To Avatar Course

Avatar Times

utforska medvetandet
nummer tre


Avatars expansion: Upplysning eller pengarna tillbaka

(Del 2 av 3)
av Harry Palmer

picture of Harry Palmer

"Avatarkursen är uppdelad i tre delar. Del I är för intellektet – det är föda för tankarna. För den krävs det bara att du lyssnar, läser eller betraktar och om du så vill, begrundar vad du har upplevt. Den är avsedd att ge en förståelse för och en kontakt med en större del av livet.

I del II börjar du sedan att utforska - små expeditioner in i ditt medvetandes bakgård. Du använder dig av de specifika förmågor och redskap som behövs för att framgångsrikt hantera det du redan upplever i livet. Det är en möjlighet att få ordning på dina angelägenheter innan det stora äventyret börjar.

Del II klargör och expanderar en översinnlig förnimmelsekanal till det fysiska universum som du kanske redan är vagt medveten om – vidgad förmåga att känna. Det här är ett icke-sensoriskt kännande som inte fordrar fysisk kontakt. Den lugnar sinnet och förstärker dramatiskt din känsla av att vara.

picture of sunrise

En hand sträcktes upp i publiken: “Är det som meditation?”

Ja och nej. Det ger samma typ av mental stillhet som meditation gör, men det gör det på ett mycket mer intressant sätt. Och mycket snabbare. Det är som meditation eftersom det handlar om att bemästra sinnet – att tillåta sinnet att stilla sig – men Avatar gör det på ett lekfullt sätt utan kamp eller konfrontation. Det är skillnaden mellan att öppna ett kassaskåp genom att bända upp dörren eller genom att använda kodkombinationen. Avatar är kombinationen.” Gruppen gillar liknelser. Många av dem har spenderat mycket tid åt att bända.

En annan övning i del II utvecklar förmågan att känna igen, skapa och ändra dömande värderingar. Detta öppnar verkligen dina ögon till att se dina livsmönster.

Vi upplever det vi upplever i samstämmighet med våra värderingar, som är de föreställningar genom vilka vi filtrerar ut vår perception. Två människor kan uppleva samma händelse väldigt olika. För en av dem är det traumatiskt och fördärvar hela deras liv, och för den andra påverkas livet inte alls. Skillnaden ligger i de värderingar som de två sätter på upplevelsen.

Slutresultatet av denna övning är förmågan att ärligt släppa värderingar gällande allt man upplever. Det tillåter dig att glida in i de upplevelser du gör motstånd emot på samma sätt som att gå ner i ett varmt bad. Om du har kämpat med ett fysiskt tillstånd eller en relation, får du med den här övningen kraftfulla insikter och upplever vändpunkter.

image of realizations

“Den sista delen av del II-materialet innehåller verktyg och övningar för att ta bort eventuella barriärer eller blockeringar som du kanske har lagt på din förmåga att skapa verklighet. Vi beskriver det som den mest utmanande upplevelsen någon någonsin har skrattat sig igenom. Den leder till skrattkramper i ansiktet, ökar din förmåga att skapa, och återställer din kontroll över ditt eget varande.”

Jag minns leende ansikten hos deltagare som har tackat mig efter att de har avslutat denna övning. Deras tårfyllda ögon har en särskild plats i mitt minne. Jag kommer även ihåg, lite sorgligt dock, det arga ansiktet hos den deltagare som inte klarade det och fördömde Avatar som bedrägeri. Han hade frusit fast vid spakarna av en sviktande liv och kunde inte släppa taget om sin rättfärdiga vrede. Nåja, när det inte längre gynnar honom att vara offer, kommer tiden att föra honom tillbaka. Bara lite mer ansträngning, lite mer ärlighet och även han kommer att klara av det.

I händelse att det finns kroniska offer närvarande, känner jag att en liten varning är på plats.

Om du inte är helt nöjd med resultaten i del II, gå inte vidare till del III. Det finns inget i del III som fixar dåliga resultat från del II. Om du inte går vidare och beslutar dig inom nästa vecka eller så att del II inte var värt pengarna, ser jag personligen till att du får pengarna tillbaka.” Jag log mot mig själv. Har någon någonsin erbjudit upplysning med pengarna-tillbaka-garanti?

...fortsätter i nummer 4

 

Historien om Avatarkursen

picture of avatar studentsJag misstänker att den vanligaste frågan du får är: ”Vad är Avatar?” Så, vad är Avatar?

