursen

photo of Avatar studentsVad lär Avatarmaterialen ut?

1. Förmågan att leva och skapa avsiktligt.
2. Kunskapen som rensar ut längtan att göra elaka saker.
3. Kraften att orädd möta döden. 

 

Extraordinära ögonblick

Materialen är verkligen fantastisk och viktig information för alla som vill lära sig att förstå medvetande, medvetenhet, och hur man kan röra sig fritt mellan dessa områden. Jag tror att det är den största gåvan man kan ge sig själv eller någon annan. Och det är roligt!

När jag har använt materialet, särskilt hemlisar, dolda agendor, skapelselistorna, de många underbara procedurerna, har jag märkt att jag har skiftat, inte bara in i högre medvetandenivåer på ett stabilare sätt, utan att det har gjort mig mycket gladare, mer närvarande med andra, mer äkta, mer autentisk, och mycket mer samstämmig i att skapa en upplyst civilisation på jorden, på ett sätt som är naturligt och flödande.

Jag beundrar Harry, Avra och alla Trainers och hela supportgänget på Star’s Edge. Hoo RAH! – R.S.

Kära Harry,

Jag är 10 år gammal. Jag kommer från Melbourne på New Zealand, och jag har just avslutat del 2 på Avatarkursen. Jag brukade trycka undan mina problem, men nu har jag lärt mig att lösa dem och inte trycka bort dem. Min favorit DVD är ”Everything is Alright." Jag skulle älska att leva i en värld där alla är så snälla som Avatarmänniskor. –E.D.A.


Kära Harry, Avra, & Miken,

Efter att ha avslutat minikursen Integritet på Geelong International Course, vill jag bara dela med mig av ett glädjeögonblick.

Först och främst, så förstod jag att det är när man är ärlig med sig själv och andra som man kan uppleva lycka och frihet. Genom att städa upp min oärlighet, kände jag mig äkta och upplevde en frihet och spänning inför livet igen.

Jag går igenom ännu en cancer-upplevelse och när övning för medkänsla dök upp i slutet av minikursen, gjorde jag den först för cancern och sen för min kropp.

När jag gjorde den för cancern upplevde jag en sån djup medkänsla för cancer. Det var inte längre en fiende som jag skulle övervinna och stå emot, (det du motstår, kvarstår). Sen gjorde jag den för min kropp och återigen upplevde jag en djup medkänsla även för den. All ilska, allt klander och all kritik försvann och ersattes av en förundran inför dess förmåga att läka.

Varje dag är en välsignelse och det viktigaste för mig är min andliga utveckling så att jag kan bidra till att skapa en upplyst civilisation på jorden. Jag inser nu att möjligheten att vara i service är en gåva att ta emot NU! Tack. Tack. Tack. –R.B.


För fler ”extraordinära ögonblick” från Avatardeltagare, gå till AvatarResults.com


photo of girl with butterfly

Gör något

Om du vill att en Avatarmaster kontaktar dig, klicka här.

Med Avatar är alla vinnare. Varje människa som blir Avatar skiftar det kollektiva medvetandet mot större tolerans och förståelse. När du hjälper dig själv med Avatar hjälper du alla andra samtidigt. –Harry Palmer


Bjud in en vän till att läsa The Avatar Times

Om du vill dela denna resa med andra, berätta för en vän.

image of friendship