To Avatar Course

Avatar Times

utforska medvetandet
nummer sex

Kommer det att fungera för mig?

av Harry Palmer

will it work for me?

De flesta som anmäler sig hos en Master för att gå Avatar har ett mål att förbättra sina liv. Sociala kontakter och intellektuell nyfikenhet kan vara faktorer som påverkat beslutet, men den kritiska punkten är: ”Kommer det att fungera för mig?”

Det är inte alltid en fråga som en Avatarmaster kan svara på. Det räcker inte alltid att visa någon hur man använder ett verktyg, även när presentationen innebär flera timmars träning och övning, för att skapa en framgångsrik eller motiverad hantverkare. Att intyga att verktyget fungerar för andra är fortfarande inte svaret på, ”Kommer det att fungera för mig?”

student smiling

Det verkliga svaret på denna fråga är en motfråga, ”Vad är du villig att tillåta göra ett intryck på dig?”

Att göra motstånd är att inte låta något göra intryck på dig, att uppleva är att tillåta något att göra intryck på dig. Du har säkert hört det klassiska uttrycket, ”Det du motstår kvarstår”. Men har du hört, ”När du AVSIKTLIGT upplever det du VERKLIGEN gör motstånd emot, uppstår SANN visdom”.

 

Ursprungsvarande: Djupt uppvaknande

image of clouds

Det finns ögonblick under Avatarkursen när alla tankeprocesser avstannar och man blir fullt medveten om existens utan att skapa reaktion eller respons. Jaget flyttar sig bortom ramen för dagliga bekymmer, glider undan tid och definition, och inser sig vara en aspekt av obeskrivligt ursprung i vilket allting, verkligt eller inbillat, har sin början. Det är ett ögonblick av intuitiv insikt. En uppenbarelse.

Avatardeltagarna inser med egna ögon att inga ord eller symboler någonsin kommer att innehålla detta tillstånd. Och även om det är ursprunget till beskrivningen, är det i sig alltid bortom beskrivning.

Detta är den transcendentala erfarenheten, den gudomliga marken. Den vänder filosofins abstraktioner till en upplevelse som är djupt verkligare än någon annan livshändelse. Det är ett andligt uppvaknande. En våg av förståelse frigörs och strömmar bakåt in i det förflutna och in i framtiden i ditt liv. Upprördheter och orättvisor från det förflutna lugnas. Rädslor och ångest in i framtiden bleknar åter in i fantasin. Detta är vigd jord, källan ur vilken alla olikheter uppstår och till vilken alla olikheter i slutändan återvänder. Det är ett evigt ögonblick då betraktaren och det betraktade, kännaren och det kända, delar samma andetag

I detta tillstånd finns det ingen konflikt med andras intressen, ingen kamp mellan motsatser. Du känner klart och tydligt igen ditt eget lidande och lidandet i världen som resultat av godtyckliga strukturer av indoktrinerade preferenser och dömanden. Illusionen av separation försvinner. Med all sannolikhet kommer dina ögon att svämma över av medkännande tårar och ditt hjärta kommer att öppnas inför mer kärlek än du kan tänka dig.

Uppmärksamhetsenergi, som en gång fångats i smärtsamma minnen, övergår till att vidga och stärka sinnenas perception. Detaljer och skönhet återuppstår i världen.

Du inser att detta tillstånd, som är mycket närmare ditt sanna väsen än de etiketter som du bär i vanlig existens, alltid är tillgängligt för dig. Det är djupare än världens växlande egenskaper. Det prioriterar det som är viktigt i livet. Med all sannolikhet får du dig ett gott skratt.*

image of sky

Buddhistiska skrifter har kallat detta tillstånd för medvetet nirvana. Hinduskrifter har kallat det Brahman. Kristna skrifter kallar det för kristusmedvetande. Men den erfarna Buddhisten, Hindun eller Kristne kan snabbt säga att Nirvana, Brahman eller Kristmedvetande bara är etiketter som pekar på en upplevelse som inte kan beskrivas eller omvandlas till ord.

Så, bara slappna av och njut av upplevelsen.

Avatardeltagare som brukar möta detta tillstånd dag tre eller fyra i utbildningen, ser tillståndet som ”ursprungsnärvaro”. Närvaro istället för förutfattade meningar. Observation i stället för värderingar. Självkritik och självhävdelse ger vika för en icke-dömande, medkännande syn på tillvaron.

Värdet av Avatar (och det främsta skälet för dess världssuccé) ligger i förmågan hos en välutbildad Avatarmaster att leda en deltagare genom en rad anpassade, praktiska övningar som låser upp oroliga själars lidande och kamp, och öppnar en väg till ett varandetillstånd av ursprungsnärvaro.