Avatar handlar om alla verkligheter som finns, fanns och kommer att finnas. Jag vet att det inte är så beskrivande med det är det mest sanningsenliga påstående jag kan ge. Avatar hanterar skapelse, som jag definierar som vad som helst som har definition eller begränsningar i utrymme, tid eller medvetenhet. Som täcker universum och allting däri.

Eftersom många människor inte är redo att ta sig an Avatar på en sån allomfattande nivå brukar jag prata om föreställningar. Människor har en instinktiv förståelse för att vad de tror på har konsekvenser i deras liv. Det främsta existensdilemmat är vad man ska tro. Det är det som är den filosofiska avgrund som konfronterar alla. Det är den avgrund som kallas för ”jag vet inte”. Det är farligt att inte veta. Vid avgrundskanten finns ett stort antal affärer med föreställningsförsäljare. Vissa affärer är påkostade och helgade med historier. Vissa är minibussar som körs av kultrekryterare. Alla säljer ett program och enkla biljetter till sanningslandet på andra sidan avgrunden. Det finns tusentals broar över avgrunden och var och en leder till en något annorlunda verklighet.

Naturligtvis finns även Avatar där, men vad som är annorlunda med Avatar är att programmet erbjuder en tur-och-retur-biljett.

 

Extraordinära ögonblick

Avatar är det förunderliga i upptäcktsresande, en plats att skratta och sjunga, en känsla av kraft och förtroende som jag inte har upplevt tidigare.

Som en troende inför alla tekniker som kan få en att växa var jag villig att testa även det här. Jag ”visste” att jag skulle tjäna lite på det, men att det alltid skulle finnas en annan variant längs vägen som skulle ta mig vidare.

Jag tror inte längre att det är så.

Efter Avatar ser jag på val på ett annat sätt, jag hör mig själv på ett annat sätt. Om jag dör i morgon kommer denna kursvecka ha varit en tillräckligt god anledning att för ett tag välja att leva. –A.G

För fler ”extraordinära ögonblick” från Avatardeltagare, gå till AvatarResults.com

 

Mer om Avatar

Ladda ner en gratis mini-kurs

(se nedan)

Det du observerar SOM påverkar vad du uppfattar som sant. Det du agerar SOM påverkar vad du kan göra. Obalans i observation och förmåga uppstår som ett resultat av olika SOM…”

Avatarföreläsning från Wizard-kursen, 1991

ReSurfacing

Saker som vi säger är sanna om en existensnivå kanske inte är sant på en annan existensnivå. Saker som vi anser vara sanna från ett perspektiv kanske inte är sant från ett annat perspektiv. De flesta schismer och konflikter, särskilt inom religion, filosofi och psykologi, handlar inte så mycket om vad som betraktas utan är mer en skillnad i betraktelsenivåer eller perspektiv.

Metoder och förfaranden som omformar liv på en existensnivå kan vara obrukbara eller kanske inte ha någon effekt alls på en annan existensnivå.

För att kunna utvärdera sanningshalten i en observation är det nödvändigt att känna till betraktarens referensram. Berusade människor ser ibland rosa elefanter!

Eftersom Avatars procedurer för att hantera föreställningar direkt adresserar medvetandet som använder dem, anpassar de sig själva till den existensnivå som personen upplever.

Det är lätt att organisera det vi anser som existens i olika kategorier eller nivåer. Vi kan definiera och kategorisera existens enligt det genomslag eller den säkerhet med vilken vi upplever den, eller genom överenskommelse eller längtan som uttrycks från andra synvinklar, eller genom det system eller den metod genom vilken den uppfattas. Vi kan prata om personlig verklighet, sensorisk verklighet eller konceptuella verkligheter, om likheter och olikheter, men våra analyser av existensnivåer kommer alltid att sluta med att vi pratar om resultatet av våra föreställningar.

Föreställningar är de färgade linser som filtrerar ut det vi vill uppleva ur allt-som-är.

Denna mini-kurs hjälper dig att utforska relationen mellan dina föreställningar och dina upplevelser.


Lada ner mini-kursen Att hantera sina föreställningar (Belief Management Mini-Course) av Harry Palmer

 

Kontakt

Om du vill att en Avatarmaster kontaktar dig, klicka här.

Sanningen som en Avatarmaster lär ut kräver inte något namn, för det passerar inte genom världen, utan är en kärleksfull förebild av villigheten att dela medvetande. – Harry Palmer

 

avatar students hugging

Erbjud en vän att läsa Avatar Times

Om du vill dela denna resa med andra, berätta för en vän.