Avatarmastern är nyckeln. Vägen är smal och dess sidor är branta. Den oguidade sökaren kommer med all sannolikhet snarare att falla i villfarelse eller missmod än att uppleva ansträngningslöst ursprungsvarande. Du kan inte se något samtidigt som du är det. Du kan inte köra en bil genom att titta i backspegeln. Den stora fällan – och hela nationer har fallit i den – är att följa ledare och lärare, trots deras goda vilja, som predikar utifrån erfarenhet av villfarelse och missmod. Det är världens olycka att de inte hade en Avtarmaster som på riktigt kände till vägen.

* Även om vissa människor kanske liknar denna upplevelse med beskrivningar av tillstånd som inducerats av psykoaktiva läkemedel (t.ex. LSD, meskalin, psilocybin) eller yogiska andningsövningar, bör det understrykas att Avatar inte använder varken kemiska eller fysiska medel för att nå och upprätthålla ett transcendentalt tillstånd.

 

Historien om Avatarkursen

Jag har tillräckligt med problem, varför oroa sig om spirituellt uppvaknande?

image of contemplation

Oavsett spirituella anledningar är det praktiska svaret att ju närmare du kommer ursprungsnärvaro, desto mer kontroll har du över livet.

När du kan uppleva dig själv skild från intellektet, kan du se de mönster av antaganden och föreställningar som filtrerar och snedvrider din förståelse för, och kontroll över, verklighet. Dessa antaganden och föreställningar, oavsett om de indoktrinerades för tjäna någon annans intresse eller om de togs in i ett smärtsamt ögonblick av rädsla och motstånd, är de sällan till nytta för dig. De är med största sannolikhet begränsande och självsaboterande. I värsta fall är de helt försvagande. De är dolda för din vanliga medvetenhet, men sammantaget är det de som bestämmer dina beteendemönster och din syn på livet.

Den första uppgiften är att upptäcka förekomsten av dessa föreställningar (tillsammans med de motiv som upprätthåller dem), och den andra uppgiften är att ersätta dessa föreställningar med beslut som fattas utifrån behärskat, skarpsynt synsätt. Ändra din synvinkel och du kan förändra ditt liv.

picture of Harry Palmer

För alla som möter Avatar som ämne för första gånger, så är Avatar en nio-dagar lång självstärkande utbildning som ges av en Avatarmaster.

Avatarverktygen är en synergi av övningar, träningar och procedurer som med rätt förståelse och användning ökar din förmåga att leva avsiktligt. Det är förvånansvärt effektiva och verksamma verktyg som du använder för att ta kontroll över ditt liv.

Om du behöver identifiera och lösa självsaboterande föreställningar eller beteenden, kan Avatarverktygen hjälpa dig.

Om du vill skapa ett harmoniskt förhållande, eller uppnå framgång, eller bara nå ett trivsamt tillstånd av glädje och tillfredsställelse, kan Avatarverktygen hjälpa dig. De är även effektiva när du vill bli av med sorg och stress i livet, eller när du vill återställa din hälsa eller när du vill ha sinnesfrid.

Beviset för att Avatarverktygen fungerar för dig är att du nu kan skapa, kontrollera eller ändra vissa saker som du tidigare inte har kunnat påverka enbart genom ansträngning och viljestyrka.

 

Extraordinära ögonblick

students applauding

Jag hade många djupgående, medkännande, och kärleksfulla upplevelser på Avatar. Min favorit hittills är när jag efter Ursprungslistan gick hem och kände mig tillfreds, i kontakt med mig själv och smärtfri. Detta var en stor lättnad eftersom jag tidigare haft mycket stressrelaterade bröstsmärtor. För första gången som jag kan minnas fick jag uppleva en hel natt utan några som helst bröstsmärtor! Mastrarna var väldigt duktiga på att känna in mina sekundärer när jag gjorde min personliga skapelselista. När jag väl hade skapat mina nästa steg, kände jag mig upplivad och extremt glad. Jag visste att jag hade skapat exakt det jag ville och inget stod i vägen. Jag fick glädjetårar.

Hur som helst, nu skvallrar jag. Det är häpnadsväckande hur vi inser hur mycket vi skvallrar efter ursprungsuppvaknande och hör oss själva – som att egot måste komma ikapp! –N.P.

Jag upplevde en otrolig känsla denna morgon när jag gjorde Ursprungslistan. Jag är ursprung! Inte bara orden utan känslan av inspiration och kärlek inom mig, som strålade ut genom mig till alla och allting i världen. Om jag åker hem utan något mer än den här känslan har min resa varit vida framgångsrik. –R.P.


För fler “extraordinära ögonblick” från Avatardeltagare, gå till AvatarResults.com

 

the avatar path
Ta nästa steg

Om du vill att en Avatarmaster kontaktar dig, klicka här.

Med Avatar vinner alla. Varje gång en person blir en Avatar skiftar det kollektiva medvetandet till större tolerans och förståelse. När du hjälper dig själv med Avatar hjälper du samtidigt alla andra. – Harry Palmer

 

Bjud in en vän till att läsa The Avatar Times

Om du vill dela denna resa med andra, berätta för en vän.

image of sky